Nyheder og servicemeddelelser

28. december 2017

ROTTER?

Der er her til formiddag fundet en død rotte ved hækken, ud mod søen, til Lokesvej 5. Vi opfordrer alle til lige at kigge efter om der skulle være andre steder, hvor der findes/ses rotter.

Ser/finder I nogle, så skal de anmeldes til Kommunens rottebekæmper på dette link: ANMELD ROTTER

27. december 2017

6 DAGE MED KRUDT

De næste seks dage er det tilladt at affyre fyrværkeri, men husk at udvise hensyn til naboer, børn og husdyr.

Og så lige de andre 5 andre gode råd:

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden, læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser   -  GODT NYTÅR

26. december 2017

OMVEJ TIL OG FRA BYEN I JANUAR

Det bliver et omfattende vejarbejde, omkørsler m.v., når BaneDanmark torsdag den 4. januar 2018, begynder nedrivningen af den gamle jernbanebro ved stationen.

Så når turen går til/fra byen i bil, skal det i nedrivningsperioden foregå via Brovejen til Orevej eller til Københavnsvej.

Cyklister og gående vil kunne benytte den nye jernbanebro på Næstvedvej, via en midlertidig rampe SE DETTE KORT .

Busserne 664 og 640 bliver også berørt, der kommer et midlertidigt busstoppested på Kuskevej.

Kørselskontoret har udsendt denne besked til skoleeleverne fra vores område.

Ambulancer og Brandbiler vil i perioden også have lidt længere responstid, til Vordingborg V.

22. december 2017

HVEM VIL HJÆLPE MED LOKALE?

Bestyrelsen vil også gerne i 2018 stå for afholdelsen af nytårskuren, hvor vi allesammen tager et lille glas og et stykke kransekage. Vi mangler dog lige at finde et velegnet lokale/garage (opvarmet)?

Har du/I det lokale vi søger, så kommer vi med glas, bobler, kage m.v.

Kontakt nærmeste bestyrelsesmedlem, så vi sammen kan finde en dag, én af de første søndage i det nye år.

Mvh bestyrelsen.

18. december 2017

ANTENNESKAB SKAL UDSKIFTES I 2018

STOFA har søgt om gravetilladelse, til udskiftning af antannefordelingsskabet på hjørnet ved Odinsvej 9, udskiftningen er nødvendig på grund af rustangreb.

Ansøgningen er godkendt af Vordingborg kommune, og arbejdet er i beskrivelsen planlagt til midt/sidst i januar 2018.

På dagen for udskiftning af skabet, må dele af foreningen forvente at være uden TV- og Internetsignal fra STOFA i en periode.

Hvis vi informeres om datoen og tidspunktet, vil vi udsende service-SMS på dagen.

12. december 2017

LAMPEUDSKIFTNING

SEAS-NVE kommer i morgen tidlig og udskifter lampen ved Odinsvej 9. Det har ved en tjekgennemgang vist sig, at denne lampe er for "stor" og derfor lyser for meget, især om natten. Lampen byttes til en model, magen til de øvrige på Odinsvej 9-13, på 24 watt.

Den nye lampe vil også selv kunne dæmpe i nattetimerne og dermed give et ens lys på vejen.

9. december 2017

YDERLIGERE UDSAT

Det lykkedes heller ikke Teknik- og Miljøudvalget på deres møde her i december, at blive enige om hvorvidt delvis parkering på fortove skulle lovliggøres i Vordingborg kommune, punktet er nu udsat til det kommende udvalg for området.

De politiske argumenter for at lovliggøre er blandt andet, at vores nabokommuner har denne undtagelse fra færdselsloven og at der er enkelte steder i kommunen, hvor der er meget smalle veje.

Grundejerforeninger, Lokalråd og Handicaprådet påpeger besværlig færdsel, hvis der holder biler og blokerer samt de økonomiske forhold der vil komme til oprettelser og ødelæggelser, der i vores tilfælde, med private fællesveje, skal betales af grundejerforeningens egen kasse.

8. december 2017 (Billedet er af vores strømforbrug tirsdag den 5/12-2017)

INTELLIGENT NAT-LYS-DÆMPNING

DynaDimmer, det er navnet på den intelligente lysstyring vores gadelys har indbygget. Som I måske har bemærket, så lyser alle vores lamper nu fra solnedgang til solopgang,  efter vi er kommet på egen måler/styring, de lyser dog ikke med 100% hele tiden. DynaDimmer overvåger dagligt, hvornår astro-uret i målerskabet tænder og slukker lamperne, og beregner herudfra selv de 8 timer, der vil være "natsænket".

Lamperne dæmpes med ca. 50% i nattimerne og det giver os en årlig strømbesparelse på ca. 34%. Lysdæmpningen opleves kun i vinterperioden, hvor lamperne lyser mere end 8 timer ad gangen. Om sommeren, vil der være dage, hvor lamperne er dæmpet i alle de tændte timer, hvis de f.eks. kun lyser mellem 21:00 - 05:00. DynaDimmer erstatter det nat-sluk-relæ vi tidligere har skrevet om.

4. december 2017

STRØMSKAB SKAL UDSKIFTES

Det gamle hvide strøm-samle-skab der står ved vores nye vejbelysnings-skab skal udskiftes i nær fremtid.

Når skabet skal udskiftes, vil der blive en kortvarig strømafbrydelse i vores område.

Vi har bedt om at blive informeret, så vi kan udsende SMS før afbrydelsen.

3. december 2017

TILLYKKE MED SALGET

Så er der handlet. 1. februar 2018 overtager et ungt par, med 2 børn, Thorsvej nr. 4.

Vi ønsker tillykke med salget og velkommen til de nye ejere og medlemmer af VALHAL Grundejerforening.

Husets nuværende ejer søger i øvrigt et nyt hjem til deres kat, der ikke kan flytte med videre. Se evt. opslaget på vores Facebook-gruppe.

29. november 2017

SÅ ER VI PÅ EGEN MÅLER

SEAS-NVE har i dag sat vores egen måler til gadebelysningen i drift.

Skabet er udstyret med et "astro-ur", der kender til sol op-/nedgange de næste 100 år.

Vores gadebelysning vil dermed 100% være styret af uret og tænde ved solnedgang og slukke igen ved solopgang.

