Bestyrelsen, Suppleanter og Revisor  |  Budget, Regnskab og referater

FORMAND

Jesper Sandbirk

Lokesvej 3

Mobil: 20 47 33 44

Vejudvalget

Webmaster/SMS

På valg: LIGE ÅR

Hjertestarter ansv.

Valgt: 04/2010

NÆSTFORMAND

Søren Jensen

Baldersvej 7

Mobil: 20 60 50 06

Vejudvalget

På valg: LIGE ÅR

Valgt: 03/2016

SEKRETÆR

Lone Stier

Odinsvej 8

Mobil: 23 44 35 61

Referent

På valg: U-LIGE ÅR

Valgt: 03/2017

BESTYRELSESMEDLEM

Jan Pedersen

Lokesvej 2

Mobil: 21 75 49 53

Vejudvalget

På valg: U-LIGE ÅR

Valgt: 03/2019

BESTYRELSESMEDLEM

Karianne Gammelby

Lokesvej 4

På valg: LIGE ÅR

Indsat: 01/2020

1. Suppleant

Vælges på næste GF

2. Suppleant

Claus Busch

Freiasvej 3

Revisor

Jesper Adler

Ydunsvej 1

Revisor suppleant

Dorthe Sandbirk

Lokesvej 3

Økonomi

Områdeansvarlig:

Jesper Sandbirk

Fakta

Regnskabsår: 1/1 - 31/12

Kontingent pt: 2.120,- kr.

Opkrævning: maj måned

Budget og Regnskab


2021:   Budget   |  Regnskab

2020:   Budget   |  Regnskab

2019:   Budget   |  Regnskab

2018:   Budget   |  Regnskab

2017:   Budget   |  Regnskab

2016:   Budget   |  Regnskab

2015:   Budget   |  Regnskab

2014:   Budget   |  Regnskab

2013:   Budget   |  Regnskab

2012:   Budget   |  Regnskab

2011:   Budget   |  Regnskab

2010:   Budget   |  Regnskab

Vi samarbejder med