Nyhedsarkivet | Tidligere nyheder og servicemeddelelser fra 2013

Året i tal

26. december 2013

2013 går på hæld

Endnu et år i VALHAL Grundejerforening er ved at være gået.

Det er på nettet blevet til 96 opslag her på siden, som er flittigt besøgt.

2.778 besøg har der været på hjemmesiden, ialt 4.580 sidevisninger.

Årets top 3 fordeles på disse sider:

1: Nyheder/startside 2: Festudvalget 3: Bestyrelsen

I ønskes ALLE et godt nytår og på gensyn her på valhal-gf.dk i 2014.

Undgå indbrud

20. december 2013

Husk at skrive jer ind på nabohjælp.dk

Under denne overskrift

"Juleråd fra indbrudstyven: Vær opmærksomme naboer og skab liv i kvarteret."

Opfordrer DKR til at vi bliver mere opmærksomme naboer, læs hele artiklen   HER og husk at skrive jeres juledage, væk fra huset, ind på  nabohjælp.dk

Undgå indbrud

16. december 2013

Mange indbrud i weekenden

Fredag, lørdag og søndag har der været en del indbrud i Ørslevområdet.

Så alle opfordres til at være ekstra opmærksomme på ting, biler og personer der "falder uden for"

Der er gået efter PC, TV, telefoner og andet i den kategori.

13. december 2013

Nytårskur 2013/14

Sæt X i jeres kalender SØNDAG DEN 12. JANUAR 2014.

Her skåler vi godt nytår kl. 16-17.

Mere info og den officielle indbydelse følger.

12. december 2013

Mødet om nabohjælp.dk

Ellen, Jens og Michelle fra Freiasvej og formanden, havde i går et godt og konstruktivt møde med DKR (Det Kriminalpræventive Råd) som driver nabohjælp.dk

LÆS MERE UNDER PUNKTET NABOHJÆLP

Høj hastighed

5. december 2013

Hjertestarteren tilbage på sin rigtige plads.

Hjertestarterskabet er blevet repereret efter en strømfejl og er nu tilbage på gavlen (Baldersvej 3) Koden og selve hjertestarteren er den samme.

Møde i VALHAL

22. november 2013

Mødet med DKR om nabohjælp.dk flyttes

Mødet med enkelte brugere fra VALHAL og projektlederen fra nabohjælp.dk afholdes nu onsdag den 11. december kl. 14:00 i Vordingborg.

Freiasvej 4+5 og Lokesvej 3 deltager.

Flere som ønsker at deltage i dialogmødet? Så mail til formanden.

Møde i VALHAL

17. november 2013

Hjertestarter endnu ikke på sin rigtige plads

Som skrevet på både mail og SMS, så har vi problemer med vores hjertestarterskab. Vi afventer en nøgle fra Holland, da vi pt ikke kan åbne skabet på grund af en strømfejl. Vi håber skabet igen er i drift i løbet af næste uge.

Undgå indbrud

15. november 2013

Mange indbrud

Torsdag den 14. november var der 6 indbrud i Vordingborg.

Tyvene gik efter smykker, kontanter og elektronik. Det var 6 forskellige veje. På vores facebook-gruppe er der indsat et kort over stederne.

Hvis der er en kørende "bande" på spil, kræver det ekstra opmærksomhed i de kommende dage.

Høj hastighed

25. november 2013

Farten skal ned på Gammelsøvej

Kommunens trafiktælling på Gammelsøvej er nu afsluttet og der bliver kørt for stærkt! 844 biler i døgnet kører der forbi udkørslen ved Odinsvej, de har en gennemsnitshastighed på 50,4 km/t, MEN de 85% af bilerne har alene en gennemsnitshastighed på 59,5 km/t, så der skal gøres noget.

Her er et uddrag af kommunens mail til os.

"Selv om disse tal er lidt højere end på Granvej og Kærvej, så er de ikke unormale i forhold til mange tilsvarende veje. De er dog så høje, at vi vil lave en konkret vurdering af forholdene med henblik på, om der kan/bør prioriteres tiltag på vejen i 2014.....Vi vil naturligvis også inddrage jer, når vi har noget mere konkret at berette om."

Kommunen og politiet vil hurtigst muligt se på forholdene og gå i dialog med Lokalrådet og VALHAL Grundejerforening.

