VALHAL Grundejerforening | Neder Vindinge | 4760 Vordingborg Thorsvej | Lokesvej | Nornevænget | Baldersvej | Odinsvej | Ydunsvej | Freiasvej

Nyheder og servicemeddelelser

17. februar 2017

Vejret bliver igen til brolæggerarbejde

Muncks brolæggere er tilbage på Freiasvej fra på mandag, det har Munck meddelt os i dag.

Det er sne og frost, der har holdt dem hjemme de sidste 2 uger.

Så snart Freiasvej er færdig, fortsætter de med de sidste arbejdsopgaver på Odinsvej og Thorsvej.

7. februar 2017

Sne og frost stopper brolægning

Freiasvej kommer til at stå "åbent" lidt længere end planlagt.

Sne og især frosten gør det umuligt at fortsætte brolæggerarbejdet på Freiasvej samt det afsluttende brolægning på Ydunsvej og Odinsvej.

DMI melder om frost frem til starten af uge 7.

Vi har forespurgt Munck om en tidshorisont.

3. februar 2017

Det sidste asfalteres på mandag

Munck Asfalt har meddelt os, at de sidste huller/lapper (i denne omgang), på Odinsvej, vil blive lavet på mandag.

Brolæggerarbejdet fortsætter også i næste uge, indtil det er afsluttet, vil det være besværligt at komme frem, især på Freiasvej.

 

31. januar 2017

Så graves der igen

Der graves igen i vores område. Denne gang er det gasselskabets entreprenørfirma der skal i jorden. Gasledningerne til de huse, der er overgået til fjernvarme, skal demonteres og røret ind til huset skal "muffes af". Der vil i den forbindelse blive gravet på Freiasvej, Odinsvej, Baldersvej, Nornevænget og Thorsvej. På dette kort , kan I se, hvor vi formoder der skal graves ned til gasledningen.

31. januar 2017

Garanti for gadelys

"Jeg garanterer, at vi ikke frakobler jer kommunens anlæg før den nye løsning er klar til ibrugtagelse." Sådan svarer SEAS-NVE på vores mail, om endnu ikke at have modtaget en kontrakt på overtagelsen af gadelyset pr. 1. marts 2017, samt manglende opsætning og montering af vores eget måler/tændskab. SEAS-NVE arbejder på højtryk med alle de kontrakter der skal indgås på private fællesveje i kommunen og skriver, at de forventes at være klar i februar.

30. januar 2017

Løb tør for asfalt

Munck løb tør for asfalt, da de i fredags skulle lave de sidste tværrender på Odinsvej. Der mangler derfor stadig det sidste, for at få vejen helt lukket.

Munck er igang med at finde et hold og en tid til opgaven, der vil blive lavet hurtigst muligt.

28. januar 2017

Dato fastsat

Der afholdes generalforsamling i VALHAL Grundejerforening,

TORSDAG DEN 23. MARTS 2017 KL. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Kastruphallens Cafeteria.

Foreløbig dagsorden kan ses på GENERALFORSAMLING's siden. Siden vil løbende blive opdateret med dokumenter m.v.

Der er desuden oprettet en "Generalforsamlings-Begivenhed" på vores facebook, her kan du/I tilkendegive at I deltager.

27. januar 2017

Nyt slidlag i 2018

Bestyrelsen besluttede i går, på et bestyrelsesmøde, at arbejde videre med 2 tilbud fra Munck Asfalt.

Tilbud 1 er på helt ny asfalt, 10 cm dybde, 50 cm bredde, langs græsfortovet fra Gammelsøvej til og med Odinsvej 10. Dette stykke asfalt er i så dårlig stand, at nyt slidlag ikke vil holde særlig længe. Ud over asfalt bliver der også udskiftning af 3 vejriste på dette vejstykke. Dette arbejde laves i 2017.

Tilbud 2 er helt nyt top-slid-lag i sort asfalt (2,5 cm), fra kantsten til kantsten i hele vejens længde, både på Odinsvej og Thorsvej, incl. fræsning og udskiftning af de sidste vejriste med fast karm. I forbindelse med tilbud 2, vil vi have nogle forbehold, set i forhold til fjernvarme-gravearbejdet og om sætningerne er helt færdige, dette vil kunne udskyde projektet.

Vi opnår en rabat på 80.000,- ved at lave asfaltarbejdet samtidig med at Munck er i området for Vordingborg Forsyning.

26. januar 2017

Brolæggere fra mandag morgen

Brolæggerne starter reetablering af vejene på "Odin-siden" på mandag.

Dette arbejde forberedes i kommende weekend, der vil derfor være støj og maskinkørsel i området både lørdag og søndag.

Weekendens arbejde skal gøre klar til brolæggerne, der skal graves af og lægges grus. Når der er gravet af, bliver der sat røde kegler i renderne.

Brolæggerarbejdet vli stå på i flere uger.

24. januar 2017

Muldjord i denne uge

Munck har i dag bestilt muldjord til fortovet ud for Odinsvej 2.

