Spørgeskemaundersøgelsen 2014 - Resultatet

Spørgsmål 1-3, omkring græsslåning på fællesarealer

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

36 grundejere har græsstykke ud for egen grund

29 deltager i græsslåningen på de fælles arealer.

 

12 grundejere er villige til at betale lidt ekstra i kontingent, hvis græsset bliver slået af foreningen. 32 ønsker ikke at betale for fælles græsslåning.


Bestyrelsen konkluderer således, at den nuværende ordning vedrørende græsslåning findes passende, hvorfor der for nuværende ikke vil ske ændringer.

Spørgsmål 4-6, omkring snerydning

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

20 grundejere rydder vejen ud for egen grund, hver gang der falder sne.

17 grundejere rydder når det bliver ufremkommeligt

9 grundejere rydder ikke vejen når det sner.


Med hensyn til foreningens fælles-snerydning:

3 grundejere så gerne en bedre og hyppigere snerydning

39 synes den er tilstrækkelig

4 synes der bliver ryddet for ofte

1 synes ikke det er noget foreningen skal stå for.


På spørgsmålet om at betale for bedre snerydning:

10 grundejere er villige til at betale højere kontingent.

33 grundejere vil ikke betale for bedre snerydning end den vi har i dag.


Bestyrelsen konkluderer således, at den nuværende ordning vedrørende snerydning findes passende, hvorfor der for nuværende ikke vil ske ændringer.

Spørgsmål 7, hvor ofte medlemmerne er på hjemmesiden

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

6 grundejere er på hjemmesiden ugentligt

12, et par gange om måneden

25, under 6 gange om året

4 grundejere bruger ikke hjemmesiden


Hjemmesiden anvendes i fornuftigt omfang, der er ikke behov for ændring.

Spørgsmål 8-10, til/om foreningens SMS-Service

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

42 af de 47 har svaret, at de er tilmeldt

39 synes antallet af SMS'er er passende, 2 synes der kommer for mange

39 ønsker at vi fortsat skal tilbyde sms-service, 2 synes ikke.


Det informeres på hjemmesiden, hvordan man afmelder SMS-Service.

Spørgsmål 11-13, om fjernvarme

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

24 grundejere har EL-varme, 22 benytter i dag naturgas, 1 har jordvarme.

27 ud af de 47 spørgeskemaer har et vandbårent anlæg.

14 kunne være fristet til at skifte til fjernvarme, 31 har sagt nej.


I forbindelse med forhandlinger med Vordingborg Forsyning, kan vi informere om, hvor mange der kunne være interesseret i fjernvarme:

Thorsvej: ingen husstande

Nornevænget: ingen husstande

Lokesvej: ingen husstande

Odinsvej: 4 husstande

Freaisvej: 6 husstande

Ydunsvej: 2 husstande

Baldersvej: 2 husstande

Spørgsmål 14-19, om fællesaktiviteter

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

På spørgsmålet om medlemmerne deltager i, er svaret:

Generalforsamling: 40 JA, 6 NEJ

Grundlovscykeltur: 18 JA, 29 NEJ

Sommerfest: 32 JA, 14 NEJ

Nytårskur: 35 JA, 10 NEJ

Ønskes flere fælles aktiviteter: alle 47 har svaret NEJ


Tal vedrørende fællesaktiviteter udleveres til festudvalget.

Spørgsmål 20-22, om nabohjælp.dk

Udeladt her, af sikkerhedshensyn


Tallene viser, at vi stadigvæk er godt repræsenteret på Nabohjælp.

Spørgsmål 23-25, om foreningens hjertestarter

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

45 har svaret at de kender hjertestarterens placering, 2 har undladt.

41 har koden til skabet i hovedet, 5 har ikke.

20 ser gerne at foreningen laver kurser i brugen af hjertestarteren, 24 finder ikke dette nødvendigt.


Medlemmerne er bevidste om, at vi har en hjertestarter.

Da der ikke er et overvejende flertal for et kursus i hjertestarteren, anbefales de medlemmer der ønsker et kursus, at læse mere om hjertestarteren her: VALHALs HJERTESTARTER


Spørgsmål 26-29, om en oversigt på hjemmesiden over ting der sker i Vordingborg.

Ud af de 47 afleverede spørgeskemaer er hovedtallene således:

16 så gerne en oversigt over ting der sker i Vordingborg, 26 svarede nej.

6 ville selv komme med forslag/input til en sådan side, 37 ville ikke.

På spørgsmålet om en oversigt, der gør det nemmere at handle lokalt eller i butikker hvor andre medlemmer arbejder, var der 15 som sagde JA, 31 svarede NEJ. 11 ville henvise til deres arbejdsplads, 32 ville ikke.

En del har undladt at svare på enkelte af spørgsmålene i denne gruppe.


Henset til hvor få der ønsker, at gøre brug af eller bidrage til sådanne løsninger, arbejdes der ikke videre med idéen.

Spørgeskema 2014

Det udsendte spørgeskema kan ses her: SPØRGESKEMA 2014

KONTAKT

VALHAL Grundejerforening

Lokesvej 3

4760 Vordingborg

Tlf.: 20 47 33 44