Generalforsamling  |  Referater, beretninger, vedtægter og dokumenter

Generalforsamling:


På grund af regeringens lovgivning om at danskerne IKKE samles, er årets generalforsamling udsat til 2021.

Vi har udsendt mail om dette 9. maj 2020

SPØRGSMÅL/SVAR ifm ovenstående.- Ingen spørgsmål p.t.Dagsorden til næste generalforsamling, marts 2021. Endelig dato udmeldes, straks efter beslutning herom.


Del 1 - Udsat generalforsamling 2020


   1. Valg af dirigent.


   2. Valg af 2 stemmetællere.


   3. Beretning for 2019.


   4. Indkommende forslag (ingen forslag til behandling)


   5. Det reviderede regnskab 2019 forelægges til godkendelse.

         -Bestyrelsen ønsker fremadrettet årligt at overføre årets overskud fra primær drift, til hensættelser til fortove i perioden for nylægning af foreningens fortove, jf. tidligere godkendte 9 års plan (2018-2027).


     6. Budget 2020. Fremlæggelse af budget i balance v. 2.150,- i årligt kontingent. (blev p.g.a. Covid-19, uændret 2019 kontingent på 2.120,-)


     7. Valg til bestyrelsen. (2 årig periode (2020-2022) - valg udsat p.g.a. Covid-19)

         -Best. medl. Søren Jensen (genopstiller gerne)

         -Best. medl. Jesper Sandbirk (genopstiller gerne)

         -Best. medl. Karianne Gammelby (genopstiller ikke)


         -Suppleant Karianne Gammelby (genopstiller gerne) (ønskes p.g.a. Covid-19, udsat til del 2)

         -Suppleant Claus Busch (genopstiller gerne) (ønskes p.g.a. Covid-19, udsat til del 2)


     8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

         -Revisor: Jesper Adler (genopstiller ikke) (ønskes p.g.a. Covid-19, udsat til del 2)

         -Suppl.: Dorthe Sandbirk (genopstiller ikke) (ønskes p.g.a. Covid-19, udsat til del 2)


     9. Orientering om foreningens vej- og fortovstatus. (ønskes p.g.a. Covid-19, udsat til del 2)


    10. Evt.


            - - -  Kort pause  - - -


  Del 2 - Ordinær generalforsamling 2021 (foreløbig)


     1. Valg af dirigent.


     2. Valg af 2 stemmetællere.


     3. Beretning for 2020.


     4. Indkommende forslag (skal være indsendt senest 1. februar 2021)


     5. Det reviderede regnskab 2020 forelægges til godkendelse.

          

      6. Budget 2021.


      7. Valg til bestyrelsen.

          -Best. medl. Lone Stier

          -Best. medl. Jan Pedersen


          -1. Suppleant Karianne Gammelby (genopstiller gerne)

          -2. Suppleant Claus Busch (genopstiller gerne)


      8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

          -Revisor: Jesper Adler (genopstiller ikke)

          -Suppl.: Dorthe Sandbirk (genopstiller ikke)


      9. Orientering om foreningens vej- og fortovstatus.


     10. Evt.

   Stemme med fuldmagt

   Er et medlem forhindret i personligt at møde op til generalforsamlingen, kan der stemmes med FULDMAGT.

   Print og udfyld denne FULDMAGT og få en nabo til at medbringe din stemme.

   Hvert fremmødt medlem kan medbringe op til 2 FULDMAGTER

   Årsberetning for:

   2018    2017    2016    2015  2014    2013    2012    2011  2010

   Vedtægter

   Lovudvalg

   I 2012 blev der nedsat et lovudvalg som løbende kan gennemgå foreningens vedtægter og indstille justeringer og ænringer til bestyrelsen.

   "generalforsamlingen er højeste myndighed

   i foreningen"

   "det er dem der stemmer,

   der bestemmer"