Møde i VALHAL

11. november 2013

Møde med nabohjælp.dk

Utilfredsheden med det nye nabohjælp-system skal nu diskuteres med DKR. Nabohjælp's projektleder kommer til møde i VALHAL den 25.  november kl. 16:00. Her vil vi fremføre vores kritikpunkter og komme med ændringsforslag. Vi får også mulighed for at høre om deres planer og visioner for fremtiden. Ønsker du/I at deltage i mødet, eller har du/I synspunkter der skal tages med, så send formanden en mail.

Aflæsning af vandmåler

30. oktober 2013

Aflæsning af vandmåler

Vandværket har omdelt aflæsningskort med henblik på aflæsning pr. 31/10-2013.

Alle VALHAL medlemmer, som er tilmeldt vores egen SMS-Service, bliver påmindet torsdag kl 12:00

ADVARSEL

28. oktober 2013

STORMVARSEL

DMI melder om kraftig storm i dag ml. kl. 15-21

Generalforsamling i lokalrådet

26. oktober 2013

Generalforsamling

Der er generalforsamling i Lokalrådet for vores område,

torsdag den 28. november kl 19:00.

Mødet afholdes i musiklokalet på Kastrup skole.

VALHAL bestyrelse vil  deltage i mødet, så vi er på forkant med evt. ting der berører vores område.

Link til lokalrådet: HER

Ny snerydder

26. oktober 2013

Ny snerydder i VALHAL

Bestyrelsen har på seneste møde besluttet af afprøve en ny snerydder til vinter. Det er det lokale firma, DT Brolægning, som i vinterperioden rydder veje og pladser med deres "mini-traktor" der rydder med skråblad påmonteret gummiskær. Der er både fordele og ulemper med denne type snerydning, så vi vil som altid holde godt øje med vejene både før og efter, men især de første gange.

Omlægning

25. oktober 2013

Omlægning

Efter de store regnskyl, har vi opdaget at der dannes en større vandpyt på det nyomlagte SF-sten stykke på Odinsvej.

Dette er meddelt til vores brolægger,

som opretter stykket torsdag i uge 44

Arbejdet afsluttes samme dag.

Trafiktælling Granvej 2013

22. oktober 2013

Trafiktællingen på Granvej

Vordingborg Kommune har lagt tallene fra trafiktællingen på Granvej på nettet. Der kører 451 biler i døgnet, med en gennemsnitahastighed på 41,3 KM/t.

Så snart tallene fra Gammelsøvej er tilgængelige, vil der komme nyt opslag her på siden.

Beplantningsbæltet 2013

27. september 2013

Udtynding i beplantningsbæltet mod søområdet

Formanden har i dag haft et uformelt møde med Rasmus Berg fra Vordingborg kommunes parkafd. Mødet kom i stand efter henvendelse til foreningen fra enkelte grundejere, som ønskede udtynding i beplantningen. Vi gennemgik stykket fra Nornevænget til Odinsvej i dag.

Set gennem kommunens naturbriller, så bør der ikke gøres noget før om ca. 5 år, fordi stykket står rigtig flot og med en rigtig god sammensætning. MEN Rasmus kunne heldigvis godt se det fra naboernes side også, så det er aftalt at alle slåen bliver klippet ned og at der beskæres i bl.a. hassel. Det er som udgangspunkt vinterarbejde og deres kalender er fyldt for i år, så vi kan godt risikere, at det først bliver til næste vinter.

Beplantningsbæltet 2013

17. oktober 2013

Gratis filmweekend med Stofa smart-TV

STOFA tilbyder ViasatFilm gratis, i kommende weekend.

Læs mere HER

Beplantningsbæltet 2013

9. oktober 2013

Spænd ben for tyven i efterårsferien

Sådan lyder overskriften på nyeste mail fra politiet, hvor de kommer med gode råd til den kommende mørke tid.

Hele beskeden kan findes i linkboksen på siden om nabohjælp.

Odinsvej genåbnet

2. september 2013

Odinsvej brolagt

Så er arbejdet udført på Odinsvej.

100 m2 er omlagt, så regnvandet kan komme væk fra vejbanen.

Der er også sat ny regnvandsbrønd og den hvide kantsten er også rettet. Vi vil i den kommende tid feje godt på stykket, så det bliver lukket godt til. Grus og palle på fortovet fjernes i denne uge.

