VALHAL Grundejerforening | Neder Vindinge | 4760 Vordingborg Thorsvej | Lokesvej | Nornevænget | Baldersvej | Odinsvej | Ydunsvej | Freiasvej

23. Marts 2018

BESLUTTET PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen, torsdag den 22. marts 2018, blev følgende besluttet:

- Kontingentet forbliver 2.000,- årligt.

- Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen, i 2018, bruger 265.420,- fra hensættelser, veje og fortov.

- Bestyrelsens 5 års plan, for opretning af fortove i hele området, frem til 2022, godkendes.

5 års planen for opretning kan der læses mere om, på siden om VEJE | FORTOV

Referatet fra årets generalforsamling findes på siden GENERALFORSAMLING

Nyheder og servicemeddelelser

22. Marts 2018

NUVÆRENDE BESTYRELSE FORTSÆTTER

På generalforsamlingen her til aften, var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg. Bestyrelsen fortsætter således uændret det næste år i VALHAL Grundejerforening.

Der var ligeledes genvalg til begge bestyrelses-suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Se bestyrelsen HER

21. Marts 2018

STOFA, YOUSEE ELLER ?

På generalforsamlingen i antenneforeningen i går, kom det frem at bestyrelsen forhandler med både Stofa og Yousee som kommende TV og internetudbyder. Den nuværende kontrakt med Stofa, der leverer TV og Internetsignalet til vores fællesantenne, udløber ved årsskiftet. Antenneforeningens bestyrelse har derfor undersøgt priserne hos de konkurrerende udbydere.

Der er dog flere fordele ved at beholde den nuværende leverandør, da et skift til f.eks. Yousee vil betyde at mange skal have nyt udstyr i.f.m. TV og internetsignalet. Stofa-kunder med tilhørende mailadresse vil også skulle skifte mail, hvis der skiftes leverandør. Signalerne på generalforsamlingen var dog at Stofa bestemt var med på priserne og at pilen p.t. peger deres vej.

Internet only. Antenneforeningen arbejder også på at kunne tilbyde en ren internetforbindelse, via antennekablet. Som det er i dag, så skal man også have en TV-pakke, for at kunne få internet. Mere og mere af brugernes TV-vaner er via nettet, så internet only, vil kunne blive et hit for især de unge.

Driftssikker forbindelse. I forbindelse med den nye jernbanebro på Sct. Clemensvej, får antenneforeningen lagt et fiberkabel gennem broen og vil vi således have et såkaldt "ring-anlæg", det betyder at signalet kan komme fra flere sider ud til os og at en evt. overgravning ikke nødvendigvis vil betyde sort skærm.

Antenneforeningen har p.t. 500 medlemmer og arbejder hele tiden på at få flere.

Der var genvalg til bestyrelsen.

4. Marts 2018

SMELTEVAND I NÆSTE UGE

Alle grundejere opfordres til at give en hånd (skovl) med i de kommende dage. Meteorologerne lover temperaturer over frysepunktet, så vi kan forvente en del smeltevand. Det er derfor vigtigt, at vi får gravet vejbrønde og rendesten fri for sne og is, så vandet kan komme væk.

4. Marts 2018

INDKALDELSE UDSENDT

Vi har her søndag middag, udsendt indkaldelsen til årets generalforsamling på mail til alle medlemmer. Sammen med indkaldelsen er vedhæftet: Regnskab 2017, Budget 2018 og Fortovs-opretningsplan 2018-2022.

Årets generalforsamling afholdes TORSDAG DEN 22. MARTS KL. 19:00 i Kastruphallens cafeteria.

Er mailen ikke kommet til din mailboks, kan dagsorden HENTES HER

4. Marts 2018

SNEBILLEDER

Har I nogle flotte/sjove/vilde snebilleder, som I vil dele med de andre medlemmer i VALHAL, så send dem ind til webmasteren, så kommer de med i MEDLEMMERNES SNEBILLEDER her på siden.

2. Marts 2018

DER ER BESTILT "SNE-OPRYDNING"

Vejudvalget har bestilt Karsten Reinhard til at "skaffe os plads".

