Nyheder og servicemeddelelser

30. december 2016

Hastigheden sættes ned på Næstvedvej

Efter nytår sænkes farten fra 70 til 60 km/t på strækningen fra Granvej til Neder Vindingevej på Næstvedvej.

Det er lokalrådet, Politiet og Kommunen der er blevet enige om dette, primært for trafiksikkerheden, men også for at gøre det nemmere at komme ud på Næstvedvej fra sidevejene.

Skiltene udskiftes i starten af det nye år.

29. december 2016

Godt Nytår

Året nærmer sig sin slutning, det er tid til at gøre status.

På nettet blev valhal-gf.dk igen godt besøgt.

Fra Danmark har 2.230 været forbi vores sider, alene fra Region Sjælland er tallet 1.512 besøgende.

Det er blevet til over 126 nyheder/servicemeddelelser på forsiden og mange tilretninger på undersiderne. I ønskes et godt nytår - håber vi alle ses til nytårstaffel, søndag den 15. januar 2017 kl. 14:00.

Årets top 5, de mest læste sider:

1. Nyheder  -  2. Generalforsamling  -  3. Fjernvarme  -  4. Bestyrelsen | Økonomi  -  5. Vejbelysning

27. december 2016

For bedst muligt slutresultat

Efterhånden som SF-vejene og fortovene bliver genetableret, vil vi bede Munck om at lade lidt grus ligge.

Vi vil så efterfølgende opfordre grundejerne på vejen, til at give en hånd med, til at få fejet sand/grus ned mellem fugerne.

Det er vigtigt for det bedst mulige resultat, at der kommer godt med fyldstof ned mellem filserne hurtigst muligt. Alle opfordres til at hjælpe med dette. Lokesvej og Baldersvej er p.t. reetableret.

23. december 2016

Der kommer brolæggere på efter jul

Meget af det flisearbejde der er udført på Odin-siden, er udelukkende for at få lukket huller op til jul. Dagens fejning har, som det ses på billedet allerede trykket filserne skæve, på fortovet på Odinsvej.

Munck er godt klar over dette, da fliserne kun er lagt midlertidigt.

Alle de steder der er gravet på tværs, af fortovene, bliver omlagt af brolæggerne i det nye år.

23. december 2016

Asfaltarbejdet skal laves om

Vi har i dag afholdt et møde med formanden fra Munck Forsyningsledninger. Han var enig med os i, at asfaltarbejdet på Odinsvej var langt under standard.

Det skal besluttes, hvad der skal gøres, dette sker på nogle møder i januar, hvor vi har bedt om at grundejerforeningen er repræsenteret.

23. december 2016

Nyt gravearbejde forude

DONG kommer snart og lukker for gassen hos de kunder, der har valgt fjernvarme. Det betyder mere graveri på vores veje, da gassen skal lukkes i jorden, ud for husene. Klik på kortet og se, hvor vi forventer de skal grave.

3 steder på Freiasvej, Odinsvej og Thorsvej.

2 steder på Baldersvej

1 sted på Nornevænget

22. december 2016

Vejarbejdet tæt på afsluttet

Arbejdet med fjernvarmerørene nærmer sig sin afslutning.

På siden om FJERNVARME har vi samlet de seneste oplysninger fra entreprenør og vejmyndighed.

21. december 2016

Nytårskur i VALHAL

Vi afholder den årlige nytårskur, Søndag den 15. januar 2017 kl. 14:00.

Vi mødes på Odinsvej 9, hvor vi skåler godt nytår til hinanden.

Der er sodavand til børnene.

Formanden holder en lille nytårstale.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Glædelig Jul og Godt Nytår fra Bestyrelsen.

19. december 2016

Først asfalt på Thorsvej efter jul

Der er i dag "top-fyldt" med stabilgrus, i fjernvarmerenden på Thorsvej og afspærringen er fjernet, på det meste af vejen.

Dette indikerer, at der ikke kommer asfalt på vejen, på denne side af julen.

Asfaltlederen havde forberedt os på dette, forklaringen er til dels at gravearbejdet på Granvej, gør det umuligt at komme ind med de store maskiner. Vi afventer Munck, for en ny tidshorisont.

19. december 2016

Langt fra som aftalt

Det asfaltarbejde der i dag er udført på Odinsvej, er langt fra som aftalt.

