VALHAL Grundejerforening | Neder Vindinge | 4760 Vordingborg Thorsvej | Lokesvej | Nornevænget | Baldersvej | Odinsvej | Ydunsvej | Freiasvej

Nyheder og servicemeddelelser

21. juni 2018

MEGET VAND PÅ VEJEN, EFTER REGN

Kommunen har fået flere henvendelser fra beboerne på bl.a. Granvej om, at regnvandet ikke kan komme væk fra kørebanen, en fejl der er opstået efter den netop er blevet nyasfalteret.

Søndag blev der talt 14, både mindre og større, vandpytter på det nyasfalterede område. De samme vandpytter kunne konstateres i dag, efter formiddagens regnskyl.

Kommunens vejafdeling har taget kontakt til deres asfaltentreprenør for at få det udbedret. De største "pytter" ligger på stykket mellem Thorsvej og Gammelsøvej.

Foreningens vejudvalg vil naturligvis sikre sig, at der ikke sker noget lignende på vores veje, når de skal asfalteres efter sommerferien.

16. juni 2018 (netbillede)

INDBRUDSBØLGE

Området, Kastrup og Neder Vindinge, er for tiden ramt af en indbrudsbølge. Det var svaret fra de betjente, der i dag var i området for at se på et indbrudsforsøg.

Vejene omkring os og i Kastrup, har i løbet af ugen haft flere ubudne gæster, både i aften- og dagtimerne.

Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på naboens hus, samt personer der ikke passer ind i "normalbilledet", spørg dem evt. om de søger nogle eller om du kan hjælpe med noget - de kan nemlig ikke lide opmærksomhed.

9. juni 2018

NY ASFALT

MUNCK-Asfalt har meddelt os, at de kommer til Vordingborg og retter graverender op, i august måned. Vi kan forvente, at både Odinsvej og Thorsvej asfalteres i uge 33 eller 34. Vi vil få en dato, når arbejdet nærmer sig. Mange af vejene i vores område får i disse dage lagt ny asfalt, det er ikke direkte i forbindelse med fjernvarmegravning, men en del af kommunens funktionskontrakt med deres asfaltleverandør. Asfalten på f.eks. Granvej er iøvrigt af en anden type end den vil vil få udlagt, vores er en såkaldt asfaltbeton, som er meget finere (glattere) i overfladen.

Så snart vi ved noget præcist om opstart, meldes dette ud her og på mail.

6. juni 2018

PERSONDATA i VALHAL

Mange firmaer og hjemmesider sender i disse dage informationer om beskyttelse af dine personlige data. Det har vi også gjort til jeres mail i dag.

På siden GDPR kan I læse hvilke personoplysninger vi har registreret om husstanden og hvad disse data anvendes til.

Læs mere på hjemmesiden HER

5. juni 2018

SOMMERTØMNING

I denne uge starter kommunens sommertømning af dagrenovation i vores område.

Til og med august måned, får vi alle sammen tømt skraldespanden hver uge, det er fortsat om tirsdagen.

Hvis I ønsker SMS dagen før der afhentes skrald, papir og storskrald, så kan det tilmeldes gratis på DETTE LINK

24. Maj 2018

SÅ ER DER AFTALT ASFALT

Vi har i dag takket ja til asfalt-tilbudet fra MUNCK.

Der udlægges ca. 2,5 cm nyt slidlag på Odinsvej og Thorsvej.

Vi tilkøber en TAS modificering, der gør asfalten mere fleksibel og dermed modstandsdygtig over for nedefrakommende revner.

MUNCK og Vordingborg Forsyning skal mødes i juni måned og snakke opstart af asfaltering i Neder Vindinge, efter fjernvarme gravningen, vi regner med at kunne komme med en tidshorisont i næste måned.

Det endelige tilbud på godt 2.600 m2 slidlag incl. TAS og 8 stk nye regnbrønde lyder på 211.422 kr.

19. Maj 2018 (arkivbillede)

ALT I ORDEN

SEAS-NVE har været forbi den påkørte lygtepæl på Odinsvej og meddeler os at alt er ok. Masten er stadig vandtæt og har ikke taget skade af påkørslen.

Tilsynet af skaden er uden omkostninger, da dette er dækket af vores servicekontrakt.

