Snerydning i VALHAL Grundejerforening

Det er ejeren af grunden, som er ansvarlig for enhver form for vintervedligeholdelse, ud for hele grunden. I henhold til gældende lovgivning.

I henhold til Vordingborg Kommunes regler for vintervedligeholdelse, er man som grundejer på privat fællesvej forpligtet til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse på kørebane, stier og fortov ud for sin ejendom.

I vintermånederne bestræber foreningen sig på, at være på forkant med vejenes tilstand og fremkommelighed. Vi bestiller, ved store mængder snefald, vejrydning af lokal entreprenør.

Når vi bestiller snerydning bliver der udsendt en besked via vores SMS-Service.


Bestyrelsen bestiller ikke fælles vintervedligeholdelse af fortove. Det sker at sneryderen alligevel tager nogle fortove med, hvis der er "skubbet" for meget op på fortovet ifm vejrydningen.

I er velkommen til at kontakte de områdeansvarlige, hvis sneen giver jer store problemer og I mener det er tid for snerydning på jeres vej, så kikker vejudvalget nærmere på det. Brug siden KONTAKT

2018

2012

Aktuel sne-status på Kommunens veje.

På vej og trafik-siden www.tjekdinvej.dk kan du se aktuel rydningsstatus på kommunens veje, læse og deres og dine pligter i forbindelse med snevejr og du kan tippe Kommunen om manglende snerydning.

Klik på snemanden, for at komme til siden.

<uddrag fra kommunens regulativ> Som grundejer er det dit ansvar at rydde sne og salte/gruse ud for din ejendom på private fællesveje, stier og fortov. Myndighederne kan pålægge dig, at du rydder fortovet ud for din ejendom, hvis det er en offentlig vej. Grundejere på en privat fællesvej, har pligt til at rydde sne og gruse eller salte på fortovet og på mindst halvdelen af kørebanen ud for sin egen ejendom.

Generel information fra nettet


Du har pligt til at rydde dit fortov og vejen.

Ejer du et hus, en ejendom eller bare en grund, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte fortovet, snarest muligt efter det har sneet. Er vejen »bare« blevet glat en vinterdag, har du ligeledes pligt til at strø salt eller grus, så folk ikke falder ud for din grund.

Som udgangspunkt skal du rydde i hele fortovets bredde – dog kan du nøjes med en to meter bred stribe, hvis du har et meget bredt fortov.


Hvornår gælder reglerne

Du skal rydde sne, så snart sneen falder. Du kan dog holde fri om natten.

Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 7-22 på dagene mandag til lørdag.

Søndag kan du sove længe. Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 8-22.


Skal jeg rydde vejen?

Bor du på en privat fællesvej, er det din og de andre grundejeres pligt at rydde vejen. I kan enten gøre det selv eller betale jer fra at få udført opgaven. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for snerydningen fra skel og ud til midten af kørebanen. Kommunerne rydder sne på de offentlige veje.


Du skal betale erstatning ved ulykker

Er der glat og falder en fodgænger på fortovet ud for din ejendom, skal du som udgangspunkt betale erstatning, hvis vedkommende falder og for eksempel brækker benet. Du har formentlig en ansvarsforsikring, der kan dække erstatningen.


Hvis du selv falder

For at kunne kræve erstatning, skal du have vidner på, at det var glat. Så sørg for at notere navne på vidner og tag eventuelt et billede af stedet, hvor du faldt.


Bøde og regning, hvis du ikke rydder sne eller strør grus

Har du ikke ryddet sne eller bekæmpet det glatte føre der, hvor du har pligt til det, risikerer du en bødestraf. Samtidig kan kommunen udføre snerydning for din regning.


Kilde: Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af vejeBestilling af snerydning

Søren Jensen

Baldersvej 7

Tlf.: 20 60 50 06

Områdeansvarlig:

Vejudvalget.

Vejudvalget består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, fordelt på vejene. De aktuelle medlemmer kan ses på siden: BESTYRELSEN

Snerydning

I vintermånederne holdes et

ekstra øje med vejret og vejenes

fremkommelighed.

Når snemængderne vokser sig større

end vi selv, hver især, kan holde

vejene fri, bestilles der snerydning.

Få SMS når vi bestiller

Når der bestilles snerydning udsendes SMS med info om opstart.

Tilmeld dig gratis VALHAL-SMS-SERVICE, så bruger du ikke kræfter dagen før snerydderen kommer.

"SNE-DEPOTER"

Ved større snerydning, er det aftalt med snerydderen, at der må lægges sne"depoter" på de røde områder.

Læs REGULATIVET

for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Vordingborg Kommune