Fjernvarme - vejarbejde

23. august 2013

Fjernvarme i 2014

Vordingborg Forsyning arbejder på at føre fjernvarmen til Kastrup og Neder Vindinge. Planerne skal godkendes til efteråret af Vordingborg Kommune og det er planen at føre det ud i livet til foråret 2014. VALHAL vil være i tæt og løbende dialog med Vordingborg Forsyning og evt. lave egen undersøgelse omkring tilslutnings-lysten. Som det ses på billedet, så er det et meget stort vejarbejde, der skal udføres på vores veje, hvis Vordingborg Forsyning finder vores område attraktivt. Billedet er fra Iselingeudstykningen, hvor der p.t. graves rør ned. Flere billeder på vores facebookprofil.

Natløb

1. september 2013

Spejdere på natløb

Lørdag den 5. oktober afholder spejderne NATLØB i vores område.

Der vil være nogle poster på vores veje og derfor vil der kunne opleves lys og lyde i aftenmørket.

Der udsendes SMS med mere information på dagen.

Flisearbejde

27. august 2013

Flisearbejdet på Odinsvej bliver forsinket

Den færdige højde efter omlægningen er ikke rigtig, så brolæggerne vil fortsat skulle arbejde på vejbelægningen på Odinsvej i hele denne uge.

Flisearbejde

26. august 2013

Flisearbejdet snart færdigt

Hvis alt går efter planen, så er arbejdet færdigt allerede i morgen aften.

Så Odinsvej 9-13 kan snart benyttes igen.

Arbejdet godt igang på Odinsvej

22. august 2013

Arbejdet godt igang på Odinsvej

Arbejdet med optagning af de ca. 100 m2 SF-sten er godt igang.

Der skal optages 5-10 m2 mere, så er denne del af arbejdet færdigt.

Der skal sættes en ny vejbrønd, inden opretningen af vejen og arbejdet med at lægge fliserne tilbage, begynder.

Vejen vil være spærret til midt i næste uge.

Opretning af Odinsvej

16. august 2013

Brolæggeren kommer i uge 34

DT Brolægning skal oprette ca. 100 m2 fliser på Odinsvej ud for nr. 9 og 11

De forventer at starte på opgaven onsdag den 21. eller torsdag den 22. august 2013. Vejen vil være blokeret fra indkørslen ved nr. 9 i ca. 1 uge.

Det bliver i arbejdsperioden nødvendigt at bruge græsstykket som til/frakørsel til nr. 11 og 13.

Opmærkning af asfaltarbejde 2013

16. august 2013

NCC har lavet opmærkninger

NCC har i dag været forbi og lave opmærkninger til det asfaltarbejde, som skal laves i år. Der er tale om ca. 10-15 m2 fordelt på Odinsvej og Thorsvej.

Der skal fræses og ilægges nyt slidlag, så revner og sprækker bliver lukket inden vinteren sætter ind. Lapperne er i øvrigt et led i en større plan om totalasfaltering om ca. 5-6 år. Det er vigtigt, vi vedligeholder vejene indtil da.

Så der brombær

9. august 2013

Så er der brombær

I disse dage modnes de første brombær fra buskene omkring søen bag Lokesvej.

Velbekomme!

Vejopretning

7. august 2013

Afslag om tilskud

I forbindelse med den vejopretning der skal foretages på Odinsvej, har vi forespurgt Vordingborg Forsyning om økonomisk tilskud til fliserne omkring deres brønd. Desværre er det ikke noget de giver tilskud til.

Arbejdet påbegyndes efter sommerferien, der er tale om ca. 100 m2 ud for nr 9-11. Mere info følger her på siden og på SMS.

27. juni 2013

Teltopstilling AFLYST

Det lykkedes ikke for festudvalget at skaffe hænder nok til teltopstillingen, der kunne have skaffet 3.000,- til festkassen. De få som havde meldt tilbage at de ville hjælpe har fået direkte besked.

21. juli 2013

Advarsel/efterlysning netop udsendt på SMS

OBS OBS !! Vi skal være OBS på personer i vores område om natten.

I sidste uge mistede en grundejer fra Baldersvej et par fodboldstøvler fra garagen, i nat har der igen været nogle, de har mistet 2 cykler.

En RØD "Everton" damecykel og en GRØN "Nielsen" herre cykel, også fra deres garage. Kik efter cyklerne i området og vær OBS på personer.

Fælles kamp i mod de små

10. juli 2013

På VALHAL's facebook er der snak om myrer

Flere har store problemer med myrer i husene.

På foreningens facebookside snakkes der om at gå sammen og bekæmpe.

