TEMASIDE: Overtagelse af vejbelysning fra Vordingborg kommune


STATUS PÅ VEJBELYSNING I VALHAL

På siden her, kan tidslinien med udskiftning til LED-lys og overtagelse af anlæg, drift og vedligehold følges.

NOVEMBER 2017

SEAS-NVE har sat vores egen måler til gadebelysningen i drift.

Skabet er udstyret med et "astro-ur", der kender til sol op-/nedgange de næste 100 år.

Vores gadebelysning vil dermed 100% være styret af uret og tænde ved solnedgang og slukke igen ved solopgang.

Da vi var på kommunens strømskab, var der også et skumringsrelæ, der holdt øje med når det blev mørkt/lyst, dette relæ har vi ikke i vores installation. I vil derfor kunne opleve, at der er lys på Granvej/Gammelsøvej og ikke i VALHAL (og omvendt), men det bør ikke være mere end maks. 10-15 minutter at vi er forskellige af hinanden.

I vores eget skab har vi ikke "natsænkning", det havde vi tidligere, hvor ca. 12-13 lamper slukkede om natten, det er eratattet af DynaDimmer, der er navnet på den intelligente lysstyring vores gadelys har indbygget.

Alle vores lamper tænder ved solnedgang og slukker igen ved  solopgang, de lyser dog ikke med 100% hele tiden. DynaDimmer overvåger dagligt, hvornår astro-uret i målerskabet tænder og slukker lamperne, og beregner herudfra selv de 8 timer, der vil være "natsænket".

Alle lamperne dæmpes med ca. 50% i nattimerne (typisk 22:30 - 06:30) og det giver os en årlig strømbesparelse på ca. 34%. Lysdæmpningen opleves kun i vinterperioden, hvor lamperne lyser mere end 8 timer ad gangen.

Om sommeren, vil der være dage, hvor lamperne er dæmpet i alle de tændte timer, hvis de f.eks. kun lyser mellem 21:00 - 05:00.

MARTS 2017

Vi har modtaget tilbuddet fra SEAS-NVE på egen måler og tændskab, incl montering og opsætning løber det op i 22.787,50 kr. (engangsbeløb)

Den årlige udgift til service, vedligehold og forsikring bliver årligt 14.468,75 Kr. dertil kommer afregningen på strømforbruget, som vi anslår til 6-7.000,- årligt.

TILBUDET på tændskab incl montering kan ses HER.

AFTALEN om drift, vedligeholdelse og forsikring af belysningsanlæget kan ses HER.

MARTS 2017

Vi har modtaget købsaftale på overtagelsen af vejlys-anlægget fra Vordingborg Kommune samt regningen på de 35 af lamperne.

Købsaftale     Regning

JANUAR 2017

Vi afventer kontrakter, på det arbejde vi skal have SEAS-NVE til at lave for os, i forbindelse med overtagelsen af vej-lys-anlæget.

Vi skal overtage driften pr. 1/3-2017, men er garanteret, at strømmen ikke slukkes, hvis kontrakterne ikke er helt på plads til den tid.

NOVEMBER 2016

De 4 ekstra lamper, som foreningen har indkøbt til Odinsvej og Lokesvej, bliver monteret og tilsluttet i uge 47. De bliver alle monteret, så de lyser natten igennem. På Odinsvej, ud for nr. 11, byttes monteringen, så den lampe slukkes på natsænkning fremover.

SEPTEMBER 2016

Bestyrelsen har valgt at imødekomme medlemmernes ønsker om mere lys, 4 af de 7 steder, hvor kommunen har sløjfet lamper.

En foreningsudgift på 30.000,- kr.

Det drejer sig om stikvejene, Odinsvej 2-8 og 10-16, hvor der monteres en lampe.


Det vil sikre, at den sidste del af vejen bliver oplyst, og ind-/udkørsel af indkørslerne bliver mere sikker.

Derudover monteres der også en ny lampe på den sidste mast på Lokesvej, her har det manglende lys mørkelagt store dele af vendepladsen.

Sidste lampe der indkøbes, er til Odinsvej, ud for nr. 9. Her har det manglende lys fra denne mast, gjort "svinget" fra asfalt til SF-vej, svagt belyst.

De sløjfede lamper på Nornevænget og Ydunsvej, samt lampen mellem Freiasvej 8-10 erstattes ikke.

Thorsvej og Baldersvej, her er der ingen ændringer.