3 dages snerydning af vejene, har efterladt store bunker ved og på fortovene, dem forsøger de at fjerne. Der er bestilt følgende:

ODINSVEJ: Her skal sneen trækkes ud fra de 2 stikveje 2-8 og 10-16

ODINSVEJ: Her skal sneen væk fra fortov og flyttes til græs

FREIASVEJ: Her skal sne væk fra fortov og flyttes til depot.

YDUNSVEJ: Sne til depot

NORNEVÆNGET: Sne væk fra fortov og til depot

BALDERSVEJ: Sne væk fra fortov og til depot

LOKESVEJ ER OK. Her skal ikke gøres noget

THORSVEJ: Enkelte steder skal sne væk fra fortov og flyttes til skovsiden.

Det kan ikke undgåes at der vil komme til at ligge lidt tilbage der skal flyttes manuelt af grundejeren, men vi håber at "oprydningen" vil være en stor hjælp for mange af jer.

ARBEJDET UDFØRES I EFTERMIDDAG. Undgå venligst at parkerer på vejene, da det vil besværligøre rydningen. Et oversigtskort over "sne-depoterne" kan findes på siden om SNERYDNING

1. Marts 2018

DER ER BESTILT EFTERMIDDAGSRYDNING

Vejudvalget har bestilt endnu en omgang snerydning. Efter planen kommer vores entreprenør kl. ca. 15:30 og tager alle vejene.

28. februar 2018

DER ER BESTILT MORGENRYDNING

Varsel om 10-15 cm nysne i aften og nat, har fået bestyrelsens vejudvalg til at bestille endnu en snerydning af vejene.

Snerydningen er bestilt til torsdag morgen.

Undgå bilparkering på vejene, da det vil besværliggøre snerydningen, der foregår med traktor og skrå-plov.

28. februar 2018

ALLE VEJE RYDDET

Så er alle veje ryddet så godt som det var/er muligt.

Sneen er samlet til bunker.

Alt sneen langs fortovet er forsøgt fjernet med i samme omgang. Enkelte steder er det nødvendigt, for den enkelte grundejer at rydde fortovet, da sneploven ikke kan komme helt i bund.

28. februar 2018

DER ER BESTILT MERE SNERYDNING

Nattens snerydning, kl. 03:00, blev dækket af nyt sne-lag.

Vi har derfor bestilt yderligere snerydning, både med plov og skovl.

Vejene bliver ryddet i løbet af dagen.

27. februar 2018

DER ER BESTILT SNERYDNING

Bestyrelsens vejudvalg har bestilt snerydning af alle veje onsdag morgen. Vi håber der kan være ryddet inden kl 07:00.

Vi henstiller til, at der IKKE parkeres biler på vejene, da det vil besværliggøre snerydningen.

Der ryddes med sneplov, så det kan ikke undgås, at der kommer til at ligge lidt sne ved enkelte indkørsler.

27. februar 2018

STANDBY TIL SNERYDNING

Bestyrelsens vejudvalg holder løbende øje med vejrudsigten.

Hvis der bestilles vejrydning, udsender vi SMS til alle der er tilmeldt foreningens SMS-service.

HUSK! Fortovet er grundejerens ansvar.

8. februar 2018

REGNSKABET FOR 2017 KLAR

Regnskabet for 2017 er blevet revideret og godkendt af foreningens revisor og ligger nu klar til gennemsyn på siden:

ØKONOMI .

Regnskabet skal endeligt godkendes af medlemmerne, på årets generalforsamling, der afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00.

15. januar 2018

TJEK-MAIL UDSENDT

Alle medlemmer af VALHAL Grundejerforening har i dag modtaget en mail, med de kontaktoplysninger vi har på jer. Det er nogle år siden vi sidst lavede et sådan tjek, hvor vi sikrer os at vores medlemsoplysninger er ajourført.

Er mailen ikke kommet frem? Så har vi ikke jeres nuværende mail og I bedes derfor udfylde DENNE SIDE og indsende jeres oplysninger.

15. januar 2018

GENERALFORSAMLING 2018

Datoen for dette års generalforsamling er besluttet i bestyrelsen.

Vi afholder den, TORSDAG DEN 22. MARTS KL. 19:00.

Generalforsamlingen vil finde sted i Kastruphallens Cafeteria.

Indkaldelsen med henvisning til bilag, vil blive udsendt pr. mail, senest 14 dage før.