Da vi var på kommunens strømskab, var der også et skumringsrelæ, der holdt øje med når det blev mørkt/lyst, dette relæ har vi ikke i vores installation. I vil derfor kunne opleve, at der er lys på Granvej/Gammelsøvej og ikke i VALHAL (og omvendt), men det bør ikke være mere end maks. 10-15 minutter at vi er forskellige af hinanden.

I vores eget skab har vi ikke "natsænkning", det havde vi tidligere, hvor ca. 12-13 lamper slukkede om natten, der vil derfor være lys i alle lamper, hele natten igennem. Bestyrelsen undersøger en pris på "natsænkning-relæ" og holder den op imod de penge det koster at have "natlamperne" tændt.

27. november 2017

KLAR TIL SNERYDNING

Vi har lavet en ny snerydningsaftale med Sværdborg Entreprenørforretning.

Foreningens vejudvalg vil her i vinterperioden holde et vågent øje med vejrprognoserne fra DMI og ved større mængder snefald, bestille rydning af vejene til den kommende morgen.

Det er, som altid, grundejeren på private fællesveje, der har ansvaret for den daglige snerydning af både fortov og vej, foran grunden.

Hvis der bestilles fælles snerydning, meldes dette ud på både hjemmeside, Facebook og SMS.

Foreningens lukkede Facebookgruppe kan findes HER og tilmelding til SMS-service kan gøres HER

25. november 2017

EGEN MÅLER I NÆSTE UGE

Vi får monteret vores gadebelysnings-elmåler i næste uge, det har SEAS-NVE meddelt os.

Vi vil i de kommende uger opleve veje omkring vores område der bliver mørklagt, da kommunen har skrevet følgende: "Jeg kan oplyse, at vi i løbet af 14 dage går i gang med at frakoble strømforsyningen til gadelyset på de private fællesveje i Ndr. Vindinge."

Med monteringen af vores måler, undgår vi at "gå i sort".

14. november 2017

EKSTRA OPMÆRKSOMHED

Der er, ifølge flere sider på Facebook, en del tyveri- og indbrudsforsøg på og omkring vejene i vores område.

Det opleves, at der lusker personer rundt og en bil er senest forsøgt opbrudt på Langedvej.

Det er derfor vigtigt med lidt ekstra opmærksomhed i den kommende tid, ser eller hører I noget der falder uden for "normal"-billedet, så kontakt politiet.

10. november 2017

BESLUTNING UDSKUDT

"Da jeres spørgsmål skabte tvivl, blev sagen sendt tilbage til administrationen, så de kan undersøge alle de spørgsmål der kom frem. Sagen er udsat til december"

Sådan lyder svaret fra et af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Det er umiddelbart godt nyt i forhold til fortovene på private fællesveje, en problematik der tilsyneladende ikke, i første omgang, var taget højde for.

Så indtil videre er det stadig ulovligt at parkere på fortovene, og vi henstiller stadig til, at både grundejere og gæster skåner fortovene ved kun at parkere på vejarealet.

5. november 2017

FÆLLES INDSIGELSE

Teknik- og Miljøudvalget skal den 8. november, tage stilling til ændring af parkeringsregulativet i Vordingborg Kommune.

De ønsker at lovliggøre delvis parkering på fortovene, for at have ens P-regler med vores nabokommuner.

En sådan ændring vil også have betydning på vores veje, da det er byskiltene der afgør, hvor det skal være tilladt.

En lovliggørelse vil være en udgiftsskrue uden ende for os grundejere på private fællesveje. Iselinge, Bindeleddet og Valhal grundejerforeninger har derfor i fællesskab skrevet til kommunens direktør og til udvalget for Teknik og Miljø. De skal indstille deres holdning til byrådet, som skal behandle regulativet senere på måneden. Vores brev kan læses HER

3. november 2017

EN OMMER

Kommunens vejtilsyn har nu været ude og kikke på det reetableringsarbejde der er udført, efter nedgravning af nyt antennekabel, fra Odinsvej til Freiasvej. Kommunen skriver til os:

"Den (færdigmeldingen) er blevet afvist, så der skulle gerne komme en entreprenør og rette det"

Så vi kan forvente lidt vejarbejde på/ved indkørslen til Freiasvej.

28. oktober 2017

VINDSTØD AF STORMSTYRKE

DMI varsler kraftig blæst hele weekendden.

Som de skriver i deres varsel: "DMI forventer kuling 14-22 m/s fra nordvest, med vindstød af stormstyrke, 25-30 m/s.

Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte"

Så hold på hat og briller.

27. oktober 2017

VANDVÆRKET NU ON-LINE

Vandværket har fået egen hjemmeside.

Her kan du, blandt andet, læse om vandværket og vandprøver, finde regnskaber og referater. Derudover kan du nu, nemt indberette dit vandforbrug, direkte på siden.

Du kan komme direkte til vandværkets hjemmeside ved at klikke på billedet, du kan komme direkte til måleraflæsningen ved at klikke lige  HER

16. oktober 2017

KOMMUNEN SER PÅ KLAGE OVER REETABLERING

Reetableringen efter det antennegravning, der blev lavet i juni måned, er nu færdigmeldt til kommunens vejafdeling.

Vi har påpeget, at vi ikke synes det er færdigt, da opkørslen til Freiasvej ikke ligger som den gjorde inden de startede arbejdet, der er f.eks. store niveauforskelle.

Kommunen sender deres vejtilsyn ud og ser på sagen.

15. oktober 2017

5-ÅRS PLANEN PÅ PLADS

På bestyrelsens seneste møde, fik vi 5-års planen på plads, både tidsmæssigt og økonomisk.

Der er samlet tale om en forskønnelses-/opretningsplan til mere end 600.000 kr, der vil kunne gennemføres med nuværende kontingentniveau.

Efter år 2022, vil der være nyt asfalt på Thorsvej og Odinsvej, og alle fortove og kantsten på de resterende veje vil være oprettet.

En lidt mere detaljeret plan, kan ses på siden om VEJ | FORTOV | VEJBELYSNING

12. oktober 2017

BROLÆGGEREN FÆRDIG FOR I ÅR

Foreningens brolægger har afsluttet de ønskede opretninger og udskiftninger af kantsten langs Thorsvej og Odinsvej.

De steder, hvor der har været arbejdet med udskiftning, har fortovet også været taget op. De kommende uger må I derfor gerne hjælpe gruset ned mellem fliserne igen, så der kan blive "lukket" inden vinterens tø og frost.

