Persondatahåndtering i VALHAL Grundejerforening

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger mv.


1. Hvem er den dataansvarlige og hvordan kontakter du os?

VALHAL Grundejerforening, Lokesvej 3, 4760 Vordingborg.

E-mail: mail(a)valhal-gf.dk Tlf.: 20473344


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger anvendes med henblik på, at Valhal Grundejerforening kan opkræve medlemskontingent og informere om tiltag i foreningen.

Retsgrundlag - Persondataforordningen art. 6, stk. 1 litra a (samtykke) og litra c+d (retlig forpligtelse samt legitim interesse).


3. Kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail (samtykke) og telefon (samtykke).


4. Modtagere eller kategorier af modtagere.

- NETS (navn og adresse), som administrerer vores girokort til kontingentbetaling. Beskyttet med Nem-ID.

- CPSMS.DK (navn og mobilnummer), som administrerer vores SMS-Service. Beskyttet med brugernavn og 16-cifret adgangskode.

- ONE.COM (adresse og mailadresse), som administrerer vores mailsystem. Beskyttet med brugernavn og 16-cifret adgangskode.

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Dig selv eller person med fuldmagt til at rette henvendelse på dine vegne.


6. Vi opbevarer dine oplysninger.

Foreningens medlemsliste er elektronisk og beskyttet af 14-cifret adgangskode. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine oplysninger ikke opbevares længere end højst nødvendigt, og at dine oplysninger alene er tilgængelige for de medlemmer af bestyrelsen i VALHAL Grundejerforening, der har brug for oplysningerne til deres opgaver.

Oplysninger slettes som udgangspunkt så snart et medlem udtræder af foreningen.


7. Retten til at trække et samtykke tilbage.

Har vi persondata vi udelukkende behandler på baggrund af dit samtykke, kan du altid kalde dette samtykke tilbage, og den konkrete persondata vil herefter blive slettet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

-Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

-Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

-Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

-Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

-Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

-Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.1. juni 2018KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44