Der er fundet et LINK til et firma som kan bekæmpe. Hvis f.eks. 5 grundejere bestiller, så er stk prisen nede på 1000,-

Der er d.d. udsendt en fælles mail som beskriver hvordan I kan tilmelde jer.

10. juli 2013

Ansøgt om skraldespande

Vi har forespurgt kommunen om de vil opstille skraldespande ved sø-området. Herunder svaret fra parkforvalteren:

"Jeg kan godt se at der ikke er nogen skraldespande i jeres område.

Vi vil overveje om der evt. kan komme en skraldespand op."

Så vi kan kun håbe.

Dette blir til ny miniskov

21. juni 2013

Der er faktisk en dybere mening med det...

Flere har spurgt til hvad der sker med den nye miniskov kommunen har/havde planer om, på græsstykket mellem de 2 søer.

Vi har spurgt driftlederen om det ikke er gået den forkerte vej?

Her er svaret/forklaringen på, hvorfor det ser ud som det gør:


"Vi har taget en gammel metode (før sprøjtemidlets tid) i brug.

vi renser imellem rækkerne aht. ukrudtstrykket.

I selv rækkerne er der sået olden fra eg, som vokser op iblandt ukrudtet, som det sker under naturlige forhold i skoven.

Eg tilhører pionærtræarterne, der i konkurrence med andre vækster

(buske, træer, græs og andet), som en af de første planter indfinder sig på arealer og samtidig kan klare ukrudtstrykket/konkurrencen med andre arter. - samme metode er tidligere benyttet i egebeplantningerne på arealet længere ind mod byen."

Lastbil i baghaven

19. juni 2013

Trafikkaos på Næstvedvej - igen

Vordingborg Kommunale Redningsberedskab blokerede det meste af Næstvedvej onsdag middag.

En lastbil var drønet ind gennem haven til et hus på Bøgevej, chaufføren havde fået sodavan galt i halsen, det var årsagen til den store udrykning.

Læs mere om uheldet her: TV2 ØST

5. juni 2013

Festudvalgets Grundlovs-cykeltur 2013

Der er billeder fra cykelturen og efterfølgende grill på det grønne område på VALHAL's facebook side.

4. juni 2013

Minimal prisstigning på fællesantennen til efteråret

Antenneforeningen kommer med en prisstigning på ca. 10,-/kvt.

på pakke 1 & 3. Gældende fra 3. kvartal 2013.

Vigtig opdatering, se i linket hvordan

4. juni 2013

Vigtig opdatering til jer med Zaptor-box fra Stofa

Stofa beder os gøre opmærksom på en vigtig opdatering, til medlemmer med Zaptor box. Læs here her: ZAPTOR INFO

RUTEN 5 juni 2013

27. maj 2013

Cykelruten til VALHAL-turen 5. juni 2013

Festudvalget har lavet ruten. 16 km i nærområdet.

Klik på billedet for at se større billede.

Link til ruten her: http://iform.dk/ruteplanner/vordingborg/valhal-grundlovstur

Det er festudvalget der står bag, læs mere her på deres side:

FESTUDVALGET.

Tilmeld jeres betaling til BETALINGS SERVICE

25. maj 2013

Kontingent opkrævning: 6. juni 2013

Foreningens girokort er på vej. Betalingsfristen er 6. juni 2013.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at det, hos jer der endnu ikke har gjort det, tilmeldes betalingsservice, det koster foreningen både porto og gebyr, når der skal udsendes alm. girokort.

På forhånd tak.

Stor tilmelding til cykel og grill

25. maj 2013

Stor tilmelding til cykeltur og grill 5. juni 2013

Festudvalget har modtaget rigtig mange tilmeldinger.

Vi bliver således over 40 til grill.

Det er festudvalget der står bag, læs mere her på deres side:

FESTUDVALGET.

Så er det tid til at fjerne ukrudt

20. maj 2013

Lille fælles opgave - STOR besparelse

Foråret er for alvor, og i bogstavlig forstand ved at komme op af jorden!! Det er nu der skal sættes ind imod ukrudtet, så det ikke nedbryder vores fortove/kantstene/vejbanen, med store skader og udgifter som resultat. Giv evt. din nabo en hånd, hvis de ikke lige har set det.                                                                                     -Formanden.

Sten stopper trafikken

6. maj 2013

Så er der lukket

Kommunen har lagt de ønskede store sten, så nu der er sat en stopper for at kunne at kører ind i læ-bæltet, fra Gammelsøvej med bil.