Der er mange langsgående revner der ikke er taget med, der er steder hvor der er sat streger til fræseren, hvor der alligevel ikke er fræset, asfalten ligger nogle steder meget over vejniveau og så er der sjusket med afslutninger. Vi vil straks gå i dialog, i første omgang med Munck og Vordingborg Forsyning om dette.

16. december 2016 (Billedet er fra Gammelsøvej)

Der fræses på mandag

Der er i dag sat streger på Odinsvej, der hvor der skal fræses til ny asfalt.

Fræsearbejdet starter mandag 19. december kl. ca. 7:00.

Der fræses først på langs, efterfølgende på tværs, ved Freiasvej, Ydunsvej og de 2 stikledninger, sidst på vejen.

Der udlægges, efter planen, asfalt i renden samme dag.

Hvis I skal være sikre på at komme ud om morgenen, eller bare vil slippe for at skulle ind over renderne, så vil vi opfordre til at der parkeres uden for området. Jo mindre kørsel, imens der arbejdes, jo hurtigere bliver de færdige og jo bedre resultat opnår vi efterfølgende. Der udsendes mail i weekenden, SMS på søndag og opslag på Facebooksiden. Så alle er informeret.

15. december 2016

Asfalt på Odin-siden i næste uge

Det er denne "asfalt-æder" der kommer på besøg i næste uge, på Odinsvej.

Fredag morgen, har vi møde med asfaltformanden fra Munck, her skal det aftales, hvor og hvor meget, så maskinføreren ved hvor han skal køre.

Der er mange steder hvor asfalten er revnet ved siden af graverenden, alt dette tages med i samme omgang. Maskinen fræser en 10 cm dyb rende, hvorefter der kommer asfalt i samme dag.

Ventetid ind/ud af Odinsvej må forventes.

14. december 2016

Thorsvej blokeres

Munck er i dag startet på at opfylde overgravningerne og fortovet med grus, og fjerne jernpladerne.

Dette arbejde vil medføre at Thorsvej, nogle gange, vil være blokeret af maskiner, så vi skal have lidt, ekstra, tålmodighed i dag.

13. december 2016

Muld og græsfrø, nok først til foråret

Vi har rigtig mange skader på græsfortove og græsarealer, både på Odin- og Thorsiden.

Muncks formand har i dag lovet at disse ødelæggelser nok skal blive reetableret igen, men han siger samtidig, at vi ikke skal forvente det gjort færdigt før til foråret.

"Hvis vi putter ny muld og frø på områderne nu, så vil det ikke blive noget godt resultat, så det vil vi komme og gøre til foråret" siger deres formand.

Så vi må leve med dette, nogle måneder endnu, de steder hvor det er større områder der skal rettes op.

13. december 2016

Vand på Odin-siden

Der blev ved middagstid, lukket op for det varme fjernvarme-vand til Odins-siden af VALHAL Grundejerforening, så nu kan kommende fjernvarmekunder kontakte VVS'eren for nærmere aftale om den indvendige montering og tilslutning.

12. december 2016

Reetableringen igang

Et hold fra Tyrsbjerglund Anlægsgartner er i dag startet på det afsluttende arbejde efter fjernvarmegravningen. De er startet på Baldersvej.

Det er endnu et hold fra Fyn, så der arbejdes fra 7-20, mandag til torsdag.

- Ved sø-området er de sidste rør til Lokesvej/Nornevænget leveret i dag, så dette rør-arbejde skulle også snart kunne afsluttes.

Det er stadig usikkert om alle filser når at komme på plads inden jul.

9. december 2016

Tilbud fra Flügger

Flügger Farver i Vordingborg, har i dag tilbudt medlemmer af VALHAL Grundejerforening op til 15% rabat på køb i deres butik. Det er ikke første gang at firmaer tilbyder os rabat eller gode priser.

Vi har derfor pr. d.d. oprettet en underside med "medlemsfordele" her kan I læse nærmere om tilbudet. Siden vil forhåbentlig med tiden, vokse sig endnu større.

9. december 2016

Odin-området rengøres

Fejemaskinen fra Munck er godt igang med at "tygge" sig igennem det jord, gravemaskinen ikke kunne grabbe op.

Alt overflødigt afspærringsmateriel m.v. fjernes også i dag.

Fra mandag morgen kommer der brolæggere.

