Generalforsamling  |  Referater, beretninger, vedtægter og dokumenter

Generalforsamling:


Næste ordinære generalforsamling, afholdes i marts 2022

Stemme med fuldmagt

Er et medlem forhindret i personligt at møde op til generalforsamlingen, kan der stemmes med FULDMAGT.

Print og udfyld denne FULDMAGT og få en nabo til at medbringe din stemme.

Hvert fremmødt medlem kan medbringe op til 2 FULDMAGTER

Årsberetning for:

Vedtægter

Lovudvalg

I 2012 blev der nedsat et lovudvalg som løbende kan gennemgå foreningens vedtægter og indstille justeringer og ænringer til bestyrelsen.

"generalforsamlingen er højeste myndighed

i foreningen"

"det er dem der stemmer,

der bestemmer"