6. oktober 2017

BUDGET 2018

Foreningens bestyrelse har på seneste møde, udarbejdet et budget for 2018. Kontingentet forbliver uændret på 2.000,- kr.

Vi arbejder med et mindre underskud i 2018, som vi forventer vil udligne sig hen over året.

Bestyrelsens budgetforslag, der skal godkendes på generalforsamlingen i foråret, kan ses på siden om ØKONOMI

21. september 2017

BROLÆGGER I GANG

Foreningens brolægger er nu gået i gang med udskiftning af de mest ødelagte kantsten, langs med Thorsvej og Odinsvej.

Der skal udskiftes i alt 24 kantsten og oprettes yderligere 5 stk.

Arbejdet, der er beskrevet HER , vil strække sig over flere dage.

Arbejdet er en del af forberedelsen til det nye asfaltslidlag, der efter planen skal på Thorsvej og Odinsvej i sensommeren 2018.

14. september 2017

ERSTATNING

Efter flere møder og mange skriverier, har MUNCK erkendt, at de ikke tog nok hensyn til vores fortove, da der blev gravet fjernvarme.

MUNCK har accepteret vores erstatningskrav på 63.120,- kr. til delvis dækning af de udgifter vi vil få med genopretning af de berørte fortove. Pengene fra MUNCK indgår i foreningens 5 års plan for opretning af alle fortove og SF-kantstene, et arbejde der opstartes i 2018. Mere info på temasiden om fjernvarme.

3. september 2017

NYT GRÆS PÅ VEJ

Langs læ-bæltet på Thorsvej, er der kommet lidt nyt muldjord og sået nye græsfrø.

Der er i den forbindelse, de næste 14 dage, opsat kegler og afspærringstape, så fodgængere og hundeluftere bliver opmærksomme og dermed benytter modsatte fortov.

3. september 2017

TILLYKKE MED SALGET

Ydunsvej 4 er solgt, om et par måneder flytter en yngre familie med barn ind i huset.

Vi ønsker tillykke med salget til de nuværende ejere og velkommen til de nye.

2. september 2017

FÆRDIGT ARBEJDE

Læ-bæltet langs Thorsvej, har i dag fået en kærlig hånd.

Der er blevet klippet, beskåret og savet, så stykket nu fremstår mere ens.

Tak til alle der hjalp med, både med "man-power" og strøm til maskinerne.

Lidt eftersåning med græsfrø vil ske en af de kommende dage.

1. september 2017

FINT BESKÆRINGSVEJR

Ifølge DMI får vi tørvejr i morgen, når der skal beskæres langs med Thorsvej.

Vi mødes på Thorsvej, lørdag kl. 13:00, og fordeler opgaverne.

Der bliver både små og store opgaver.

Det forventes at arbejdet kan afsluttes ved 15-tiden.

På foreningens Facebook-side, har 7 allerede sagt de deltager.

19. august 2017

NY DATO FOR LUKNING AF SKOLESTIEN

Forældreklager fra både Kastrup og Neder Vindinge, over dårlig information, har fået entreprenør og Kommune til at genåbne skolestien langs jernbanen, imens der informeres om den midlertidige skolevej for områdets cyklende skolebørn.

Den nye "omkørsel" skulle gerne være på plads mandag den 28. august, så her lukkes cykel/gangstien langs banen, imens der bygges ny jernbanebro og Neder Vindingevej forlænges.

17. august 2017

THORSVEJ INDSNÆVRET

Der går nogle dage inden der kommer asfalt i de skydehuller der blev lavet i dag, så det er med at passe på, især hvis turen går forbi på cykel.

17. august 2017

VEJARBEJDE PÅ THORSVEJ

STOFA og MUNCK er, i dag, startet på arbejdet med at få et nyt antennehovedkabel på tværs af Thorsvej.

Det var planen at det skulle skydes fra græs til græs, men af frygt for at ramme fjernvarmen eller fiberkablerne i den modsatte side af vejen, bliver disse blotlagt, hvilket er grunden til at der alligevel graves huller i vejen.

Der føres nyt rør og kabel fra græsfortovet til antenneskabet, ud for Lokesvej 2. Kablet forsyner hele vores område.

Der vil være en kort afbrydelse af antennesignalet, når det nye skal samles med det gamle i græsfortovet og når det nye efterfølgende skal monteres i skabet.

16. august 2017

REVNEFORSEGLING GENOPVARMES

Det sorte revneforsegling vi fik lagt i asfaltrevnerne i 2012, vil i de kommende dage blive genopvarmet, da der med tiden igen er kommet revner i det.

En genopvarmning vil få det til at flyde sammen, og revnerne vil dermed igen blive lukket til.

Der bliver ikke tilført nye forseglinger, dette er kun en reparation af det eksisterende.

14. august 2017

SKOLESTIEN SPÆRRET

Banedanmark er så småt påbegyndt det forberedende arbejde med den nye bro ved Sct. Clemensvej. Et arbejde der i alt vil strække sig over de kommende 18 måneder.

Byggeriet af den nye bro og dertil nye vej betyder, at skolestien fra viadukten til Sct. Clemensvej allerede nu vil værer afspærret.

Der er etableret "omkørsel" gennem Neder Vindinge.

Link til lokalplan HER

7. august 2017

BESKÆRING LANGS THORSVEJ

Så er det igen tid til at gøre lidt ved læ-bæltet langs Thorsvej.

Vi har igen fået lov til at klippe og beskære langs skovstykket på Thorsvej, hvor buske og grene er vokset langt ud over græsset.

Bestyrelsen opfordrer hermed, alle der har tid og lyst til et par timers forskønnelse af området, til at møde op LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2017 kl. 13:00.

Medbring gerne de redskaber/værktøjer du evt. kan bidrage med.

Foreningen er vært med øl/vand, når arbejdet er udført. Dette er også oprettet som en begivenhed på VALHAL's facebookside, hvor det er muligt at tilkendegive, at man deltager. Vi ses, mvh Bestyrelsen.

4. august 2017

UKRUDT EFTER FJERNVARMEARBEJDET

Bestyrelsens vejudvalg vil i den kommende uge, plænerense de græsarealer, hvor der har været gravet og udlagt ny jord, efter fjernvarmearbejdet.

Den jord der er blevet brugt har vist sig at være meget modtagelig for ukrudt, det vil vi nu bekæmpe, så græsset kan få overtaget.