Det bliver efter planen udlagt i denne uge, og skulle gerne ende op i samme resultat som på resten af Odinsvej.

24. januar 2017

Slut med maskin-parkering på Thorsvej

Vi har i dag aftalt med Munck, at de finder ny holdeplads til deres rendegraver m. tilbehør. Rendegraveren sætter dybe spor i fortovet og kørslen op og ned af fortovskanten undgås også hermed.

17. januar 2017

Odinsvej klar til det sidste

Vi har i dag, sammen med Munck Asfalt, sat de sidste streger på Odinsvej.

De hvide felter bliver fræset væk og der kommer ny asfalt i, vi kan forvente dette arbejde udført i uge 4.

17. januar 2017

Fjernvarmesiden lukkes ned

Vi lukker snart ned for undersiden om FJERNVARMEARBEJDET. Gravearbejdet er overstået og der mangler kun reetablering af SF-sten. De informationer der kan komme i forbindelse med dette arbejde, kommer her på forsiden istedet.

16. januar 2017

Dialogmøde

Kastrup – Ndr. Vindinge og Næs lokalråd afholder igen i år dialogmøde mellem borgere, lokalråd og politikere.

I år er det torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 på Kastrup Skole i Hallens cafeteria. "Kom og få indflydelse på udviklingen af vores område, og hør om Lokalrådets ønsker til politikerne for vores område." skriver lokalrådet i indkaldelsen på deres hjemmeside.

16. januar 2017

35 til nytårskur

Der blev traditionen tro, skålet godt nytår med naboerne i grundejerforeningen. I år havde ca. 35 fundet vej til Dorthe og Carstens garage, på Odinsvej, til et lille glas med bobler og lidt sødt dertil.

Bestyrelsen takker for fremmødet og ønsker igen, godt nytår.

13. januar 2017

Større omgang

Munck Asfalt er godt i gang på Odinsvej, et arbejde der vil strække sig til i eftermiddag. Der er fræset lange brede riller på langs med graverenden.

Der vil være enkelte steder, hvor den lille fræser skal efterfræse og så mangler de tværgående, de vil blive lavet i næste uge. Dette arbejde er ikke så omfattende, så alm. færdsel/kørsel kan ske imens, dog må lidt ventetid beregnes.

12. januar 2017

Har I punkter til dagsorden?

Husk vi har deadline for forslag til punkter på dagsordenen til årets generalforsamling, ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2017.

Ønsker/forslag/punkter kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem eller sendes på mail. Benyt venligst: gf2017@valhal-gf.dk

11. januar 2017

Asfaltarbejdet udsat på Odinsvej

Som vi har meldt ud, på mail og Facebook, så er asfaltarbejdet på Odinsvej udsat til FREDAG DEN 13. JANUAR. Tidsrummet er det samme.

"Vi har nogle problemer med vores traktor som vi bruger til og sprøjte emulsion ud med, derfor ville vi gerne skubbe Odinsvej til fredag og lave Thorsvej færdig i morgen med de sidste render."

Sådan skriver Munck i deres besked til os.

10. januar 2017

Hus til salg på Ydunsvej

Ydunsvej 4 er netop sat til salg hos Danbolig i Vordingborg.

Så kender I nogle, der gerne vil ud at bo i vores område, så er her en mulighed. Der er åbent hus den 29. januar 2017.

Øvrige huse til salg i VALHAL:

Thorsvej 4

10. januar 2017

Der skal fræses igen på Odinsvej

Der skal laves en pænere afslutning og det revnede asfalt skal fræses væk.

Dette arbejde udføres torsdag den 12. januar fra kl. 7:00 - 14:00.

Der fræses langs den "nye" rende, på begge sider. Dette arbejde udføres som sidst, med den store fræser og en opsamlings-lastbil. Renden bliver ca. 10 cm dyb og dermed svær at passere. Der udlægges efterfølgende asfalt med udlægger og lastbil med kran, dette arbejde vil, imens det står på, blokere hele vejens bredde. Et arbejde vi skal regne med tager fra kl. ca. 7:00 til kl. ca 14:00. Hvis I skal være sikre på at komme ud om morgenen, eller bare vil slippe for at skulle ind over renderne, så vil vi igen opfordre til at der parkeres uden for området. Jo mindre kørsel, imens der arbejdes, jo hurtigere bliver de færdige og jo bedre resultat opnår vi efterfølgende. Der udsendes mail d.d., Reminder- SMS onsdag aften og der er lavet opslag på Facebooksiden. Alle er hermed informeret.

10. januar 2017

Lille fræser til det sidste

Munck Asfalt kommer i uge 3, med en lille fræser, til de sidste revner på siden af renden og renderne på tværs af vejen.

De gule streger på Thorsvej, er der hvor vi gerne ser der bliver lagt yderligere nyt asfalt.

10. januar 2017

Regnvejr udsætter Odinsvej

Munck Asfalt holder bilerne i garagen i morgen og udsætter dermed reparationsarbejdet på Odinsvej til torsdag den 12. januar.