Vi arbejder med en plan om montering af de 4 lamper i november 2016.

JULI 2016

Bestyrelsen har meddelt Vordingborg Kommune, at vi ønsker at overtage områdets vejbelysning. Vi har samtidig bedt SEAS-NVE om skriftligt tilbud på service, vedligehold, måler og forsikring.

JUNI 2016

Vi har afholdt møde med SEAS-NVE, ang. overtagelse af strømdelen af vejbelysningen. Det er grundejernes opgave af få frakoblet strømmen fra kommunens el-styre-skabe. Vi skal derfor ud og indkøbe og montere både el-måler og strømstyring. Den nærliggende placering er på Granvej, lige ved siden af det eksisterende skab, men en mere økonomisk placering er midt i vores eget område. For enden af Thorsvej (hjørnet af Baldersvej) står både et strømskab og en eksisterende samleboks for vejbelysningen, der bl.a. fordeler strømmen videre til Odinsvej. Med denne placering af måler og styring sparer vi et kabel under Granvej, der let ifølge SEAS-NVE kunne løbe op i 10.000 kr. yderligere. Tilbuddet fra SEAS-NVE lyder på 20.331,- for skab, måler og tilslutning.

JUNI 2016

Vordingborg Kommune har vurderet vejlys-anlægget i vores område til at have en markedspris på i alt 56.875,-, med 35 lamper giver det en stykpris på 1.625,- pr. armatur.

Foruden anlægsprisen til kommunen, kommer der en en udgift til SEAS-NVE på 20.331,- for etablering og montering af nyt el-målerskab og styreskab.

Den samlede pris for overtagelsen af områdets vejbelysning bliver således 77.206,-.

JUNI 2016

Kommunen udsender varslingsbreve til grundejere på private fællesveje. I brevet står bla: "Vordingborg Kommune varsler hermed, at vi fra den 1. marts 2017 ikke længere vil kræve den private fællesvej xxxvej belyst. Vi ophører samtidig med at betale for gadelyset på vejen... Ændringerne vil først gælde fra den 1. marts 2017... I skal give os besked senest den 1. oktober 2016, hvis I ønsker at overtage gadelyset på jeres vej... Prisen for at overtage anlægget vil afhænge af, hvor mange gadelamper der er på vejen, hvilken type lamper, der er tale om, osv." Hele brevet kan læses HER

Grundejerforeningen forhandler på jeres vegne, I skal derfor som udgangspunkt ikke gøre noget i forhold til varslingsbrevet, der juridisk set skal udsendes til alle grundejere, selv om det er en grundejerforening eller et vejlaug, der efterfølgende skal stå for en evt. drift.

Vi har den 17. juni 2016 bedt om en overtagelsespris på alle lamper i VALHAL Grundejerforenign og afventer svar.

JUNI 2016

Udskiftning og montering afsluttet. Her er et overblik over arbejdet.

Thorsvej: 9 lamper udskiftet til LED, natlys ændret ved Lokesvej 1

Lokesvej: Her er vi gået fra 2 lamper på vejen til 1 med LED. Det er sidste lampe på vejen der er sløjfet og natlys er derfor monteret på lampen ved Lokesvej 2

Nornevænget: Her er vi gået fra 3 til 2 lamper. Det er sidste lampe på vejen der er sløjfet og der er nu natlys i begge lamper, for at sikre lys på vendeplads.

Baldersvej: Her er alle 4 lamper udskiftet, ingen ændringer i natlys.

Freiasvej: Her er vi gået fra 7 til 6 lamper. Lampen på stien er sløjfet. Ingen ændringer i natlys.

Ydunsvej: Her er vi gået fra 3 til 2 lamper. Det er sidste lampe på vejen der er sløjfet og der er nu natlys i begge lamper, for at sikre lys på vendeplads.

Odinsvej (asfalt): 7 lamper udskiftet til LED, ingen ændringer i natlys.

Odinsvej (2-8): Her er vi gået fra 2 lamper på vejen til 1 med LED. Det er sidste lampe på vejen der er sløjfet og natlys er derfor monteret på lampen ved Odinsvej 8

Odinsvej (10-16): Her er vi gået fra 2 lamper på vejen til 1 med LED. Det er sidste lampe på vejen der er sløjfet og natlys er derfor monteret på lampen ved Odinsvej 16

Odinsvej (9-13): Her er vi gået fra 3 lamper på vejen til 2 med LED. Det er første lampe på vejen der er sløjfet og der er nu natlys i begge lamper, for at sikre lys på vendeplads.