11. Maj 2018 (arkivbillede)

ASFALTERING

Foreningens vejudvalg havde i starten af maj måned et møde med MUNCK Asfalt. Her fik vi gennemgået vores veje, for at sikre at der ikke var for store ødelæggelser på den gamle asfalt, ødelæggelser der evt skulle udbedres inden det nye slidlag udlægges.

Vi er blevet anbefalet at fylde de største revner op med ny revneforsejler inden MUNCK kommer, dette undersøger vi nærmere.

MUNCK Asfalt laver 2 tilbud til os, tilbud på 2 forskellige typer asfalt.

Der er endnu ikke planlagt 1 års-opstart, efter fjernvarme, så starttidspunktet kan endnu ikke oplyses.

2. Maj 2018

FÆLLESKØB

Igen i år gør vi en fælles indsats mod myrer i fortove og langs vejkanter. Vi kan, igen i år opnå en stor rabat ved fællesindkøb.

Der udsendes d.d. mail til alle medlemmer af VALHAL, hvor der tilbydes samme lave pris. Bestillingen laves på mandag, så der er frist på søndag, den 6. maj 2018. Giv besked, hvis mailen ikke er nået frem.

25. April 2018

MINDRE PÅKØRSEL AF LYGTEPÆL

På Odinsvej blev lygtepælen ud for nr. 8 påkørt i søndags.

Der er ikke sket større skade, dog er ledningsdækslet trykket og vi har bedt SEAS-NVE kikke på vandtætheden efter påkørslen.

Det var et medlem der kontaktede bestyrelsen med sine observationer, skadesvolderen er kontaktet og vil betale evt. omkostninger.

Fejl og mangler på vores lysanlæg kan altid indberettes HER

23. April 2018

BESKED FRA STOFA

På grund af servicearbejde kan der være afbrydelse af tv, bredbånd samt telefoni i VALHAL's område, den 23.04.2018 i tidsrummet kl. 00:00 - 06:00.

21. April 2018

MØDE OM VEJE OG FORTOV

Bestyrelsens vejudvalg skal mødes med MUNCK Asfalt og foreningens brolægger, onsdag den 2. maj 2018.

Her skal vi, med MUNCK, have indgået endelig aftale omkring det nye slidlag på Odinsvej og Thorsvej. Med brolæggeren skal aftales endeligt omkring omlægning af fortovene: Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej. Når vi ved mere om opstart m.v. meldes dette ud på både hjemmeside, facebook og mail.

20. April 2018

TILMELD GERNE TIL BETALINGSSERVICE

I disse dage er girokortet til grundejerforeningens kontingent på vej ud til alle medlemmer. Der er stadig ca. 20% der modtager et "almindeligt" girokort, det er noget dyrere for foreningen at få udsendt disse, frem for til dem der er tilmeldt betalingsservice. I opfordres derfor alle til at tilmelde girokortet fra VALHAL til betalingsservice.

23. Marts 2018

BESLUTTET PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen, torsdag den 22. marts 2018, blev følgende besluttet:

- Kontingentet forbliver 2.000,- årligt.

- Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen, i 2018, bruger 265.420,- fra hensættelser, veje og fortov.

- Bestyrelsens 5 års plan, for opretning af fortove i hele området, frem til 2022, godkendes.

5 års planen for opretning kan der læses mere om, på siden om VEJE | FORTOV

Referatet fra årets generalforsamling findes på siden GENERALFORSAMLING

22. Marts 2018

NUVÆRENDE BESTYRELSE FORTSÆTTER

På generalforsamlingen her til aften, var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg. Bestyrelsen fortsætter således uændret det næste år i VALHAL Grundejerforening.

Der var ligeledes genvalg til begge bestyrelses-suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Se bestyrelsen HER

21. Marts 2018

STOFA, YOUSEE ELLER ?

På generalforsamlingen i antenneforeningen i går, kom det frem at bestyrelsen forhandler med både Stofa og Yousee som kommende TV og internetudbyder. Den nuværende kontrakt med Stofa, der leverer TV og Internetsignalet til vores fællesantenne, udløber ved årsskiftet. Antenneforeningens bestyrelse har derfor undersøgt priserne hos de konkurrerende udbydere.

Der er dog flere fordele ved at beholde den nuværende leverandør, da et skift til f.eks. Yousee vil betyde at mange skal have nyt udstyr i.f.m. TV og internetsignalet. Stofa-kunder med tilhørende mailadresse vil også skulle skifte mail, hvis der skiftes leverandør. Signalerne på generalforsamlingen var dog at Stofa bestemt var med på priserne og at pilen p.t. peger deres vej.

