TEMASIDE: Udskiftning af fortove  |  2019-2027

Praktiske oplysninger &

løbende informationer.

Herunder vil der løbende blive informeret om arbejdet med udskiftning/opretning

Oktober 2020 | NYE FORTOVE PÅ ODINSVEJ 9-13 og YDUNSVEJ

Udskiftningen af fortove fortsætter.

I 2020 var det Odinsvej ud for nr. 9 - 13 og ydunsvej der fik nye sten.

Et arbejde der gik efter planen og var hurtigt udført.

Næste vej bliver Freiasvej.

7. JUNI 2019 | ARBEJDET AFSLUTTET FOR I ÅR

Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej er nu afslutte.

Til næste år gælder det 2 stikveje, Odinsvej 9-13 og Ydunsvej.

Vi skal i den forbindelse i dialog med brolæggeren, da især container "arbejdet" har efterladt nogle kedelige spor på Thorsvej, dette skal vi undgå på det kommende arbejde.


29. MAJ 2019 | SÅ MEGET, "FOR MEGET"

Det blev næsten til en hel container, da der blev gravet af på Baldersvej.

Netop Baldersvej var det hårdest ramte fortov efter fjernvarmegravningen, og derfor også det vi fik mest kompensation for. Gravearbejdet er afsluttet og nylægningen er godt i gang, faktisk så godt, at meget tyder på at arbejdet allerede bliver færdigt på mandag.

26. MAJ 2019 | I GANG PÅ BALDERSVEJ

Der er opstartet på Baldersvej.

På grund af andet arbejde og helligdag, vil arbejdet på Baldersvej først afsluttes medio uge 23.

22. MAJ 2019 | NØDVENDIGT AT GRAVE

Det var også nødvendigt at grave lidt af højden langs grundene på Nornevænget, for at kunne komme til at udlægge lidt nyt grus til at trække af i.

Vi skal også forvente at der skal graves af på Baldersvej, der som bekendt har det skæveste fortov i denne omgang.

22. MAJ 2019 | REGNEN DRILLEDE LIDT

Arbejdet på Nornevænget skrider frem.

Tirsdagens regn bør ikke få nogle konsekvenser for at arbejdet bliver afsluttet på fredag, det er meldingen i dag fra brolæggerne, der allerede er godt igang med afretning og nye sten.


20. MAJ 2019 | FØRSTE FORTOV FÆRDIGT

Arbejdet på Lokesvej er afsluttet i dag.

Der er stampet og gruset, så fortovet kan igen benyttes.

Grundejerne opfordres til at feje fortovet hyppigt de kommende dage, så gruset kan komme godt ned mellem fliserne.

Alle grundejere opfordres ligeledes til at huske gæster m.fl. på, at biler ikke hører hjemme på fortovene.

16. MAJ 2019 | BESVÆRLIGT AT KOMME FREM OG TILBAGE

Alle grundejere skal forberede sig på, at det bliver lidt besværligt at komme frem og tilbage under fortovs-arbejdet.

Grundejere på fortovs-siden skal være klar på, at der i 3-4 dage ikke vil være mulighed for at køre bilen ind/ud af indkørslerne

16. MAJ 2019 | SANDBUNKE

Vi aftalte med brolæggerne, at de læssede hele grusbunken, afrettergrus til alle vejene, af på Lokesvej så det ikke behøver at fylde på Nornevænget og Baldersvej, da pladsen med paller, maskiner og afspærring fylder godt op i forvejen. Så der kommer ikke til at ligge grusbunker andre steder i denne omgang.

16. MAJ 2019 | DEN RØDE CONTAINER

Den ekstra container der er opstillet i dag, er til det grus/stabil der er nødvendigt at grave/rette af, for at kunne få fliserne til at ligge med mindst muligt fald. Hvis nogle mangler 0,8 grus blandet med lidt stabil, så er det ok at tage lidt fra den røde container, da det er et overskuds-/restprodukt. 

15. MAJ 2019 | CONTAINER

Containerne til de gamle sten stilles på Thorsvej istedet for på de enkelte veje.