Enkelte grundejere havde oplevet personer i "skov-stykket" og også en død hund i affaldspose. Vi håber dette kan sætten en stoper for det.

Mange små sætninger i flisebelægningerne

3. maj 2013

Flisearbejdet igang

Vi er så småt gået igang med at rette de små lunker i vejene op.

Vejristen på stikvejen, Odinsvej 10-16 er udskiftet.

Vi skal Lørdag den 4. maj mødes med brolægger og se på de store sætningsskader, bla. ud for Odinsvej 11.

Vejudvalgets liste med 2013 opgaverne/fejl/skader kan ses HER.

1. maj 2013

Fejl med foreningens kontingentopkrævning

I forbindelse med skiftet fra juli til maj måned af årligt kontingent til grundejerforeningen, er der desværre sket en indtastningsfejl på PBS.

Fejlen betyder at vi i år først kan opkræve i juni måned.

Vi beklager fejlen

1. maj 2013

Dag/Nat ur udskiftet

Vordingborg Forsyning har udskiftet det ur der lavede "kuk" i natbelysningen, så nu skulle der gerne være lys i alle lamper til kl 23:00 og herefter, natten i gennem, lys i hver anden.

1. maj 2013

Hundeskilte opsat

Vores 8 stk "HUND I SNOR | LORT I POSE" skilte er nu opsat.

Så må vi håbe det får flere til at huske posen.

30. april 2013

Lokalrådet og VALHAL laver indsigelse

I forbindelse med Kommunens planer om at udvide erhvervsområdet "Møllegården", vil grundejerforeningen i samarbejde med lokalrådet komme med en indsigelse imod den øgede trafik på Gammelsøvej. Vi vil anmode om opsætning af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Lokalrådet vil derudover sikre sig, at der ikke kommer unødig støv og støj derfra.

4. april 2013

Skidt fra start. Fejl i kommunens affaldskalender

Vordingborg Kommune har udsendt forkert affaldskalender til os, så der tømmes først dagsrenovation i næste uge (for alle med 14. dages tømning). Fremover vil det være TIRSDAGE i U-LIGE UGER.

Vi vil modtage ny affaldskalender med posten, siger de hos kommunens affaldskontor.

Find mere info og links på siden om RENOVATION.

20. marts 2013

Ny vognmand - Nye tider, fra 1. april!

Vordingborg Kommune har lavet ny renovations aftale, denne gang med Meldgaard Miljø. Det betyder nye skraldebiler, på nye dage. Fremover får de af os der kun får tømt hver 14. dag, afhentet husholdningsaffald om TIRSDAGEN i lige uger. Papir afhentes om fredagen med 8-9 ugers mellemrum. Der er mere info og link på siden om RENOVATION.

19. marts 2013

Stadig problemer med gadelyset

Vordingborg Forsyning har været ude og stille uret til natsænkning, desværre virkede det kun få dage. Vordingborg Forsyning vil nu udskifte uret, så vi snart har lys i alle lamper fra 17-23 og kun natsænkning efter kl. 23:00

19. marts 2013

Der er bestilt snerydning

Vejudvalget har bestilt snerydning, med opstart onsdag den 20. marts fra morgenstunden. Der er udsendt SMS til alle tilmeldt vores SMS Service.

OBS ! Ingen parkerede biler på veje/fortove.

16. marts 2013

3 veje ind til generalforsamlingen på torsdag

Årets generalforsamling afholdes nu på torsdag, den 21. marts kl. 19:00 Der er 3 mulige veje ind til Kastrup hallens cafeteria.

Se et større kort på GENERALFORSAMLING's SIDEN.

Bestyrelsen har sammen med lovudvalget en del ønsker til vedtægtsændringer, disse kræver at OVER 26 medlemmer kommer til generalforsamlingen. Hvis ikke dette opnåes kan der ikke stemmes og vi er nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. SÅ VEL MØDT.

7. marts 2013

Hvem erstatter Jan Pedersen i bestyrelsen?

På årets generalforsamling skal der vælges nyt medlem til bestyrelsen, idet Jan Pedersen (Lokesvej 2) ønsker at træde ud af bestyrelsen. P.T. er Nornevænget, Ydunsvej og Thorsvej ikke med rundt om beslutningsbordet, så er der et medlem fra en af disse veje, ser vi gerne han/hun opstiller, så flest mulige veje kan være repræsenteret i bestyrelsen.