Det er et større regnvejr, der skal ind over vores område, som gør det umuligt at asfaltere.

10. januar 2017

Nye vejriste på Thorsvej

I forbindelse med asfalteringen på Thorsvej, har vi fået Muncks asfaltteam til at udskifte 4 vejriste, fra de gamle med fast karm til fremtidssikret med flydekarme.

Det er samtidig lykkedes, med forhandling, at få asfalteret helt til kantsten, hele vejen på Thorsvej.

9. januar 2017

Asfalt på Thorsvej er udsat til i morgen

Nedbrud på en lastbil har udsat asfaltarbejdet på Thorsvej til tirsdag morgen.

Arbejdet er planlagt til at starte kl 07:00.

Der fræses en rende på minimum 1,25 meter i bredden, den bliver 10 cm dyb og fyldes med et "gab-bærelag". Inden for et år, bliver de øverste 2-3 cm fræset af igen og der kommer til den tid, et pænere slidlag på renden +10 cm yderligere til hver side.

8. januar 2017

Valhalrabat hos Hold Da Helt Fest

Vores underside med medlemsfordele er opdateret med ny rabataftale.

Hold Da Helt Fest giver 10% i "nabo-rabat" på alt udlejning til festen.

Læs mere på siden om medlemsfordele.

6. januar 2017

Asfaltarbejde på Thorsvej og Odinsvej

Munck Asfalt har kørt deres maskiner i stilling på Thorsvej.

De har meddelt os, at der laves asfalt på Thorsvej, mandag/tirsdag i næste uge og at de derefter reparerer på Odinsvej.

Der skal derfor forventes lidt larm og trafikgener i disse dage.

3. januar 2017

Asfaltmaskinerne skal tilbage til Odinsvej

Samlingen af ny og gammel asfalt skal gøres pænere, revnerne langs det nye asfalt skal tages med, højdeforskellen på ny og gammel asfalt skal udjævnes og så skal kloakdækslerne ligge bedre fast og kun i ny asfalt.

Dette var konklusionen efter dagens møde med Munck Asfalt, der indrømmede, at det udførte arbejde ikke var tilfredsstillende.

Udbedringerne sker, hvis vejret tillader det, inden for 1 uge.

3. januar 2017

Der blev forberedt til nyt græs

Det milde vintervejr har fået Munck til at reetablere græsarealerne på Odinsvej, allerede nu.

Her i første omgang planeres ud med en grus/jord-blanding, så områderne er klar til græsfrø til foråret.

2. januar 2017

Vand på Thor-siden

Der blev her til formiddag, åbnet op for det varme fjernvarme-vand til Thors-siden af VALHAL Grundejerforening, så nu kan kommende fjernvarmekunder kontakte VVS'eren for nærmere aftale om den indvendige montering og tilslutning.

30. december 2016

Hastigheden sættes ned på Næstvedvej

Efter nytår sænkes farten fra 70 til 60 km/t på strækningen fra Granvej til Neder Vindingevej på Næstvedvej.

Det er lokalrådet, Politiet og Kommunen der er blevet enige om dette, primært for trafiksikkerheden, men også for at gøre det nemmere at komme ud på Næstvedvej fra sidevejene.

Skiltene udskiftes i starten af det nye år.

29. december 2016

Godt Nytår

Året nærmer sig sin slutning, det er tid til at gøre status.

På nettet blev valhal-gf.dk igen godt besøgt.

Fra Danmark har 2.230 været forbi vores sider, alene fra Region Sjælland er tallet 1.512 besøgende.

Det er blevet til over 126 nyheder/servicemeddelelser på forsiden og mange tilretninger på undersiderne. I ønskes et godt nytår - håber vi alle ses til nytårstaffel, søndag den 15. januar 2017 kl. 14:00 - ellers på gensyn her på valhal-gf.dk i 2017.

Årets top 5, de mest læste sider:

1. Nyheder - 2. Generalforsamling - 3. Fjernvarme - 4. Bestyrelsen | Økonomi - 5. Vejbelysning

27. december 2016

For bedst muligt slutresultat

Efterhånden som SF-vejene og fortovene bliver genetableret, vil vi bede Munck om at lade lidt grus ligge.

Vi vil så efterfølgende opfordre grundejerne på vejen, til at give en hånd med, til at få fejet sand/grus ned mellem fugerne.

Det er vigtigt for det bedst mulige resultat, at der kommer godt med fyldstof ned mellem filserne hurtigst muligt. Alle opfordres til at hjælpe med dette. Lokesvej og Baldersvej er p.t. reetableret.

23. december 2016

Der kommer brolæggere på efter jul

Meget af det flisearbejde der er udført på Odin-siden, er udelukkende for at få lukket huller op til jul. Dagens fejning har, som det ses på billedet allerede trykket filserne skæve, på fortovet på Odinsvej.

Munck er godt klar over dette, da fliserne kun er lagt midlertidigt.

Alle de steder der er gravet på tværs, af fortovene, bliver omlagt af brolæggerne i det nye år.