10. januar 2018

FORBLIVER FORBUDT

For 10 måneder siden blev der sat gang i diverse kommunale forhandlinger, da det daværende Teknik og Miljøudvalg ønskede at tillade parkering på fortovene i Vordingborg Kommune.

Et ønske der fik flere til at lave indsigelser, heriblandt VALHAL Grundejerforening, da det også ville tillade parkering på vores fortove, med trykskader til følge.

På Plan og Teknik's første møde i går, efter kommunalvalget, blev der lyttet til indsigelserne og det er nu besluttet, at det fortsat vil være ulovligt at parkere på fortovene i Vordingborg Kommune. De steder i selve byerne, hvor vejene er meget smalle, vil der som noget nyt kunne tillades delvis parkering på fortovet med opsatte skilte.

Alle andre steder kan man fortsat risikere, at P-vagten udskriver dyre huskesedler.

7. januar 2018

PUNKTER TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING

Husk der er deadline for indsendelse af forslag, ændringer og andre punkter til grundejerforeningens generalforsamling, TORSDAG DEN 1. FEBRUAR 2018.

Har I noget, der ønskes på dagsordenen til generalforsamlingen i marts, så aflever det til nærmeste bestyrelsesmedlem eller indsend det på denne mailadresse: gf18@valhal-gf.dk NB! Din besked er først modtaget, når du får en kvittering for den. M.v.h. bestyrelsen

5. januar 2018

HJEMMESIDE TOP 5 I 2017

2017 var igen et år, med mange besøgende på Valhal's hjemmeside.

2.939 besøg på vores hjemmeside og 3.283 sidevisninger.

De 5 mest sete sider i 2017 var:

  1. Nyheder (forsiden)
  2. Generalforsamling
  3. Bestyrelsen
  4. Om Valhal
  5. Vejbelysning (temaside)

5. januar 2018

INGEN NYTÅRSKUR I ÅR

Det er ikke lykkedes at finde et lokale til afholdelse af nytårskuren 2018, så der bliver ingen nytårs-sammenkomst i år.

Men vi ses til generalforsamlingen i marts 2018.

28. december 2017

ROTTER?

Der er her til formiddag fundet en død rotte ved hækken, ud mod søen, til Lokesvej 5. Vi opfordrer alle til lige at kigge efter om der skulle være andre steder, hvor der findes/ses rotter.

Ser/finder I nogle, så skal de anmeldes til Kommunens rottebekæmper på dette link: ANMELD ROTTER

27. december 2017

6 DAGE MED KRUDT

De næste seks dage er det tilladt at affyre fyrværkeri, men husk at udvise hensyn til naboer, børn og husdyr.

Og så lige de andre 5 andre gode råd:

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden, læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser - GODT NYTÅR

26. december 2017

OMVEJ TIL OG FRA BYEN I JANUAR

Det bliver et omfattende vejarbejde, omkørsler m.v., når BaneDanmark torsdag den 4. januar 2018, begynder nedrivningen af den gamle jernbanebro ved stationen.

Så når turen går til/fra byen i bil, skal det i nedrivningsperioden foregå via Brovejen til Orevej eller til Københavnsvej.

Cyklister og gående vil kunne benytte den nye jernbanebro på Næstvedvej, via en midlertidig rampe SE DETTE KORT .

Busserne 664 og 640 bliver også berørt, der kommer et midlertidigt busstoppested på Kuskevej.

Kørselskontoret har udsendt denne besked til skoleeleverne fra vores område.

Ambulancer og Brandbiler vil i perioden også have lidt længere responstid, til Vordingborg V.

22. december 2017

HVEM VIL HJÆLPE MED LOKALE?

Bestyrelsen vil også gerne i 2018 stå for afholdelsen af nytårskuren, hvor vi allesammen tager et lille glas og et stykke kransekage. Vi mangler dog lige at finde et velegnet lokale/garage (opvarmet)?

Har du/I det lokale vi søger, så kommer vi med glas, bobler, kage m.v.

Kontakt nærmeste bestyrelsesmedlem, så vi sammen kan finde en dag, én af de første søndage i det nye år.

Mvh bestyrelsen.

