Velkommen på VALHAL-GF.DK

I VALHAL Grundejerforening er vi 53 grundejere, fordelt på de 7 "gude-veje"

Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget, Baldersvej, Freiasvej, Ydunsvej og Odinsvej.


Foreningen blev stiftet den 13. april 2010, på baggrund af de mange kommende fællesudgifter.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.


Foruden drift af vejbelysning er det også foreningens opgave at vedligeholde vejene og tilhørende regnvandsbrønde, fortove og vendepladser. Ved større snefald er det også foreningens opgave at bestille snerydning af vejene.


Al rengøring og ukrudtsbekæmpelse ud for egen grund, er den enkelte grundejers opgave.


Generalforsamlingen besluttede i 2012, efter indstillet forslag, at foreningen skulle indkøbe og drive en hjertestarter, så alle medlemmer kun er få minutter fra livreddende førstehjælp.

Bestyrelsen skal blandt andet sørge for en positiv økonomi i foreningen.


Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned. Forslag til afstemning eller andet der ønskes på dagsordenen, skal sendes til bestyrelsen senest 1. februar.


Her på siderne vil der løbende opdateres med nyttig information og viden om og fra området. Finder du fejl, eller mangler du noget på siderne, så tøv ikke med at skrive til bestyrelsen.


Alle grundejere på vores 7 veje er pligtigt medlem af foreningen.

 

For at holde udgifterne i bund benytter vi hovedsalig hjemmesiden til kommunikation fra

bestyrelsen m.fl. til medlemmerne. Vi adviserer via SMS, Mail og FaceBook.

Det er derfor vigtigt, at vi til enhver tid har en opdateret medlemsliste med de rette og relevante oplysninger. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail. Hjælp os med at holde medlemslisten ajourført.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen.


KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44