Internet only. Antenneforeningen arbejder også på at kunne tilbyde en ren internetforbindelse, via antennekablet. Som det er i dag, så skal man også have en TV-pakke, for at kunne få internet. Mere og mere af brugernes TV-vaner er via nettet, så internet only, vil kunne blive et hit for især de unge.

Driftssikker forbindelse. I forbindelse med den nye jernbanebro på Sct. Clemensvej, får antenneforeningen lagt et fiberkabel gennem broen og vil vi således have et såkaldt "ring-anlæg", det betyder at signalet kan komme fra flere sider ud til os og at en evt. overgravning ikke nødvendigvis vil betyde sort skærm.

Antenneforeningen har p.t. 500 medlemmer og arbejder hele tiden på at få flere.

Der var genvalg til bestyrelsen.

4. Marts 2018

SMELTEVAND I NÆSTE UGE

Alle grundejere opfordres til at give en hånd (skovl) med i de kommende dage. Meteorologerne lover temperaturer over frysepunktet, så vi kan forvente en del smeltevand. Det er derfor vigtigt, at vi får gravet vejbrønde og rendesten fri for sne og is, så vandet kan komme væk.

4. Marts 2018

INDKALDELSE UDSENDT

Vi har her søndag middag, udsendt indkaldelsen til årets generalforsamling på mail til alle medlemmer. Sammen med indkaldelsen er vedhæftet: Regnskab 2017, Budget 2018 og Fortovs-opretningsplan 2018-2022.

Årets generalforsamling afholdes TORSDAG DEN 22. MARTS KL. 19:00 i Kastruphallens cafeteria.

Er mailen ikke kommet til din mailboks, kan dagsorden HENTES HER

4. Marts 2018

SNEBILLEDER

Har I nogle flotte/sjove/vilde snebilleder, som I vil dele med de andre medlemmer i VALHAL, så send dem ind til webmasteren, så kommer de med i MEDLEMMERNES SNEBILLEDER her på siden.

2. Marts 2018

DER ER BESTILT "SNE-OPRYDNING"

Vejudvalget har bestilt Karsten Reinhard til at "skaffe os plads".

3 dages snerydning af vejene, har efterladt store bunker ved og på fortovene, dem forsøger de at fjerne. Der er bestilt følgende:

ODINSVEJ: Her skal sneen trækkes ud fra de 2 stikveje 2-8 og 10-16

ODINSVEJ: Her skal sneen væk fra fortov og flyttes til græs

FREIASVEJ: Her skal sne væk fra fortov og flyttes til depot.

YDUNSVEJ: Sne til depot

NORNEVÆNGET: Sne væk fra fortov og til depot

BALDERSVEJ: Sne væk fra fortov og til depot

LOKESVEJ ER OK. Her skal ikke gøres noget

THORSVEJ: Enkelte steder skal sne væk fra fortov og flyttes til skovsiden.

Det kan ikke undgåes at der vil komme til at ligge lidt tilbage der skal flyttes manuelt af grundejeren, men vi håber at "oprydningen" vil være en stor hjælp for mange af jer.

ARBEJDET UDFØRES I EFTERMIDDAG. Undgå venligst at parkerer på vejene, da det vil besværligøre rydningen. Et oversigtskort over "sne-depoterne" kan findes på siden om SNERYDNING

1. Marts 2018

DER ER BESTILT EFTERMIDDAGSRYDNING

Vejudvalget har bestilt endnu en omgang snerydning. Efter planen kommer vores entreprenør kl. ca. 15:30 og tager alle vejene.

28. februar 2018

DER ER BESTILT MORGENRYDNING

Varsel om 10-15 cm nysne i aften og nat, har fået bestyrelsens vejudvalg til at bestille endnu en snerydning af vejene.

Snerydningen er bestilt til torsdag morgen.

Undgå bilparkering på vejene, da det vil besværliggøre snerydningen, der foregår med traktor og skrå-plov.

28. februar 2018

ALLE VEJE RYDDET

Så er alle veje ryddet så godt som det var/er muligt.

Sneen er samlet til bunker.

Alt sneen langs fortovet er forsøgt fjernet med i samme omgang. Enkelte steder er det nødvendigt, for den enkelte grundejer at rydde fortovet, da sneploven ikke kan komme helt i bund.

28. februar 2018

DER ER BESTILT MERE SNERYDNING

Nattens snerydning, kl. 03:00, blev dækket af nyt sne-lag.