Der skal måske efterbehandles til foråret.

25. juni 2017

OPRETNING OG UDSKIFTNING AF KANTSTEN

Bestyrelsen har d.d. accepteret tilbudet på 2. og sidste etape med udskiftning og opretning af ødelagte/skæve kantsten.

Udbudsmaterialet består af: 8 opretninger, 5 nye kantsten, 14 flade opkørsels-sten og 5 skrå kantsten.

Der skal arbejdes på både Thorsvej og Odinsvej.

Vi skal regne med at arbejdet vil strække sig over flere uger, da det lægges ind imellem andre projekter hos brolæggeren.

Det bliver lavet hen over sommeren/efteråret, så det er klaret inden nyt asfalt-slidlag i 2018.

Det er Dansk Kvalitets Brolægning med firmaadresse i Stensved, der skal udføre opgaven for os.

23. juni 2017

IKKE GODKENDT

Reetableringsarbejdet efter gravearbejdet på Odinsvej/Freiasvej, i forbindelse med antennekabelnedgravning, er endnu ikke færdigmeldt til vejvæsenet.

Vi har dog allerede nu meddelt kommunen, at hvis det er det færdige resultat der kan ses nu, så mener vi ikke, at det kan færdigmeldes.

23. juni 2017

MONTERING PÅ MANDAG

SEAS-NVE har vores nye vejbelysningsskab på arbejdssedlen til på mandag. Der vil blive gravet på hjørnet af Thorsvej og Baldersvej.

Det kan ikke udelukkes, at der kortvarigt vil være afbrudt for strømmen i vores område, da det store hvide skab, der indeholder en større samling, måske også skal udskiftes.

17. juni 2017

MØDE OM TRYKKEDE FORTOVE

Onsdag den 21. juni, mødes Valhals formand og kasserer med repræsentanter fra Vordingborg Forsyning, Munck og Vejvæsenet, for endnu en gang at kigge på trykkede fortove, efter fjernvarme-nedgravningen.

Det er primært Baldersvej, Odinsvej og Lokesvej, der har lidt stor overlast pga. tunge køretøjer og manglende jernplader på fortovene. Vi håber at få en afklaring efter onsdagens møde.

15. juni 2017

NYT HOVEDKABEL PÅ TVÆRS AF THORSVEJ

Under fjernvarmenedgravningen fik MUNCK gravet antenneforeningens hovedkabel til vores område over, der blev lavet en midlertidig samling i jorden, der desværre blev dækket til før den blev lavet rigtigt.

Det har MUNCK og STOFA nu fået gravetilladelse til at få udbedret.

Der skal derfor nu, skydes et nyt kabel under Thorsvej, fra græsfortovet til græstrekanten ved Lokesvej 2.

Arbejdet vil blive udført inden for den næste måned. Hvis alt går som planlagt, vil der kun blive gravet i græsset.

12. juni 2017

SEAS SNART KLAR MED VORES EL-MÅLER

SEAS-NVE var forbi Thorsvej i dag, de skulle lige have de sidste detaljer på plads, i fbm. arbejdet med vores kommende tænd- og målerskab.

Det er det smalle (grønne) skab, på hjørnet af Thorsvej og Baldersvej, der bliver udskiftet med et større, der skal indeholde styring og vores egen  gadebelysningselmåler.

Montørerne fra SEAS-NVE regner med at gå i gang i næste uge.

12. juni 2017

SOMMERTØMNING

Vores beholdere til dagrenovation bliver nu tømt hver uge, frem til og med uge 34. Dette gælder uanset hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.

I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer og kører frem til kl. 19:00.

Beholderen kan derfor tømmes senere på dagen end resten af året.

7. juni 2017

ANMELD MYRE-AKTIVITET

Der er nu oprettet en side, hvor I kan "anmelde" myrer, set på vores fælles arealer.

Ser I myreaktivitet, så klik HER og udfyld. Så vil foreningens vejudvalg tage action på det, hurtigst muligt.

Vi indkøber, hvert år, myregranulat til bekæmpese af myrer på og langs vores fælles områder, da det er billigere at bekæmpe end forny.

6. juni 2017

EFTERSÅNING OG UKRUDT

Vi har d.d. haft fat i Muncks reetableringshold og forelagt dem billeder af de reetablerede græsområder i vores område.

Vi ville høre deres holdning til den store mængde ukrudt og de mange bare områder.

Ukrudtet mener de, ved gentagende græsslåninger, nok skal forsvinde, græsset skal "bare lige" have overtaget.

Med hensyn til de mange områder, hvor der endnu ikke er kommet græs, så vil de blive eftersået i nærmeste fremtid.

Vi er bekendt med, at der også er private haver, hvor der efter reetablering ikke er kommet græs igen, her henvises til jeres kontakt hos Vordingborg Forsyning, der så vil lade det gå videre.

5. juni 2017

KABELGRAVNING

Bestyrelsens vejudvalg holder i disse dage ekstra godt øje med det antennekabel- og tomrørsnedgravning, der pågår på Odinsvej i øjeblikket.

Vi vil sikre os at der efterlades et korrekt udført

reetableríngsarbejde.

20. maj 2017

NYT GRAVEARBEJDE PÅ ODINSVEJ

Munck og Stofa skal have gravet nyt kabel/rør ned mellem 2 antenneskabe på Odinsvej. Det er formentlig blevet beskadiget i forbindelse med fjernvarmegravningen.

Kommunen har givet deres gravetilladelse, så arbejdet udføres snart.

12. maj 2017

ÅBNET FOR ADGANG

Græsset har efterhånden fået så godt fat rundt om søen ved Nornevænget/Lokesvej, at der igen er åbent for "trafik" rundt om søen.

Afspærringsbåndet blev fjernet torsdag eftermiddag.

Stilheden, solen og dyrelivet kan således igen nydes fra sø-bænken.

6. maj 2017

AFSPÆRRING PÅ VEJ VÆK

De mange røde kegler vi har lånt af MUNCK, er så småt på vej væk igen. De har været opsat som markering af de steder, hvor der er nysået græs.

Keglerne er fjernet fra Odinsvej og inden for den næste uges tid, fjernes afspærringen ved sø-området, og så snart græsset får lidt bedre fat på Thorsvej, fjernes keglerne også her.

1. maj 2017

KONTINGENT 2017

BS har udsendt opkrævning til kontingentbetaling for 2017.