MAJ 2016

Alle vejbelysnings-lamperne er nu udskiftet til LED.

Næste skridt er at vurdere om de 7 lamper, der er sløjfet i forbindelse med udskiftningen også i virkeligheden kan undværes, dette kigger bestyrelsen på i første omgang.

Inden sommerferien er det kommunens plan, at udsende brev til grundejere på private fællesveje, i første etape Kastrup, Ørslev og Neder Vindinge, med henblik på overtagelse af anlægget.

Kommunen arbejder med en master-plan, hvor grundejerforeningen driver anlægget fra starten af 2017.

APRIL 2016

Et enigt Teknik & Miljø-udvalg beslutter, efter indstilling fra administrationen, at sætte gang i arbejdet med at overdrage vejbelysningen på private fællesveje til grundejerne.

Neder Vindinge er sammen med Kastrup og Ørslev, de steder som først skal overtage.

Vi vil modtage varslingsbrev inden sommerferien, hvor vi har 1 måned til at beslutte, om vi fortsat ønsker vores veje og område oplyst. Såfremt dette ønskes, skal anlægget overtages til "kostpris" senest i starten af 2017.

Sjællandske skriver om dette i avisen den 17. april 2016 LÆS ARTIKLEN

MARTS 2016

Arbejdet med udskiftning af gadelyset er kun halvfærdigt.

SEAS-NVE er løbet tør for de rør, som masterne skal forhøjes med.

Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej mangler derfor at få udskiftet.

Enkelte af de gamle lamper er desværre allerede demonteret, så der mangler lys på enkelte vejstykker.

Vi kan forvente at alle lamper er udskiftet i maj måned 2016

FEBRUAR 2016

SEAS-NVE begynder udskiftning af lamperne på vores stikveje.

De gamle lamper med 80 watt pærer, udskiftes til samme type LED-lampe, som dem der er monteret i 2015, dog med lidt mindre watt-tal end lamperne på Thorsvej og Odinsvej. Alle master forhøjes med 1,5 meter.

Kommunen og SEAS-NVE har besluttet at 7 af lamperne på vores veje kan sløjfes. Det drejer sig om 1 lampe på Lokesvej, Nornevænget, Ydunsvej og Freiasvej. Derudover 3 lamper på Odinsvej.

Masterne bliver stående, indtil foreninge har set på lyset fra de nye lamper og "godkendt" sløjfningen.

OKTOBER 2015

SEAS-NVE starter udskiftning af de gamle kviksølvs lamper i vores område.

I første omgang er der de høje master på Thorsvej og Odinsvej der udskiftes til LED. De gamle lamper var på 125 watt, de nye er på ca. 20 watt.

Gadelamperne, monteret 1978

Gadelamperne, monteret 1978

Nye LED-lamper monteret i 2015

Nye LED-lamper monteret i 2016

Flere og flere kommuner har planer om at lade grundejere på private fællesveje, betale for gadebelysningen.


Læs artiklen fra bolius.dk, med rubrik-overskrift: "Flere kommuner lader boligejere på private fællesveje betale for gadelys. Læs, hvor meget du risikerer at skulle betale."

Områdeansvarlig:

Jesper Sandbirk

Lokesvej 3

Tlf.: 20 47 33 44

Fakta.


29. november 2017, blev vores egen måler sat i drift.


Vi overtager 35 lamper af kommunen og tilkøber derudover yderligere 4 lamper.


Strøm og styring købes af SEAS-NVE


Vi har 2 typer lamper.

Alle er et armatur fra Philips, som hedder københavner.


Thorsvej: BRS 443 GRN16-3s/830 DW CLO, 16 watt.


Lokesvej: BRS 443 GRN24-3s/830 DW CLO, 24 watt.


Nornevænget: BRS 443 GRN24-3s/830 DW CLO, 24 watt.


Baldersvej: BRS 443 GRN24-3s/830 DW CLO, 24 watt.


Odinsvej: BRS 443 GRN16-3s/830 DW CLO, 16 watt.


Ydunsvej: BRS 443 GRN16-3s/830 DW CLO, 16 watt.


Freiasvej: BRS 443 GRN24-3s/830 DW CLO, 24 watt.


Vi forventer en årlig strømregning på ca. 6-7.000 kr.