Vi har derfor bestilt yderligere snerydning, både med plov og skovl.

Vejene bliver ryddet i løbet af dagen.

27. februar 2018

DER ER BESTILT SNERYDNING

Bestyrelsens vejudvalg har bestilt snerydning af alle veje onsdag morgen. Vi håber der kan være ryddet inden kl 07:00.

Vi henstiller til, at der IKKE parkeres biler på vejene, da det vil besværliggøre snerydningen.

Der ryddes med sneplov, så det kan ikke undgås, at der kommer til at ligge lidt sne ved enkelte indkørsler.

27. februar 2018

STANDBY TIL SNERYDNING

Bestyrelsens vejudvalg holder løbende øje med vejrudsigten.

Hvis der bestilles vejrydning, udsender vi SMS til alle der er tilmeldt foreningens SMS-service.

HUSK! Fortovet er grundejerens ansvar.

8. februar 2018

REGNSKABET FOR 2017 KLAR

Regnskabet for 2017 er blevet revideret og godkendt af foreningens revisor og ligger nu klar til gennemsyn på siden:

ØKONOMI .

Regnskabet skal endeligt godkendes af medlemmerne, på årets generalforsamling, der afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00.

15. januar 2018

TJEK-MAIL UDSENDT

Alle medlemmer af VALHAL Grundejerforening har i dag modtaget en mail, med de kontaktoplysninger vi har på jer. Det er nogle år siden vi sidst lavede et sådan tjek, hvor vi sikrer os at vores medlemsoplysninger er ajourført.

Er mailen ikke kommet frem? Så har vi ikke jeres nuværende mail og I bedes derfor udfylde DENNE SIDE og indsende jeres oplysninger.

15. januar 2018

GENERALFORSAMLING 2018

Datoen for dette års generalforsamling er besluttet i bestyrelsen.

Vi afholder den, TORSDAG DEN 22. MARTS KL. 19:00.

Generalforsamlingen vil finde sted i Kastruphallens Cafeteria.

Indkaldelsen med henvisning til bilag, vil blive udsendt pr. mail, senest 14 dage før.

10. januar 2018

FORBLIVER FORBUDT

For 10 måneder siden blev der sat gang i diverse kommunale forhandlinger, da det daværende Teknik og Miljøudvalg ønskede at tillade parkering på fortovene i Vordingborg Kommune.

Et ønske der fik flere til at lave indsigelser, heriblandt VALHAL Grundejerforening, da det også ville tillade parkering på vores fortove, med trykskader til følge.

På Plan og Teknik's første møde i går, efter kommunalvalget, blev der lyttet til indsigelserne og det er nu besluttet, at det fortsat vil være ulovligt at parkere på fortovene i Vordingborg Kommune. De steder i selve byerne, hvor vejene er meget smalle, vil der som noget nyt kunne tillades delvis parkering på fortovet med opsatte skilte.

Alle andre steder kan man fortsat risikere, at P-vagten udskriver dyre huskesedler.

7. januar 2018

PUNKTER TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING

Husk der er deadline for indsendelse af forslag, ændringer og andre punkter til grundejerforeningens generalforsamling, TORSDAG DEN 1. FEBRUAR 2018.

Har I noget, der ønskes på dagsordenen til generalforsamlingen i marts, så aflever det til nærmeste bestyrelsesmedlem eller indsend det på denne mailadresse: gf18@valhal-gf.dk NB! Din besked er først modtaget, når du får en kvittering for den. M.v.h. bestyrelsen

5. januar 2018

HJEMMESIDE TOP 5 I 2017

2017 var igen et år, med mange besøgende på Valhal's hjemmeside.

2.939 besøg på vores hjemmeside og 3.283 sidevisninger.

De 5 mest sete sider i 2017 var:

  1. Nyheder (forsiden)
  2. Generalforsamling
  3. Bestyrelsen
  4. Om Valhal
  5. Vejbelysning (temaside)

5. januar 2018

INGEN NYTÅRSKUR I ÅR

Det er ikke lykkedes at finde et lokale til afholdelse af nytårskuren 2018, så der bliver ingen nytårs-sammenkomst i år.

Men vi ses til generalforsamlingen i marts 2018.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2017 2016 2015 2014 2013

VALHAL's

Nyheds- ARKIV

VALHAL Grundejerforening

LUKKET gruppe kun for medlemmer

KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44