Der er betalingsfrist i morgen, den 2. maj 2017.

Der er stadig enkelte grundejere, der ikke har tilmeldt foreningens kontingent til betalingsservice, det vil vi hermed gerne opfordre til, da det er billigere for foreningen end at få udsendt "rigtigt" girokort. I kan læse hvad jeres kontingent skal bruges til i år, under punktet økonomi

28. april 2017

ASFALT ARBEJDET AFSLUTTET

Munck Asfalt har i dag lagt ny asfalt langs kantstenen på Odinsvej. I samme omgang er 2 vejriste udskiftet til flyde-brønde, så de nemt kan hæves når der i 2018 skal nyt slidlag på hele vejen.

Keglerne står stadig, for at undgå kørespor/færdsel i den nysåede græsrabat.

28. april 2017

SPAR 510,-

Parkeringsreglerne i Vordingborg Kommune, gælder også på villavejene. P-Vagten er set i området i dag og kører faktisk jævnligt på Granvej og Gammelsøvej. Reglerne er klare, Færdselslovens § 28, stk. 3 "Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende".

Skån pengepung og fortov, parker i indkørsel eller på vejen.

27. april 2017

NY BETYDER NY

På både Thorsvej og Odinsvej har foreningens vejudvalg opmærket de mest ødelagte og skæve kantsten. Vi vil undersøge prisen på opretning og udskftning af de "værste" sten, så de evt. kan blive udskiftet/oprettet inden den nye slidbane i 2018.

Når vejudvalget har fået indhentet priser, vil vi indstille til bestyrelsen og derefter træffe beslutning.

25. april 2017

ASFALTARBEJDE PÅ FREDAG

MUNCK kommer og laver det sidste asfaltarbejde for Forsyningen, og i samme omgang laver de også den nye asfaltkant langs med Odinsvej for os.

På Odinsvej vil der blive fræset langs kantstenen, fra nr. 2 til 10 og lagt nyt asfalt, i ca. 10 cm dybde.

Der vil ligeledes, langs kantstenen, blive lagt ny asfalt ud for Freiasvej 1. På Thorsvej vil der kun arbejdes i starten af vejen.

Arbejdet opmærkes i morgen, sammen med Munck-Asfalt.

13. april 2017

KUN FÅ OPGAVER TILBAGE

MUNCK er snart færdige med reetableringen i vores område.

Vi havde påpeget 14 "mangler", det er disse der er tæt på afsluttet.

På Odinsvej mangler der kun oprydning og lidt asfalt efter kantstensopretning. På Thorsvej mangler ligeledes kun lidt asfalt langs fortovet ud for Granvej 16.

Det arbejde vi havde beskrevet på Ydunsvej, gemmes til 1 års-eftersynet.

7. april 2017

UDTYNDING GODT I GANG

Flere års ønsker, fra nærmeste naboer og grundejerforeningen, går nu i opfyldelse. Vordingborg Kommunes Vej, Park og Havne, er gået i gang med en større udtynding i deres læ-bælte, bæltet mellem VALHAL og sø-området.

Det er en større omgang, der vil strække sig over flere dage.

Udtyndingen vil give mere luft og lys til både hæk og have.

5. april 2017

KANTOPRETNING AFSLUTTET

Foreningens kantstensopretning langs græsset på Odinsvej, er overstået.

Det var planen at der skulle komme ny asfalt langs kanten i denne uge, men det er blevet udsat til efter påske.

Munck har også afsluttet deres kantstensopretning, de mangler dog stadig den sidste oprydning.

4. april 2017

NYT GRÆS PÅ VEJ

Der er nu sået græs, alle de steder der er blevet reetableret efter fjernvarmegravning. Vi har fundet det nødvendigt at sætte afspærringstape og kegler op, på grund af "færdsel" på de nysåede områder.

Vi forventer at afspærringen er nødvendig frem til maj måned.

Det er naturligvis i orden for grundejeren at gå under båndet, og slå det øvrige græs, ud for grunden.

3. april 2017

SAMKØB AF MYREGIFT

Grundejerforeningen vil igen i år stå for bekæmpelse af myrer på vores fællesarealer. I den forbindelse har vi igen i år indhentet tilbud på myregranulat og fået en rigtig god pris. Medlemmer af VALHAL tilbydes produktet til samme fordelagtige pris, til bekæmpelse på egen grund.

Der er udsendt mail omkring dette. Læs mere om produktet HER

2. april 2017

BROLÆGGERNE STARTER PÅ TIRSDAG

Dansk Kvalitets Brolægning har meddelt os, at de kommer på tirsdag og udfører de opgaver vi har med opretning og udskiftning af enkelte kantsten, på højre side af Odinsvej.

Hvis alt går efter planen, så kommer der asfaltfræser og ny asfalt langs kantstenen på torsdag.

Dette er en del af det forberedende arbejde, før nyt slidlag i efteråret 2018.

31. marts 2017

HUS TIL SALG PÅ ODINSVEJ

EDC har netop sat Odinsvej 4 til salg, så kender I nogle der søger "Skøn 1 plans villa med perfekt beliggenhed i et dejligt villakvarter i Neder Vindinge", så kan de se mere til boligen på  EDC's hjemmeside.


29. marts 2017

BEGRÆNSET ADGANG

Den kommende måned vil der være begrænset adgang til "sø-området"

Der er lagt nyt jord og der skal sås græs.

Der er derfor "lukket" for adgang fra/til Nornevænget og Lokesvej.

Så eneste adgang/udgang fra Sø-området til Thorsvej er via Baldersvej.

28. marts 2017

Hjælp gruset på vej(en)

Idag er der kommet grus på, de steder hvor SF-fliserne har været taget op på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vil hjælpe gruset ned i rillerne.

Erfaringerne fra Lokesvej og Baldersvej siger, at der skal gås rigtig mange gange (dage) med kosten, før rillerne er fyldt helt op og vandet ikke længere trænger ned.

Med en fælles indsats over de kommende dage, kan vi alle hjælpe med til, at slutresultatet bliver så godt/pænt som muligt.

27. marts 2017

Reetablering efter fjernvarmegravning

Munck starter den afsluttende reetablering i denne uge.

Et reetableringshold på 4-5 mand går igang med at få de sidste ting afsluttet, både på veje, fortove og i de private haver.

Som der blev informeret om på årets generalforsamling, så har vi sendt Munck og Forsyningen 14 "klage"-punkter, det er disse opgaver der nu skal afsluttes.