23. december 2016

Asfaltarbejdet skal laves om

Vi har i dag afholdt et møde med formanden fra Munck Forsyningsledninger. Han var enig med os i, at asfaltarbejdet på Odinsvej var langt under standard.

Det skal besluttes, hvad der skal gøres, dette sker på nogle møder i januar, hvor vi har bedt om at grundejerforeningen er repræsenteret.

23. december 2016

Nyt gravearbejde forude

DONG kommer snart og lukker for gassen hos de kunder, der har valgt fjernvarme. Det betyder mere graveri på vores veje, da gassen skal lukkes i jorden, ud for husene. Klik på kortet og se, hvor vi forventer de skal grave.

3 steder på Freiasvej, Odinsvej og Thorsvej.

2 steder på Baldersvej

1 sted på Nornevænget

22. december 2016

Vejarbejdet tæt på afsluttet

Arbejdet med fjernvarmerørene nærmer sig sin afslutning.

På siden om FJERNVARME har vi samlet de seneste oplysninger fra entreprenør og vejmyndighed.

21. december 2016

Nytårskur i VALHAL

Vi afholder den årlige nytårskur, Søndag den 15. januar 2017 kl. 14:00.

Vi mødes på Odinsvej 9, hvor vi skåler godt nytår til hinanden.

Der er sodavand til børnene.

Formanden holder en lille nytårstale.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Glædelig Jul og Godt Nytår fra Bestyrelsen.

19. december 2016

Først asfalt på Thorsvej efter jul

Der er i dag "top-fyldt" med stabilgrus, i fjernvarmerenden på Thorsvej og afspærringen er fjernet, på det meste af vejen.

Dette indikerer, at der ikke kommer asfalt på vejen, på denne side af julen.

Asfaltlederen havde forberedt os på dette, forklaringen er til dels at gravearbejdet på Granvej, gør det umuligt at komme ind med de store maskiner. Vi afventer Munck, for en ny tidshorisont.

19. december 2016

Langt fra som aftalt

Det asfaltarbejde der i dag er udført på Odinsvej, er langt fra som aftalt.

Der er mange langsgående revner der ikke er taget med, der er steder hvor der er sat streger til fræseren, hvor der alligevel ikke er fræset, asfalten ligger nogle steder meget over vejniveau og så er der sjusket med afslutninger. Vi vil straks gå i dialog, i første omgang med Munck og Vordingborg Forsyning om dette.

16. december 2016 (Billedet er fra Gammelsøvej)

Der fræses på mandag

Der er i dag sat streger på Odinsvej, der hvor der skal fræses til ny asfalt.

Fræsearbejdet starter mandag 19. december kl. ca. 7:00.

Der fræses først på langs, efterfølgende på tværs, ved Freiasvej, Ydunsvej og de 2 stikledninger, sidst på vejen.

Der udlægges, efter planen, asfalt i renden samme dag.

Hvis I skal være sikre på at komme ud om morgenen, eller bare vil slippe for at skulle ind over renderne, så vil vi opfordre til at der parkeres uden for området. Jo mindre kørsel, imens der arbejdes, jo hurtigere bliver de færdige og jo bedre resultat opnår vi efterfølgende. Der udsendes mail i weekenden, SMS på søndag og opslag på Facebooksiden. Så alle er informeret.

15. december 2016

Asfalt på Odin-siden i næste uge

Det er denne "asfalt-æder" der kommer på besøg i næste uge, på Odinsvej.

Fredag morgen, har vi møde med asfaltformanden fra Munck, her skal det aftales, hvor og hvor meget, så maskinføreren ved hvor han skal køre.

Der er mange steder hvor asfalten er revnet ved siden af graverenden, alt dette tages med i samme omgang. Maskinen fræser en 10 cm dyb rende, hvorefter der kommer asfalt i samme dag.

Ventetid ind/ud af Odinsvej må forventes.

14. december 2016

Thorsvej blokeres

Munck er i dag startet på at opfylde overgravningerne og fortovet med grus, og fjerne jernpladerne.

Dette arbejde vil medføre at Thorsvej, nogle gange, vil være blokeret af maskiner, så vi skal have lidt, ekstra, tålmodighed i dag.

13. december 2016

Muld og græsfrø, nok først til foråret

Vi har rigtig mange skader på græsfortove og græsarealer, både på Odin- og Thorsiden.

Muncks formand har i dag lovet at disse ødelæggelser nok skal blive reetableret igen, men han siger samtidig, at vi ikke skal forvente det gjort færdigt før til foråret.

"Hvis vi putter ny muld og frø på områderne nu, så vil det ikke blive noget godt resultat, så det vil vi komme og gøre til foråret" siger deres formand.

Så vi må leve med dette, nogle måneder endnu, de steder hvor det er større områder der skal rettes op.

13. december 2016

Vand på Odin-siden

Der blev ved middagstid, lukket op for det varme fjernvarme-vand til Odins-siden af VALHAL Grundejerforening, så nu kan kommende fjernvarmekunder kontakte VVS'eren for nærmere aftale om den indvendige montering og tilslutning.