Asfalt kan vi forvente i uge 51.

8. december 2016

STOR statusopdatering (9. - 23. december)

På siden om FJERNVARME er der lavet en status over de sidste opgaver, i forbindelse med fjernvarmen. Læs mere om:

Fejning af veje, brolægger, tildækninger m.m.

7. december 2016

Forskel på Odin & Thor

På Odinsvej fyldes renderne helt op med stabilgrus og afspærringen fjernes efterhånden. På Thorsvej gøres der anderledes, her gøres mere klar til asfalt, renden fyldes derfor "kun" til underkant og afspærringen skal derfor blive stående.

Også på SF-vejene gøres det forskelligt, på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej, fyldes helt op, på Baldersvej ser det ud som om afspærringen fortsat skal være der.

Lokesvej, her er der gravet midt i vejen og den skal, som det ser ud lige p.t. fyldes helt og afspærringen fjernes.

Vi har stadig ikke hørt noget om, hvornår der kommer brolægger. Her spiller vejret også ind.

7. december 2016

Ekstra rør graves ned

Vordingborg Forsyning fremtidssikrer Nornevænget. Det er besluttet at sætte et T-stykke på røret i Thorsvej, der føres til Nornevænget, så der ikke senere, hvis flere brugere skal på fjernvarmen, skal graves i asfalten.

Forsyningen skriver sådan til os: "Munck har modtaget en rettet tegning med Nornevænget indtegnet og er bedt dem om at lave det inden asfalt. Det skulle blive lavet først i næste uge, i følge Muncks projektleder."

6. december 2016

Høje besøgstal

Der er rigtig meget trafik på vores hjemmeside i disse dage.

Alene i går, da der blev lavet et større opslag omkring status på fjernvarmearbejdet, var der 71 brugere inde på valhal-gf.dk, af dem var 36 forbi siden om fjernvarmearbejdet.

De sidste 2 måneder, hvor gadelys og fjernvarmearbejdet har været igang, har der været små 1.000 besøg på foreningens hjemmeside.

6. december 2016

Turbo på reetableringen

De næste par dage, holdes der lidt igen med gravearbejdet, mange af graveholdene bliver sendt tilbage for at få lukket huller/render og reetablere, så der er klar til asfalt. Det er stadig usikkert om der kommer brolægger til SF-vejene, inden jul. Hvis der ikke kommer brolægger, så fyldes renderne op og afspærringen fjernes.

Alt den opgravede jord på vores veje, skal være væk i denne uge.

Reetablering på grundejernes grunde, sker sideløbende.

6. december 2016

Asfalt i renderne inden jul

Onsdag den 14. december, ankommer Munck Asfalt og begynder at lægge asfalt, hvor der har været gravet op.

De starter med at få lavet cykelstien på Næstvedvej, derefter Gammelsøvej før de kommer til Odinsvej og videre.

5. december 2016

Afsluttende fase

Der arbejdes på alle vores veje i øjeblikket, med at få lukket graverenderne igen. Et arbejde der set udefra ligner kaos, men der er en plan.

Der arbejdes med flere ting på samme tid og der arbejdes med forskellige løsningsmodeller. På siden om FJERNVARME har vi førsøgt at lave et status-overblik pr. dags dato.

1. december 2016

Ny snerydderaftale

Der er lavet ny snerydderaftale i foreningen.

Aftalen er indgået med Karsten Reinhard fra Næstvedvej.

Vi er ikke øverst på listen, men kan forvente at vejene er ryddet kl. ca. 07:30.

Læs mere info om snerydningen og hvem der har dette som ansvarsområde i VALHAL, under punktet SNERYDNING

1. december 2016

Kør gerne i renden

Munck Forsyning er godt igang med at genopfylde renderne på både Odinsvej og Thorsvej. Efterhånden som de fyldes med grus, fjernes afspærringen også. I skal ikke tage særlig hensyn til kørsel i renderne efterfølgende, nærmest tværtimod.

Jo mere vi kan hjælpe med at få det "mast" ned i renden jo færre sætninger kan vi håbe på efterfølgende.

30. november 2016

Lukker af for al trafik

Munck Forsyning har planer om at lukke krydset Gammelsøvej/Granvej i weekenden, for alt kørende trafik.

De skal have deres fjernvarme-hovedrør tværs over krydset og hullet til den operation bliver formentligt så stort, at krydset skal lukkes helt af.