Dokumentet med de p.t. 14 punkter til reetablering, kan ses HER

Derudover har vi netop opstartet en sag om foreningens fortove, der under gravearbejdet er blevet trykket. Udfaldet af denne sag, vil vi løbende informere omkring.

26. marts 2017

Kantstensopretning

Det bliver Dansk Kvalitets Brolægning fra Stensved, der kommer og opretter og udskifter lidt kantstene på Odinsvej. Et arbejde vi har haft i udbud.

Arbejdet skal laves inden vi skal have udskiftet asfalten langs højre side af Odinsvej. Brolæggerarbejdet vil blive udført i april.

Arbejdet er beskrevet HER

25. marts 2017

Generalforsamlingen 2017

Referatet fra årets generalforsamling er nu online, det kan findes/læses under punktet GENERALFORSAMLING

25. marts 2017

OBS på ny hastighedsgrænse

Så er de nye 60 km/t skilte kommet op på Næstvedvej.

Fra Granvej og mod Næstved er det nu "kun" tilladt at køre 60 km/t.

Fra Granvej mod Vordingborg er der stadig 70 km/t.

Den nye hastighedsbegrænsning er kommet efter ønske fra blandt andet, lokalrådet.

24. marts 2017

Kontingent vedtaget

På gårsdagens generalforsamling blev bestyrelsens budgetforslag, med 2.000,- i kontingent, vedtaget.

Med dette fremtidige kontingent kan der nu arbejdes videre med foreningens fremviste 6 års plan for asfaltering og opretning.

Budgettet kan ses på siden om foreningens ØKONOMI

Opkrævningen kommer på Betalings Service, 2. maj 2017

24. marts 2017

VALHAL's nye bestyrelse

På gårsdagens generalforsamling blev der valgt 2 nye ind i bestyrelsen.

Lone Stier fra Odinsvej og Kim Jørgensen fra Baldersvej.

Der blev også valgt en enkelt ny suppleant, det blev Karianne Gammelby fra Lokesvej.

Se hele bestyrelsen og konstitueringen på siden BESTYRELSEN

22. marts 2017

Årets generalforsamling

Husk, det er i morgen kl. 19, at vi afholder årets generalforsamling.

Dagsorden m. bilag kan ses på undersiden GENERALFORSAMLING

17. marts 2017

Nabohjælp.dk i ny version

Nabohjælp.dk har fået ny hjemmeside og deres app har også fået en ny brugervenlig version.

Den er noget nemmere at finde rundt på end den gamle.

En søgning viser at vi faktisk er 35 aktive nabohjælpere i vores område, øges området til f.eks. dobbelt størrelse, så er tallet 65.

Der ligger en præsentationsvideo af de nye funktioner på vores side om nabohjælp.

16. marts 2017

Aftaler med SEAS-NVE på plads

Vi har modtaget tilbuddet fra SEAS-NVE, på vores eget tændskab til vejbelysningen.

Vi har også modtaget serviceaftalen på drift, vedligehold og forsikring (ex. forbrug).

Aftalerne kan ses på TEMASIDEN om vejbelysning. Hvor købsaftalen på lamperne fra Vordingborg Kommune, også kan findes.

13. marts 2017

TrygFonden har brug for hjælp

Kære beboer i Valhal Grundejerforening

I TrygFonden arbejder vi hele tiden på at forbedre vores indsats med at forebygge indbrud.

Det vil derfor være en stor hjælp, hvis I vil bruge 5 minutter på at besvare dette spørgeskema, inden søndag d. 19. marts.

Du deltager på dette link: http://bit.ly/indbrudssurvey

Der vil blive trukket lod om tre gavekort til en værdi af 500 DKK til supergavekortet.dk blandt de personer, som udfylder skemaet. På forhånd mange tak for hjælpen.

Med venlig hilsen TrygFonden.

6. marts 2017

Opretning inden asfalt

Foreningens vejudvalg har i dag udpeget 5 mindre opretningsopgaver, som vi skal have lavet inden der kommer nyt asfalt langs kantstenen på Odinsvej.

Vi vil hurtigst muligt finde en entreprenør, der kan løse opgaven for os.

Opgaverne er primært opretning og udskiftning af ødelagte sten.

5. marts 2017

Regnskab og Budget

VALHAL's regnskab for 2016 og bestyrelsens budgetforslag for 2017, ligger nu klar på hjemmesiden under punktet GENERALFORSAMLING Her kan I også se generalforsamlingens dagsorden.

Dagsordenen vil blive tilsendt alle medlemmer pr. mail og den omdeles også til jeres "analoge" postkasse, så der er en huskeseddel til opslagstavlen.

Generalforsamlingen er som bekendt torsdag den 23. marts 2017

4. marts 2017

Kontingentstigning

På årets generalforsamling vil bestyrelsen fremsætte et budgetforslag for 2017, med en mindre kontingentstigning.

Vi har udarbejdet et budgetforslag, hvor der, udover den almindelige drift, afsættes penge til vedligehold af veje og fortove, vejbelysning og fællesarealer – som de 3 største poster.

I vores budgetforslag ændres kontingentet fra 1.750,- til 2.000,- årligt.

Udgiften til drift, vedligehold og forsikring af områdets vejlys-anlæg, løber op i 350,- pr. medlem, men vi kan altså få årsbudgettet til at hænge sammen, med blot 250,- i stigning.

Med 2.000,- i kontingent, vil vi samtidig kunne arbejde med en 6 års plan for opretning af alle fortove i VALHAL. Der vil blive informeret yderligere på årets generalforsamling.

1. marts 2017 (opdateret)

Vigtige SF-sten manglede

Årsagen til at arbejdet har trukket ud på Freiasvej er, at de vigtige "kurvesten" var blevet væk for Munck i forbindelse med optagningen.

Desuden mangler de nogle hvide "skrå-sten" til kantsten ved opkørslerne.

Der er nu indkøbt nye og arbejdet forventes afsluttet inden for de kommende dage.

28. februar 2017

Ikke plads til skraldebilen

Vejarbejdet på Freiasvej gjorde det umuligt for skraldebilen at komme ind og tømme og vaske skraldespande i dag (tirsdag den 28. februar 2017).

Der er derfor indgået den aftale, at alle skraldespande der af ejeren køres ned til Odinsvej, tømmes når de kører hjem fra ruten i dag, det er kl. ca. 14.