12. december 2016

Reetableringen igang

Et hold fra Tyrsbjerglund Anlægsgartner er i dag startet på det afsluttende arbejde efter fjernvarmegravningen. De er startet på Baldersvej.

Det er endnu et hold fra Fyn, så der arbejdes fra 7-20, mandag til torsdag.

- Ved sø-området er de sidste rør til Lokesvej/Nornevænget leveret i dag, så dette rør-arbejde skulle også snart kunne afsluttes.

Det er stadig usikkert om alle filser når at komme på plads inden jul.

9. december 2016

Tilbud fra Flügger

Flügger Farver i Vordingborg, har i dag tilbudt medlemmer af VALHAL Grundejerforening op til 15% rabat på køb i deres butik. Det er ikke første gang at firmaer tilbyder os rabat eller gode priser.

Vi har derfor pr. d.d. oprettet en underside med "medlemsfordele" her kan I læse nærmere om tilbudet. Siden vil forhåbentlig med tiden, vokse sig endnu større.

9. december 2016

Odin-området rengøres

Fejemaskinen fra Munck er godt igang med at "tygge" sig igennem det jord, gravemaskinen ikke kunne grabbe op.

Alt overflødigt afspærringsmateriel m.v. fjernes også i dag.

Fra mandag morgen kommer der brolæggere.

Asfalt kan vi forvente i uge 51.

8. december 2016

STOR statusopdatering (9. - 23. december)

På siden om FJERNVARME er der lavet en status over de sidste opgaver, i forbindelse med fjernvarmen. Læs mere om:

Fejning af veje, brolægger, tildækninger m.m.

7. december 2016

Forskel på Odin & Thor

På Odinsvej fyldes renderne helt op med stabilgrus og afspærringen fjernes efterhånden. På Thorsvej gøres der anderledes, her gøres mere klar til asfalt, renden fyldes derfor "kun" til underkant og afspærringen skal derfor blive stående.

Også på SF-vejene gøres det forskelligt, på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej, fyldes helt op, på Baldersvej ser det ud som om afspærringen fortsat skal være der.

Lokesvej, her er der gravet midt i vejen og den skal, som det ser ud lige p.t. fyldes helt og afspærringen fjernes.

Vi har stadig ikke hørt noget om, hvornår der kommer brolægger. Her spiller vejret også ind.

7. december 2016

Ekstra rør graves ned

Vordingborg Forsyning fremtidssikrer Nornevænget. Det er besluttet at sætte et T-stykke på røret i Thorsvej, der føres til Nornevænget, så der ikke senere, hvis flere brugere skal på fjernvarmen, skal graves i asfalten.

Forsyningen skriver sådan til os: "Munck har modtaget en rettet tegning med Nornevænget indtegnet og er bedt dem om at lave det inden asfalt. Det skulle blive lavet først i næste uge, i følge Muncks projektleder."

6. december 2016

Høje besøgstal

Der er rigtig meget trafik på vores hjemmeside i disse dage.

Alene i går, da der blev lavet et større opslag omkring status på fjernvarmearbejdet, var der 71 brugere inde på valhal-gf.dk, af dem var 36 forbi siden om fjernvarmearbejdet.

De sidste 2 måneder, hvor gadelys og fjernvarmearbejdet har været igang, har der været små 1.000 besøg på foreningens hjemmeside.

6. december 2016

Turbo på reetableringen

De næste par dage, holdes der lidt igen med gravearbejdet, mange af graveholdene bliver sendt tilbage for at få lukket huller/render og reetablere, så der er klar til asfalt. Det er stadig usikkert om der kommer brolægger til SF-vejene, inden jul. Hvis der ikke kommer brolægger, så fyldes renderne op og afspærringen fjernes.

Alt den opgravede jord på vores veje, skal være væk i denne uge.

Reetablering på grundejernes grunde, sker sideløbende.

6. december 2016

Asfalt i renderne inden jul

Onsdag den 14. december, ankommer Munck Asfalt og begynder at lægge asfalt, hvor der har været gravet op.

De starter med at få lavet cykelstien på Næstvedvej, derefter Gammelsøvej før de kommer til Odinsvej og videre.

5. december 2016

Afsluttende fase

Der arbejdes på alle vores veje i øjeblikket, med at få lukket graverenderne igen. Et arbejde der set udefra ligner kaos, men der er en plan.

Der arbejdes med flere ting på samme tid og der arbejdes med forskellige løsningsmodeller. På siden om FJERNVARME har vi førsøgt at lave et status-overblik pr. dags dato.

1. december 2016

Ny snerydderaftale

Der er lavet ny snerydderaftale i foreningen.

Aftalen er indgået med Karsten Reinhard fra Næstvedvej.

Vi er ikke øverst på listen, men kan forvente at vejene er ryddet kl. ca. 07:30.