18. december 2017

ANTENNESKAB SKAL UDSKIFTES I 2018

STOFA har søgt om gravetilladelse, til udskiftning af antannefordelingsskabet på hjørnet ved Odinsvej 9, udskiftningen er nødvendig på grund af rustangreb.

Ansøgningen er godkendt af Vordingborg kommune, og arbejdet er i beskrivelsen planlagt til midt/sidst i januar 2018.

På dagen for udskiftning af skabet, må dele af foreningen forvente at være uden TV- og Internetsignal fra STOFA i en periode.

Hvis vi informeres om datoen og tidspunktet, vil vi udsende service-SMS på dagen.

12. december 2017

LAMPEUDSKIFTNING

SEAS-NVE kommer i morgen tidlig og udskifter lampen ved Odinsvej 9. Det har ved en tjekgennemgang vist sig, at denne lampe er for "stor" og derfor lyser for meget, især om natten. Lampen byttes til en model, magen til de øvrige på Odinsvej 9-13, på 24 watt.

Den nye lampe vil også selv kunne dæmpe i nattetimerne og dermed give et ens lys på vejen.

9. december 2017

YDERLIGERE UDSAT

Det lykkedes heller ikke Teknik- og Miljøudvalget på deres møde her i december, at blive enige om hvorvidt delvis parkering på fortove skulle lovliggøres i Vordingborg kommune, punktet er nu udsat til det kommende udvalg for området.

De politiske argumenter for at lovliggøre er blandt andet, at vores nabokommuner har denne undtagelse fra færdselsloven og at der er enkelte steder i kommunen, hvor der er meget smalle veje.

Grundejerforeninger, Lokalråd og Handicaprådet påpeger besværlig færdsel, hvis der holder biler og blokerer samt de økonomiske forhold der vil komme til oprettelser og ødelæggelser, der i vores tilfælde, med private fællesveje, skal betales af grundejerforeningens egen kasse.

8. december 2017 (Billedet er af vores strømforbrug tirsdag den 5/12-2017)

INTELLIGENT NAT-LYS-DÆMPNING

DynaDimmer, det er navnet på den intelligente lysstyring vores gadelys har indbygget. Som I måske har bemærket, så lyser alle vores lamper nu fra solnedgang til solopgang, efter vi er kommet på egen måler/styring, de lyser dog ikke med 100% hele tiden. DynaDimmer overvåger dagligt, hvornår astro-uret i målerskabet tænder og slukker lamperne, og beregner herudfra selv de 8 timer, der vil være "natsænket".

Lamperne dæmpes med ca. 50% i nattimerne og det giver os en årlig strømbesparelse på ca. 34%. Lysdæmpningen opleves kun i vinterperioden, hvor lamperne lyser mere end 8 timer ad gangen. Om sommeren, vil der være dage, hvor lamperne er dæmpet i alle de tændte timer, hvis de f.eks. kun lyser mellem 21:00 - 05:00. DynaDimmer erstatter det nat-sluk-relæ vi tidligere har skrevet om.

4. december 2017

STRØMSKAB SKAL UDSKIFTES

Det gamle hvide strøm-samle-skab der står ved vores nye vejbelysnings-skab skal udskiftes i nær fremtid.

Når skabet skal udskiftes, vil der blive en kortvarig strømafbrydelse i vores område.

Vi har bedt om at blive informeret, så vi kan udsende SMS før afbrydelsen.

3. december 2017

TILLYKKE MED SALGET

Så er der handlet. 1. februar 2018 overtager et ungt par, med 2 børn, Thorsvej nr. 4.

Vi ønsker tillykke med salget og velkommen til de nye ejere og medlemmer af VALHAL Grundejerforening.

Husets nuværende ejer søger i øvrigt et nyt hjem til deres kat, der ikke kan flytte med videre. Se evt. opslaget på vores Facebook-gruppe.

29. november 2017

SÅ ER VI PÅ EGEN MÅLER

SEAS-NVE har i dag sat vores egen måler til gadebelysningen i drift.

Skabet er udstyret med et "astro-ur", der kender til sol op-/nedgange de næste 100 år.

Vores gadebelysning vil dermed 100% være styret af uret og tænde ved solnedgang og slukke igen ved solopgang.