Tag evt. din nabos skraldespand med ned til Odinsvej

PS. nr. 1 og 2 er tømt. SMS udsendt til nr. 3-16 via vores SMS-service

17. februar 2017

Vejret bliver igen til brolæggerarbejde

Muncks brolæggere er tilbage på Freiasvej fra på mandag, det har Munck meddelt os i dag.

Det er sne og frost, der har holdt dem hjemme de sidste 2 uger.

Så snart Freiasvej er færdig, fortsætter de med de sidste arbejdsopgaver på Odinsvej og Thorsvej.

7. februar 2017

Sne og frost stopper brolægning

Freiasvej kommer til at stå "åbent" lidt længere end planlagt.

Sne og især frosten gør det umuligt at fortsætte brolæggerarbejdet på Freiasvej samt det afsluttende brolægning på Ydunsvej og Odinsvej.

DMI melder om frost frem til starten af uge 7.

Vi har forespurgt Munck om en tidshorisont.

3. februar 2017

Det sidste asfalteres på mandag

Munck Asfalt har meddelt os, at de sidste huller/lapper (i denne omgang), på Odinsvej, vil blive lavet på mandag.

Brolæggerarbejdet fortsætter også i næste uge, indtil det er afsluttet, vil det være besværligt at komme frem, især på Freiasvej.


31. januar 2017

Så graves der igen

Der graves igen i vores område. Denne gang er det gasselskabets entreprenørfirma der skal i jorden. Gasledningerne til de huse, der er overgået til fjernvarme, skal demonteres og røret ind til huset skal "muffes af". Der vil i den forbindelse blive gravet på Freiasvej, Odinsvej, Baldersvej, Nornevænget og Thorsvej. På dette kort , kan I se, hvor vi formoder der skal graves ned til gasledningen.

31. januar 2017

Garanti for gadelys

"Jeg garanterer, at vi ikke frakobler jer kommunens anlæg før den nye løsning er klar til ibrugtagelse."

Sådan svarer SEAS-NVE på vores mail, om endnu ikke at have modtaget en kontrakt på overtagelsen af gadelyset pr. 1. marts 2017, samt manglende opsætning og montering af vores eget måler/tændskab.

SEAS-NVE arbejder på højtryk med alle de kontrakter der skal indgås på private fællesveje i kommunen og skriver, at de forventes at være klar i februar.

30. januar 2017

Løb tør for asfalt

Munck løb tør for asfalt, da de i fredags skulle lave de sidste tværrender på Odinsvej. Der mangler derfor stadig det sidste, for at få vejen helt lukket.

Munck er igang med at finde et hold og en tid til opgaven, der vil blive lavet hurtigst muligt.

28. januar 2017

Dato fastsat

Der afholdes generalforsamling i VALHAL Grundejerforening,

TORSDAG DEN 23. MARTS 2017 KL. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Kastruphallens Cafeteria.

Foreløbig dagsorden kan ses på GENERALFORSAMLING's siden. Siden vil løbende blive opdateret med dokumenter m.v.

Der er desuden oprettet en "Generalforsamlings-Begivenhed" på vores facebook, her kan du/I tilkendegive at I deltager. 

27. januar 2017

Nyt slidlag i 2018

Bestyrelsen besluttede i går, på et bestyrelsesmøde, at arbejde videre med 2 tilbud fra Munck Asfalt.

Tilbud 1 er på helt ny asfalt, 10 cm dybde, 50 cm bredde, langs græsfortovet fra Gammelsøvej til og med Odinsvej 10. Dette stykke asfalt er i så dårlig stand, at nyt slidlag ikke vil holde særlig længe. Ud over asfalt bliver der også udskiftning af 3 vejriste på dette vejstykke. Dette arbejde laves i 2017.

Tilbud 2 er helt nyt top-slid-lag i sort asfalt (2,5 cm), fra kantsten til kantsten i hele vejens længde, både på Odinsvej og Thorsvej, incl. fræsning og udskiftning af de sidste vejriste med fast karm. I forbindelse med tilbud 2, vil vi have nogle forbehold, set i forhold til fjernvarme-gravearbejdet og om sætningerne er helt færdige, dette vil kunne udskyde projektet.

Vi opnår en rabat på 80.000,-  ved at lave asfaltarbejdet samtidig med at Munck er i området for Vordingborg Forsyning.

26. januar 2017

Brolæggere fra mandag morgen

Brolæggerne starter reetablering af vejene på "Odin-siden" på mandag.

Dette arbejde forberedes i kommende weekend, der vil derfor være støj og maskinkørsel i området både lørdag og søndag.

Weekendens arbejde skal gøre klar til brolæggerne, der skal graves af og lægges grus. Når der er gravet af, bliver der sat røde kegler i renderne. Brolæggerarbejdet vli stå på i flere uger.

24. januar 2017

Muldjord i denne uge

Munck har i dag bestilt muldjord til fortovet ud for Odinsvej 2.

Det bliver efter planen udlagt i denne uge, og skulle gerne ende op i samme resultat som på resten af Odinsvej.

24. januar 2017

Slut med maskin-parkering på Thorsvej

Vi har i dag aftalt med Munck, at de finder ny holdeplads til deres rendegraver m. tilbehør. Rendegraveren sætter dybe spor i fortovet og kørslen op og ned af fortovskanten undgås også hermed.

17. januar 2017

Odinsvej klar til det sidste

Vi har i dag, sammen med Munck Asfalt, sat de sidste streger på Odinsvej.

De hvide felter bliver fræset væk og der kommer ny asfalt i, vi kan forvente dette arbejde udført i uge 4.

17. januar 2017

Fjernvarmesiden lukkes ned

Vi lukker snart ned for undersiden om FJERNVARMEARBEJDET. Gravearbejdet er overstået og der mangler kun reetablering af SF-sten. De informationer der kan komme i forbindelse med dette arbejde, kommer her på forsiden istedet.

16. januar 2017

Dialogmøde

Kastrup – Ndr. Vindinge og Næs lokalråd afholder igen i år dialogmøde mellem borgere, lokalråd og politikere.

I år er det torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 på Kastrup Skole i Hallens cafeteria. "Kom og få indflydelse på udviklingen af vores område, og hør om Lokalrådets ønsker til politikerne for vores område." skriver lokalrådet i indkaldelsen på deres hjemmeside.