Læs mere info om snerydningen og hvem der har dette som ansvarsområde i VALHAL, under punktet SNERYDNING

1. december 2016

Kør gerne i renden

Munck Forsyning er godt igang med at genopfylde renderne på både Odinsvej og Thorsvej. Efterhånden som de fyldes med grus, fjernes afspærringen også. I skal ikke tage særlig hensyn til kørsel i renderne efterfølgende, nærmest tværtimod.

Jo mere vi kan hjælpe med at få det "mast" ned i renden jo færre sætninger kan vi håbe på efterfølgende.

30. november 2016

Lukker af for al trafik

Munck Forsyning har planer om at lukke krydset Gammelsøvej/Granvej i weekenden, for alt kørende trafik.

De skal have deres fjernvarme-hovedrør tværs over krydset og hullet til den operation bliver formentligt så stort, at krydset skal lukkes helt af.

Så ingen højresving ud fra Thorsvej og ingen venstresving fra Odinsvej.

30. november 2016

Påkørsel af afspærring

Hvis I ser eller selv påkører afspærringsmaterialet, så skal I sige det til Muncks folk i området, eller kontakte grundejerforeningens områdeansvarlige, så den kan komme på plads igen.

Foreningens områdeansvarlige kan findes på siden om FJERNVARME

30. november 2016

Ingen adgang

Det vil ikke være muligt, de kommende dage, at færdes bagom ved søen, mellem Nornevænget og Lokesvej.

29. november 2016 (OPDATERET kl. 18:18)

Fællesantennen gravet over - igen

Stofa har lavet en midlertidig forbindelse, så der er signal igen.

Det er hovedkablet der ligger fra "skovstykket" til antennefordeleren på Lokesvej, der er gravet i stykker, der må ikke ligge samlinger i vejen, så der skal graves eller skydes nyt rør på tværs af Thorsvej, onsdag eller torsdag.

29. november 2016

Jorden fjernes

Muncks folk i området har fortalt, at de i eftermiddag starter på at fylde renderne på Odinsvej.

Foreløbig 22 dage med "kaos" ser dermed ud til snart at kunne se sin ende.

Renderne fyldes op med sand og stabilgrus, hvorefter al jorden køres væk.

Efterfølgende tilser vi skaderne på asfalt og får udbedret det bedst muligt, i samarbejde med Munck.

28. november 2016 (kl. 18:45)

Antennekabel gravet over

Munck har fået gravet Stofas hovedantennekabel over, så der er ikke TV/internetsignal (fra fællesantennen) på Nornevænget, Baldersvej, Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej, samt enkelte huse på Gammelsøvej.

Stofa er informeret.

OPDATERET KL. 20:50 - Der er nu signal igen.

28. november 2016

Støj fra fjernvarmearbejdet

Munck har sat rigtig mange gravehold i gang, i hele Neder Vindinge, for at overholde tidsplanerne. På Baldersvej, Lokesvej og Thorsvej er der startet 2 hold i dag fra Fyn, her skal de være klar til lægge rør i jorden på torsdag.

Dette betyder lange arbejdsdage, fra kl. 7-21, der kan derfor forventes støj og arbejdskørsel, også om aftenen.

28. november 2016

Nornevænget slipper for opgravning

Munck og Forsyningen er gået i gang med opgravning på Lokesvej og Baldersvej. Nornevænget slipper for opgravning, idet det kun er sidste hus på vejen der skal tilsluttes, og fjernvarmerøret køres bagom fra Lokesvej.

Der er i dag ligeledes lavet 4K droneoptagelser af de sidste fortove og veje, så vi kan dokumentere, hvordan det hele så ud, inden de gik i gang.

Ifølge Muncks folk, bliver gravearbejdet afsluttet i denne uge.

27. november 2016

Forsøger at overholde første tidsplan

Vordingborg Forsyning har fået mange negative tilbagemeldinger på deres udmeldelse om at udskyde fjernvarmen i store dele af Neder Vindinge.

De har derfor bedt Munck om at sætte flere gravehold på opgaven, samt at arbejde længere på hverdagene og i weekenderne, så det først lovede område, alligevel nu står til fjernvarme i 2016. Det er årsagen til opfræsningen på Thorsvej. Læs mere, om fjernvarmeprojektet i vores område, på siden om FJERNVARME eller på VORDINGBORG FORSYNING

18. november 2016

Jordprøvehuller på Thorsvej

Munck har i dag boret jordprøver på Thorsvej. Hullerne i asfalten indikerer, hvor det kommende fjernvarmerør kommer til at ligge.

Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej tilsluttes først i foråret 2017. Ifølge de seneste planer er der også først gravearbejde på Thorsvej i 2017.

Der er mere info om de forsinkede tidsplaner m.m på siden om FJERNVARME

18. november 2016

Glade medlemmer

På foreningens facebookside, er der rosende ord til beslutningen om indkøbet af de ekstra gadelamper.

"Dejligt med lys igen" og "Hvor er det lækkert..."

Er du medlem af VALHAL Grundejerforening, er du også velkommen i Facebook-gruppen Der er i øvrigt mere info om vejbelysningen HER

17. november 2016

Så der lys...

