Generalforsamling  |  Referater, beretninger, vedtægter og dokumenter

Generalforsamling:


TORSDAG D. 10. JUNI 2021

SPØRGSMÅL/SVAR ifm ovenstående.- Ingen spørgsmål p.t.DAGSORDEN


  -  følger

Stemme med fuldmagt

Er et medlem forhindret i personligt at møde op til generalforsamlingen, kan der stemmes med FULDMAGT.

Print og udfyld denne FULDMAGT og få en nabo til at medbringe din stemme.

Hvert fremmødt medlem kan medbringe op til 2 FULDMAGTER

Årsberetning for:

2018    2017    2016    2015  2014    2013    2012    2011  2010

Vedtægter

Lovudvalg

I 2012 blev der nedsat et lovudvalg som løbende kan gennemgå foreningens vedtægter og indstille justeringer og ænringer til bestyrelsen.

"generalforsamlingen er højeste myndighed

i foreningen"

"det er dem der stemmer,

der bestemmer"