27. februar 2013

Indkaldelse udsendt

Indkaldelsen til årets generalforsamling er udsendt d.d på mail.

Dagsorden er ligeledes uddelt i postkasser. Har I ikke modtager mailen, har vi ikke jeres nuværende mailadresse, som I derfor bedes sende til os hurtigst muligt. Send den til os på denne adresse: mail(a)valhal-gf.dk

Årets generalforsamling er TORSDAG DEN 21/3-2013 KL. 19:00

23. februar 2013

Lokale til årets generalforsamling

Igen i år afholder vi grundejerforeningens generalforsamling i Kastrup- hallens cafeteria. Foreningen er vært med øl/vand.


Årets generalforsamling er TORSDAG DEN 21/3-2013 KL. 19:00

Indkaldelsen udsendes senest 7. marts pr. mail/alm. brev.

22. april 2013

Hundeskilte på vej

På generalforsamlingen kom der ønske om at gøre hundeejerne opmærksom på at samle hundelorte op efter sig (hunden). Vi har d.d. bestilt 2 stk 40x30 skilte til Thorsvej og Odinsvej, samt 6 stk 12x10 skilte (grøn) til græsstykket mellem sø-området og foreningens veje.

Skiltene monteres, så snart de lander i foreningen.

21. februar 2013

Fra VALHAL's facebook gruppe.

Facebookgruppens medlemmer fik hurtig information om en mistænkeligt placeret øldåse, på en af vores veje. Det er jo et kendt "signal-trix" som indbrudstyve tit benytter. Dåsen blev fjernet og medlemmerne på facebook blev advaret. Har du en facebook-profil, så kom ind i gruppen.

klik her, hvis du selv er på facebook, og bor i foreningen.

11. februar 2013 (opdateret 22. februar 2013)

Gadelyset tænder/slukker underligt

Vordingborg Forsyning sender elektriker ud og ser på styrringen af vores gadebelysning i starten af marts. Så der kommer forhåbentlig styr på det snart.

8. februar 2013

500 m2, men blot ½ pose salt

Der skal faktisk ikke så meget til.

Med frø/gødnings-sprederen for man dosserer saltet jævnt på fortov og vej 10-15 Kg. salt er nok til 500 m2.

Der er flere fotos til inspiration på siden om snerydning. Her ses det tydeligt hvad blot få Kg salt gør af underværker.

7. februar 2013

Glatte veje

Vejret lige nu med tø/frost gør vejene glatte, enkelte steder er det ren is! Der er d.d. udsendt mail til 35 af foreningens 52 grundejere, hvor der gøres opmærksom på manglende saltning. Hjælp hinanden med at huske på morgen og aften saltning ind til vejbanerne igen er is frie.

NB ! Husk Thorsvej og Odinsvej.

27. januar 2013

Snerydning?

Vejudvalget kikkede søndag den 27. januar kl. 13 på vores veje, efter nattens kraftige snefald. Det er vores vurdering at stigningen i temperaturen hurtigt vil få sneen væk og det derfor ikke er nødvendigt med snerydning i denne omgang. Vi vil opfordre ALLE til at skovle kantsten og vejriste fri, så smeltevandet kan komme væk.

16. januar 2013

Dato fastsat til årets generalforsamling

Generalforsamlingen er rykket fra maj til marts måned.

I år afholder vi generalforsamlingen TORSDAG DEN 21. MARTS

Fristen for indsendelse af emner, forslag eller afstemninger der ønskes på dagsordenen også er rykket frem. Fristen er nu den 1. februar 2013.

Læs mere under punktet GENERALFORSAMLING

13. januar 2013

Over 70 samlet til nytårstaffel i VALHAL

Lørdag den 12. januar 2013 afholdt festudvalget, som det nu er en tradition, årets nytårstaffel, hvor der ønskes "godt nytår" til naboerne, nydes hjemmelavet kransekage og lækre bobler i glasset.

Festudvalget bød velkommen og formanden leverede "nytårstalen"

Der ligger billeder fra dagen i VALHAL's fotoalbum.

12. januar 2013 kl. 08:50

INGEN VAND, TV og FIBERNET (opdateret kl. 11:00)

Her til morgen oplevede mange at der ikke var tryk på vandet. Der var heller ikke noget TV signal og Fibernet var også nede.