Montering og tilslutning af de sidste gadelamper blev færdig her til formiddag. Nu er der lys i foreningens 39 LED-lamper.

Skulle det ske, at der ryger en "pære", eller at lampen af den ene eller anden grund ikke lyser, så kan det nu fejlmeldes direkte her på hjemmesiden, se under punktet: VEJBELYSNING

16. november 2016

Lamperne er monteret

Så er de 4 ekstra lamper monteret.

2 af dem på Odinsvej mangler stadig at blive tilsluttet vores el-net, dette skulle efter planen ske i morgen, den 17. november.

14. november 2016

Slut med lysreguleringen

Så er arbejdet på Gammelsøvej, med tildækning af graverende nået så langt, at lysreguleringen er væk fra Odinsvej.

De kommende dage arbejdes der færdig med rør-samlinger på Gammelsøvej, ud for Odinsvej, så der igen kan være 2 kørebaner.

Der vil fortsat arbejdes på Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej de kommende uger.

13. november 2016

De hvide sten er tilbage på deres pladser

Så er de hvide "stop-sten" tilbage for enden af Odinsvej, og kan igen forhindre den ødelæggende kørsel på græsareal og fortov til/fra Odinsvej.

11. november 2016

Uheldig selvtægt

Vi har som beskrevet i rundsendt mail, konstateret at de 2 store hvide sten er fjernet fra stien ved Odinsvej, utålmodige bilister, der ikke vil holde for rødt ved Gammelsøvej, er begyndt at bruge græsset ved søerne, fortovet og foreningens græsareal som kørebane, til/fra Odinsvej.

Dette er naturlig uacceptabelt, især når vi påpeger sådan en ødelæggende kørsel over for posten, entreprenører og andre i området.

11. november 2016

Lys på vej

Vi er i dag blevet kontaktet af SEAS-NVE, der kunne fortælle, at de har planlagt monteringen af de sidste 4 gadelamper i vores område, til onsdag den 16. november 2016.

Det er de 4 lamper vi har tilkøbt til Odinsvej og Lokesvej.

10. november 2016

Fjernvarmen udsat til 2017

Forsinkelserne er nu så store, at Vordingborg Forsyning har meddelt os, at Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej ikke kommer på fjernvarmen før i 2017. Alt efter hvor slem en vinter der kommer, så kan vi godt regne med, at skulle nogle måneder ind i det nye år, før der graves i denne del af grundejerforeningen.

Læs mere om forsinkelserne her: FJERNVARME

7. november 2016

Facebookgruppen gav hurtigt svaret

Mandag eftermiddag fik fjernvarmeentreprenøren gravet et af STOFA's hovedkabler over ved Odinsvej.

VALHAL's Facebookgruppe kunne hurtigt informere om afbrydelsen.

Hvis ikke I allerede har tilsluttet jer gruppen, så opfordres I hermed til at gøre det, da Facebook i mange situationer vil være det hurtigste medie, og et medie hvor alle medlemmerne kan skrive opslag/beskeder til hinanden.

Du finder VALHAL's lukkede gruppe her: VALHAL PÅ FACEBOOK

6. november 2016

Længere til bussen

DOT (Din Offentlige Transport) meddeler at bus-rute 662, fra mandag den 7. november 2016 og frem til jul, ikke kører ad Granvej/Gammelsøvej.

Dette skyldes det store vejarbejde, i forbindelse med nedgravning af fjernvarmerør. Se den aktuelle køreplan her: DOT

Denne ændring har især betydning for de skolebørn, der normalt tager med bussen fra stoppestedet på Granvej, Gammelsøvej eller det ved Odinsvej.

3. november 2016 (billedet er en grafisk animation)

Regulering øger transporttiden

Der er i dag opsat lysregulering af trafikken ud fra Odinsvej.

Den er tilpasset de øvrige 2 reguleringer, der er opsat på Gammelsøvej.

Lysreguleringen vil betyde længere transporttid, da der vil være ca. 3 minutter mellem hvert grønt lys.

2. november 2016

Regulering på vej til Odinsvej

Det er blevet meget besværligt at komme sikkert ud fra Odinsvej til Gammelsøvej, hvor gravearbejdet blokerer det ene spor.

På Gammelsøvej er der lavet lysregulering af trafikken, men det er umuligt at orientere sig om signalerne fra Odinsvej. Dette er d.d. videregivet til Munck, der vil finde en løsning hurtigst muligt. Enten en 3. lysregulering af trafikken ud af vores område eller at lave venstresvingsforbud fra Odinsvej til Gammelsøvej.

29. oktober 2016

Tid til aflæsning

Så er det tid til vandaflæsning.

Vi har alle modtaget aflæsningskort fra vandværket.

Aflæsningen kan både udfyldes på aflæsningskortet, der efterfølgende skal afleveres til vandværket eller det kan gøres online her: DKVAND.DK

Online hjælp. Gå til dkvand.dk - klik på landkortet i venstre side - klik på Vordingborg kommune - klik på pilen ud for vandværket (nr. 21) - indtast dine oplysninger - tryk på GEM - tryk på SEND. Senest 1. november 2016

25. oktober 2016

Så er der mærket op

MUNCK har i dag opmærket de steder der skal graves fjernvarmerør ned på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej.