16. januar 2017

35 til nytårskur

Der blev traditionen tro, skålet godt nytår med naboerne i grundejerforeningen. I år havde ca. 35 fundet vej til Dorthe og Carstens garage, på Odinsvej, til et lille glas med bobler og lidt sødt dertil.

Bestyrelsen takker for fremmødet og ønsker igen, godt nytår.

13. januar 2017

Større omgang

Munck Asfalt er godt i gang på Odinsvej, et arbejde der vil strække sig til i eftermiddag. Der er fræset lange brede riller på langs med graverenden.

Der vil være enkelte steder, hvor den lille fræser skal efterfræse og så mangler de tværgående, de vil blive lavet i næste uge. Dette arbejde er ikke så omfattende, så alm. færdsel/kørsel kan ske imens, dog må lidt ventetid beregnes.

12. januar 2017

Har I punkter til dagsorden?

Husk vi har deadline for forslag til punkter på dagsordenen til årets generalforsamling, ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2017.

Ønsker/forslag/punkter kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem eller sendes på mail. Benyt venligst: gf2017@valhal-gf.dk

11. januar 2017

Asfaltarbejdet udsat på Odinsvej

Som vi har meldt ud, på mail og Facebook, så er asfaltarbejdet på Odinsvej udsat til FREDAG DEN 13. JANUAR. Tidsrummet er det samme.

"Vi har nogle problemer med vores traktor som vi bruger til og sprøjte emulsion ud med, derfor ville vi gerne skubbe Odinsvej til fredag og lave Thorsvej færdig i morgen med de sidste render."

Sådan skriver Munck i deres besked til os.

10. januar 2017

Hus til salg på Ydunsvej

Ydunsvej 4 er netop sat til salg hos Danbolig i Vordingborg.

Så kender I nogle, der gerne vil ud at bo i vores område, så er her en mulighed. Der er åbent hus den 29. januar 2017.

Øvrige huse til salg i VALHAL:

Thorsvej 4

10. januar 2017

Der skal fræses igen på Odinsvej

Der skal laves en pænere afslutning og det revnede asfalt skal fræses væk.

Dette arbejde udføres torsdag den 12. januar fra kl. 7:00 - 14:00.

Der fræses langs den "nye" rende, på begge sider. Dette arbejde udføres som sidst, med den store fræser og en opsamlings-lastbil. Renden bliver ca. 10 cm dyb og dermed svær at passere. Der udlægges efterfølgende asfalt med udlægger og lastbil med kran, dette arbejde vil, imens det står på, blokere hele vejens bredde. Et arbejde vi skal regne med tager fra kl. ca. 7:00 til kl. ca 14:00. Hvis I skal være sikre på at komme ud om morgenen, eller bare vil slippe for at skulle ind over renderne, så vil vi igen opfordre til at der parkeres uden for området. Jo mindre kørsel, imens der arbejdes, jo hurtigere bliver de færdige og jo bedre resultat opnår vi efterfølgende. Der udsendes mail d.d., Reminder- SMS onsdag aften og der er lavet opslag på Facebooksiden. Alle er hermed informeret.

10. januar 2017

Lille fræser til det sidste

Munck Asfalt kommer i uge 3, med en lille fræser, til de sidste revner på siden af renden og renderne på tværs af vejen.

De gule streger på Thorsvej, er der hvor vi gerne ser der bliver lagt yderligere nyt asfalt.

10. januar 2017

Regnvejr udsætter Odinsvej

Munck Asfalt holder bilerne i garagen i morgen og udsætter dermed reparationsarbejdet på Odinsvej til torsdag den 12. januar.

Det er et større regnvejr, der skal ind over vores område, som gør det umuligt at asfaltere.

10. januar 2017

Nye vejriste på Thorsvej

I forbindelse med asfalteringen på Thorsvej, har vi fået Muncks asfaltteam til at udskifte 4 vejriste, fra de gamle med fast karm til fremtidssikret med flydekarme.

Det er samtidig lykkedes, med forhandling, at få asfalteret helt til kantsten, hele vejen på Thorsvej.

9. januar 2017

Asfalt på Thorsvej er udsat til i morgen

Nedbrud på en lastbil har udsat asfaltarbejdet på Thorsvej til tirsdag morgen.

Arbejdet er planlagt til at starte kl 07:00.

Der fræses en rende på minimum 1,25 meter i bredden, den bliver 10 cm dyb og fyldes med et "gab-bærelag". Inden for et år, bliver de øverste 2-3 cm fræset af igen og der kommer til den tid, et pænere slidlag på renden +10 cm yderligere til hver side.

8. januar 2017

Valhalrabat hos Hold Da Helt Fest

Vores underside med medlemsfordele er opdateret med ny rabataftale.

Hold Da Helt Fest giver 10% i "nabo-rabat" på alt udlejning til festen.

Læs mere på siden om medlemsfordele.

6. januar 2017

Asfaltarbejde på Thorsvej og Odinsvej

Munck Asfalt har kørt deres maskiner i stilling på Thorsvej.

De har meddelt os, at der laves asfalt på Thorsvej, mandag/tirsdag i næste uge og at de derefter reparerer på Odinsvej.

Der skal derfor forventes lidt larm og trafikgener i disse dage.

3. januar 2017

Asfaltmaskinerne skal tilbage til Odinsvej

Samlingen af ny og gammel asfalt skal gøres pænere, revnerne langs det nye asfalt skal tages med, højdeforskellen på ny og gammel asfalt skal udjævnes og så skal kloakdækslerne ligge bedre fast og kun i ny asfalt.

Dette var konklusionen efter dagens møde med Munck Asfalt, der indrømmede, at det udførte arbejde ikke var tilfredsstillende.

Udbedringerne sker, hvis vejret tillader det, inden for 1 uge.

3. januar 2017

Der blev forberedt til nyt græs

Det milde vintervejr har fået Munck til at reetablere græsarealerne på Odinsvej, allerede nu.

Her i første omgang planeres ud med en grus/jord-blanding, så områderne er klar til græsfrø til foråret.

2. januar 2017

Vand på Thor-siden

Der blev her til formiddag, åbnet op for det varme fjernvarme-vand til Thors-siden af VALHAL Grundejerforening, så nu kan kommende fjernvarmekunder kontakte VVS'eren for nærmere aftale om den indvendige montering og tilslutning.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2017 2016 2015 2014 2013