Det var et større strømnedbrud, der betød nul strøm til pumper, antenne- og fiberhus. Hele kastrup og Ndr. Vindinge var i en kort periode uden strøm også, så tjek fryser og køleskab er kommet i gang igen.

Der blev løbendende udsendt SMS fra VALHAL-SMS-SERVICE

6. januar 2013

Opmåling af veje og fortove

Onsdag i næste uge mødes dele af vejudvalget med NCC, vi skal have en vurdering af asfaltvejenes tilstand, hvor længe asfalten er holdbar og et overslag på nyt slidlag. I den forbindelse er alle vores veje blevet opmålt, det er nogle store tal. Vi har i fællesskab vedligeholdelsespligten af: 2511 m2 asfalt og 4514 m2 SF-Sten. Se tallene fra din vej her: VEJ & FORTOV

4. januar 2013

Opretning af fortov

Vejarbejdet på Granvej/Thorsvej skyldes at fortovet havde sat sig (igen) omkring vandlåsene til vores område. Det er enten Kommunen eller Vandværket der står for dette.

3. januar 2013

Stor utilfredshed med det nye nabohjælp.dk

Vi har mistet rigtig mange gode funktioner i forhold til Naboor-systemet som DKR har "overtaget". Der er mange brugere fra foreningen som har skrevet til nabohjælp.dk og beskrevet deres frustrationer. Desværre er der ikke meget der tyder på lydhørhed fra DKR's side. Alligevel opfordres I til at blive ved med at skrive til dem, om det I savner. Vi kan jo kun håbe.

18. december 2012

SMS påmindelse om affald direkte fra kommunen

Vordingborg Kommune tilbyder SMS påmindelse om tømning af affaldsbeholdere. Så fra d.d. stopper foreningen med at udsende SMS Service om affald. Ønsker du SMS, når der skal tømmes affaldsbeholdere hos jer, så klik ind på DENNE SIDE .

Skriv din adresse. Vælg "Mit Affald". Klik på "Påmindelser pr. sms"

12. december 2012

De nye nabohjælp-skilte er monteret i dag

12.12.12 er dagen, hvor vi går fra røde til hvide nabohjælp-skilte.

Så snart postkassen er ren for sne, bør I også skifte de røde naboor klistermærker ud med de nye, som I, der har sagt ja til automatisk flytning har modtaget tidligere på ugen. Husstande uden profil på nabohjælp.dk  opfordres til at oprette sig, så alle postkasser kan skilte med nabohjælp.

8. december 2012

Beplantning omkring pumpestationen på Odinsvej

Så lykkedes det at få gjort projektet færdigt.

50 fliser, lagt i 200 kg tørbeton.

20 buksbom-planter, plantet i blandet startjord.

800 kg granit & 5 mand i 3 timer.

Se flere billeder på vores facebook gruppe

7. december 2012

Nyt velkomstbrev på vej til gamle naboor-brugere, fra Det Kriminalpræventive råd

Alle gamle Naboor-profiler, som sagde ja til flytning til nabohjælp.dk modtog i denne uge et velkomstbrev, desværre var det som bekendt pakket forkert. De rigtige breve lander i vores postkasse i starten af næste uge. Dette brev indeholder velkomst, postkort og 2 stk klistermærker.

5. december 2012

Nye nabohjælp-skilte på vej til VALHAL

I forbindelse med at naboor er overtaget af DKR, udskiftes alle de gamle 80'er nabohjælp- og de nyere naboor-skilte til det nye design.

Vores 2 skilte er bestilt og vil blive udskiftet så snart de er modtaget.

9. november 2012

Godt møde med Vordingborg Forsyning

Mødet med driftchefen fra Vordingborg Forsyning gik godt. Han forklarede hvorfor pumpestationen ser ud som den gør, og er meget enig i, at der skal laves en smukkere afslutning. Det er IKKE muligt at få den ned i jord-højde, så vi er gået på jagt efter den "busk", der skal danne hestesko's hæk omkring pumpestationen på Odinsvej i fremtiden.

5. november 2012

Møde om pumpestation med Vordingborg Forsyning på fredag

På fredag den 9. november 2012 mødes bestyrelsen med Vordingborg Forsyning. Vi har bedt om et møde, hvor vi kan drøfte den nyrenoverede pumpestation. Flere har udtrykt utilfredshed med dens dominans. Vi skal se om vi i samarbejde kan finde en løsning til gavn for os alle sammen.