Det er planen at der bliver skåret riller i både asfalt og fliser onsdag og torsdag. Entreprenørens plan er at gravearbejdet på Odinsvej gøres færdig først og derefter går de igang med sidevejene. Dette skulle give færrest gener for trafikken. Enkelte steder skal der i graveperioden køres på fortovet, her vil der blive lagt køreplader for at beskytte belægningen.

25. oktober 2016

SMS-Strømservice fra SEAS-NVE

SEAS-NVE Net har netop introduceret en gratis SMS-tjeneste for alle andelshavere i netselskabets område.

Med den nye tjeneste får SEAS-NVE’s kunder mulighed for at få en SMS-besked, hvis der opstår en strømafbrydelse eller ved planlagte afbrydelser.

Læs mere og tilmeld dig på SEAS-NVE

14. oktober 2016

Nu er de klar

Efter massive forsinkelser på små 2 måneder, i forhold til deres første udmelding, har Vordingborg Forsyning nu meddelt VALHAL Grundejerforening, at gravearbejdet i forbindelse med det store fjernvarme-projekt i Neder Vindinge, opstartes på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej i ugerne 42 og 43. Vi er i tæt dialog med Forsyningen og vil løbende opdatere hjemmesiden med de informationer der tilgår os, samt være behjælpelig med at udsende mail/SMS beskeder til de berørte grundejere/medlemmer.

2. oktober 2016

Fælles indsats nødvendig

Det varme og fugtige efterårsvejr giver meget ukrudt og græs mellem områdets SF-belægninger. Både på fortov og vejbane.

Det er meget ødelæggende for fugerne mellem fliserne og vil gøre belægningen ujævn. Det skal derfor fjernes/bekæmpes.

Alle opfordres til at give en hånd med, til dette arbejde på fortove og veje omkring jeres grund.

29. september 2016

Jordprøver

Vordingborg Forsyning og MUNCK, står bag de mange nye "huller" på Odinsvej.

Der er taget jordprøver, for at sikre sig, at jorden ikke er forurenet og dermed nemt kan køres ud andre steder.

Hullerne afslører også, hvor der skal graves, da de ligger midt i graverenden til de kommende fjernvarmerør.

29. september 2016

VALHAL indkøber flere lamper

På tirsdagens bestyrelsesmøde blev det, på baggrund af tilbagemeldinger og egne observationer, besluttet, at foreningen indkøber lamper, til montering på 4 af de 7 steder, hvor kommunen har valgt ikke at udskifte til LED.

De berørte naboer har den 28.09.2016 modtaget mail, hvori bestyrelsen beder om tilbagemeldinger, b.la. omkring natsænkning eller ej.

En mere detaljeret beskrivelse kan findes på siden om VEJBELYSNING

19. september 2016

Fjernvarmerørarbejdet starter i næste uge

Vordingborg Forsyning har d.d. udsendt en ny tidsplan for fjernvarmearbejdet, så gravearbejdet på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej starter mandag den 26. september 2016. Fjernvarmesiden her på valhal-gf.dk er opdateret med grave- og tidsplan for vores 3 veje.

16. september 2016

19 besvarelser

Bestyrelsen har modtaget 19 svar/kommentarer på spørgsmålet vi stillede i den rundsendte mail, fra 1. september, hvor vi spurgte "...hvad der skal ske med de master, hvor der ikke længere er monteret lampe på, om de kan fjernes eller om foreningen skal indkøbe nye lamper til dem".

Bestyrelsen vil nu gennemlæse alle svar og arbejde videre ud fra dem.

9. september 2016

Satser på at nå det lovede, i 2017

Fjernvarmerørene nærmer sig Odinsvej, men ikke i det tempo der var lagt op til fra starten.

Arbejdet er voldsomt forsinket, primært af 2 årsager, stærkt forurenet jord der, hvor der er gravet og manglende rør fra leverandøren.

I næste uge vil forsyningen melde en ny tidsplan ud på deres hjemmeside, da sættes måske flere gravehold igang, så dem der er lovet fjernvarme i år også får det, her tænkes mest på dem der skal forsynes fra Thorsvej-siden.

1. september 2016

Hvad skal der ske

Bestyrelsen har d.d. udsendt mail til alle medlemmer, hvori vi beder om jeres kommentarer, observationer, ønsker m.m. i forhold til de sløjfede gadelamper. Kommunen sløjfede i alt 7 lamper i vores område, da de monterede LED-belysning. Bestyrelsen ønskede masterne stående, indtil vi havde set lysspredningen fra de nye lamper, og nu er det snart tid til at give kommunen svar på, hvad der skal ske med de 7 master og vi spørger derfor, i mailen, til jeres synspunkter.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2016 2015 2014 2013

VALHAL's

Nyheds- ARKIV

VALHAL Grundejerforening

LUKKET gruppe kun for medlemmer

KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44