Dette for at det skal være nemmere for os at komme frem og tilbage på stikvejene og for at der bliver bedre parkerings-muligheder for de grundejere der i en kort periode ikke kan benytte deres indkørsel.

15. MAJ 2019 | IGANG

Så er brolæggerne igang med opretning/udskiftning af fortovene.

Nornevænget i uge 21 og Baldersvej i uge 22. I forbindelse med opstart, er denne  MAIL  udsendt til grundejere på Lokesvej, Nornevænget og Baldersej.

10. MAJ 2019 | OPSTART

Alle de nye sten er leveret. De sorte sten skal bruges til nye kantsten.

Brolæggeren har meddelt os at de starter arbejdet onsdag den 15. maj, som det ser ud lige pt i deres kalender.

Vi lader brolæggere starte på Lokesvej, hvor foreningens vejudvalg vil have nemmest ved at "holde øje" og få justeret vores ønsker med brolæggerne, justeringer og ønsker der vil være de sammen på de øvrige veje efterfølgende. Vi forveter at de 3 fortove er færdiglagt midt i juni 2019.

I forbindelse med opstart, er denne  MAIL  udsendt til grundejere på Lokesvej, Nornevænget og Baldersej.

1. MAJ 2019 | 1. ETAPE:

De nye sten der er ankommet til VALHAL, skal bruges på Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej, som er de fortove der oprettes og ny-lægges i 2019. Resten af planen (tidsplanen) kan ses i højre side, her på siden.

30. APRIL 2019 | NYE STEN ANKOMMER:

Første 10 paller med nye sten er ankommet til Thorsvej hvor der bliver "lagerplads" Der kommer yderligere ca. 30 paller.

Vi venter stadig på en opstartsdato.

14. APRIL 2019 | LEVERING AF NYE STEN:

Vores brolægger har meddelt, at der skulle ankomme paller med de nye fortovssten til Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej, den 30. april 2019.

De vil blive afsat på Thorsvej.

5. APRIL 2019 | BESTILLINGEN ER SAT IGANG:

De sidste indledende møder, opmålinger og justeringer er overstået. Brolæggeren er gået igang med at planlægge og bestille materialer til vores fortovsopretning.

Det forventes at de 3 fortove, som er planlagt her i 2019, kan udsiftes på en lille måned.

Arbejdet forventes udført på denne side af sommerferien.

MARTS 2019 | BROLÆGGERAFTALE INDGÅET:

Der er nu indgået aftale med Dansk Kvalitets Brolægning om udskiftning og opretning af fortovene på Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej.

Hvis det udførte arbejde lever op til forventningerne, vil der senere på året indgås aftale for det arbejde, der skal udføres i 2020.

Dansk Kvalitets Brolægning har tidligere udført arbejde for VALHAL Grundejerforening. Senest i fbm. kantstensopretning før asfaltering.

Vi ser meget frem til samarbejdet og glæder os til at komme igang, lyder det fra begge parter.

Områdeansvarlige:

Jesper Sandbirk

Lokesvej 3

Tlf.: 20 47 33 44

Søren Jensen

Baldersvej 7

20 60 50 05

Det er på generalforsamlingen 2019 besluttet, at vi i forbindelse med opretning af fortove, udskifter alle fortove og kantsten til nye sten.

Fortovene bliver nye grå SF-sten og kantsten bliver udført i sorte SF-sten.

Der vil i forbindelse med udskiftningen blive opsat containere på vejen til de gamle sten.

Det må forventes, at der nogle dage ikke vil kunne køres bil ind/ud af indkørsler. Enkelte dage med parkering på vej/sidevej er nødvendigt.

Fortovene bliver udjævnet/oprettet og kommer ikke 100% til at ligge i samme højde som i dag, så der må forventes lidt tilpasning på egen grund, for egen regning. Der kan evt. aftales en pris med brolæggeren. 

Hækken skal klippes ind, så fortovskanten bliver fri.

Småsten, barkflis m.v. langs grunden mod fortovet skal fjernes.

Græskanter skal fjernes (langs med stierne, m.m.)