Da vi var på kommunens strømskab, var der også et skumringsrelæ, der holdt øje med når det blev mørkt/lyst, dette relæ har vi ikke i vores installation. I vil derfor kunne opleve, at der er lys på Granvej/Gammelsøvej og ikke i VALHAL (og omvendt), men det bør ikke være mere end maks. 10-15 minutter at vi er forskellige af hinanden.

I vores eget skab har vi ikke "natsænkning", det havde vi tidligere, hvor ca. 12-13 lamper slukkede om natten, der vil derfor være lys i alle lamper, hele natten igennem. Bestyrelsen undersøger en pris på "natsænkning-relæ" og holder den op imod de penge det koster at have "natlamperne" tændt.

27. november 2017

KLAR TIL SNERYDNING

Vi har lavet en ny snerydningsaftale med Sværdborg Entreprenørforretning.

Foreningens vejudvalg vil her i vinterperioden holde et vågent øje med vejrprognoserne fra DMI og ved større mængder snefald, bestille rydning af vejene til den kommende morgen.

Det er, som altid, grundejeren på private fællesveje, der har ansvaret for den daglige snerydning af både fortov og vej, foran grunden.

Hvis der bestilles fælles snerydning, meldes dette ud på både hjemmeside, Facebook og SMS.

Foreningens lukkede Facebookgruppe kan findes HER og tilmelding til SMS-service kan gøres HER

25. november 2017

EGEN MÅLER I NÆSTE UGE

Vi får monteret vores gadebelysnings-elmåler i næste uge, det har SEAS-NVE meddelt os.

Vi vil i de kommende uger opleve veje omkring vores område der bliver mørklagt, da kommunen har skrevet følgende: "Jeg kan oplyse, at vi i løbet af 14 dage går i gang med at frakoble strømforsyningen til gadelyset på de private fællesveje i Ndr. Vindinge."

Med monteringen af vores måler, undgår vi at "gå i sort".

14. november 2017

EKSTRA OPMÆRKSOMHED

Der er, ifølge flere sider på Facebook, en del tyveri- og indbrudsforsøg på og omkring vejene i vores område.

Det opleves, at der lusker personer rundt og en bil er senest forsøgt opbrudt på Langedvej.

Det er derfor vigtigt med lidt ekstra opmærksomhed i den kommende tid, ser eller hører I noget der falder uden for "normal"-billedet, så kontakt politiet.

10. november 2017

BESLUTNING UDSKUDT

"Da jeres spørgsmål skabte tvivl, blev sagen sendt tilbage til administrationen, så de kan undersøge alle de spørgsmål der kom frem. Sagen er udsat til december"

Sådan lyder svaret fra et af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Det er umiddelbart godt nyt i forhold til fortovene på private fællesveje, en problematik der tilsyneladende ikke, i første omgang, var taget højde for.

Så indtil videre er det stadig ulovligt at parkere på fortovene, og vi henstiller stadig til, at både grundejere og gæster skåner fortovene ved kun at parkere på vejarealet.

5. november 2017

FÆLLES INDSIGELSE

Teknik- og Miljøudvalget skal den 8. november, tage stilling til ændring af parkeringsregulativet i Vordingborg Kommune.

De ønsker at lovliggøre delvis parkering på fortovene, for at have ens P-regler med vores nabokommuner.

En sådan ændring vil også have betydning på vores veje, da det er byskiltene der afgør, hvor det skal være tilladt.

En lovliggørelse vil være en udgiftsskrue uden ende for os grundejere på private fællesveje. Iselinge, Bindeleddet og Valhal grundejerforeninger har derfor i fællesskab skrevet til kommunens direktør og til udvalget for Teknik og Miljø. De skal indstille deres holdning til byrådet, som skal behandle regulativet senere på måneden. Vores brev kan læses HER

3. november 2017

EN OMMER

Kommunens vejtilsyn har nu været ude og kikke på det reetableringsarbejde der er udført, efter nedgravning af nyt antennekabel, fra Odinsvej til Freiasvej. Kommunen skriver til os:

"Den (færdigmeldingen) er blevet afvist, så der skulle gerne komme en entreprenør og rette det"

Så vi kan forvente lidt vejarbejde på/ved indkørslen til Freiasvej.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2017 2016 2015 2014 2013

VALHAL's

Nyheds- ARKIV

VALHAL Grundejerforening

LUKKET gruppe kun for medlemmer

KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44