Så ingen højresving ud fra Thorsvej og ingen venstresving fra Odinsvej.

30. november 2016

Påkørsel af afspærring

Hvis I ser eller selv påkører afspærringsmaterialet, så skal I sige det til Muncks folk i området, eller kontakte grundejerforeningens områdeansvarlige, så den kan komme på plads igen.

Foreningens områdeansvarlige kan findes på siden om FJERNVARME

30. november 2016

Ingen adgang

Det vil ikke være muligt, de kommende dage, at færdes bagom ved søen, mellem Nornevænget og Lokesvej.

29. november 2016 (OPDATERET kl. 18:18)

Fællesantennen gravet over - igen

Stofa har lavet en midlertidig forbindelse, så der er signal igen.

Det er hovedkablet der ligger fra "skovstykket" til antennefordeleren på Lokesvej, der er gravet i stykker, der må ikke ligge samlinger i vejen, så der skal graves eller skydes nyt rør på tværs af Thorsvej, onsdag eller torsdag.

29. november 2016

Jorden fjernes

Muncks folk i området har fortalt, at de i eftermiddag starter på at fylde renderne på Odinsvej.

Foreløbig 22 dage med "kaos" ser dermed ud til snart at kunne se sin ende.

Renderne fyldes op med sand og stabilgrus, hvorefter al jorden køres væk.

Efterfølgende tilser vi skaderne på asfalt og får udbedret det bedst muligt, i samarbejde med Munck.

28. november 2016 (kl. 18:45)

Antennekabel gravet over

Munck har fået gravet Stofas hovedantennekabel over, så der er ikke TV/internetsignal (fra fællesantennen) på Nornevænget, Baldersvej, Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej, samt enkelte huse på Gammelsøvej.

Stofa er informeret.

OPDATERET KL. 20:50 - Der er nu signal igen.

28. november 2016

Støj fra fjernvarmearbejdet

Munck har sat rigtig mange gravehold i gang, i hele Neder Vindinge, for at overholde tidsplanerne. På Baldersvej, Lokesvej og Thorsvej er der startet 2 hold i dag fra Fyn, her skal de være klar til lægge rør i jorden på torsdag.

Dette betyder lange arbejdsdage, fra kl. 7-21, der kan derfor forventes støj og arbejdskørsel, også om aftenen.

28. november 2016

Nornevænget slipper for opgravning

Munck og Forsyningen er gået i gang med opgravning på Lokesvej og Baldersvej. Nornevænget slipper for opgravning, idet det kun er sidste hus på vejen der skal tilsluttes, og fjernvarmerøret køres bagom fra Lokesvej.

Der er i dag ligeledes lavet 4K droneoptagelser af de sidste fortove og veje, så vi kan dokumentere, hvordan det hele så ud, inden de gik i gang.

Ifølge Muncks folk, bliver gravearbejdet afsluttet i denne uge.

27. november 2016

Forsøger at overholde første tidsplan

Vordingborg Forsyning har fået mange negative tilbagemeldinger på deres udmeldelse om at udskyde fjernvarmen i store dele af Neder Vindinge.

De har derfor bedt Munck om at sætte flere gravehold på opgaven, samt at arbejde længere på hverdagene og i weekenderne, så det først lovede område, alligevel nu står til fjernvarme i 2016. Det er årsagen til opfræsningen på Thorsvej. Læs mere, om fjernvarmeprojektet i vores område, på siden om FJERNVARME eller på VORDINGBORG FORSYNING

18. november 2016

Jordprøvehuller på Thorsvej

Munck har i dag boret jordprøver på Thorsvej. Hullerne i asfalten indikerer, hvor det kommende fjernvarmerør kommer til at ligge.

Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej tilsluttes først i foråret 2017. Ifølge de seneste planer er der også først gravearbejde på Thorsvej i 2017.

Der er mere info om de forsinkede tidsplaner m.m på siden om FJERNVARME

18. november 2016

Glade medlemmer

På foreningens facebookside, er der rosende ord til beslutningen om indkøbet af de ekstra gadelamper.

"Dejligt med lys igen" og "Hvor er det lækkert..."

Er du medlem af VALHAL Grundejerforening, er du også velkommen i Facebook-gruppen Der er i øvrigt mere info om vejbelysningen HER

17. november 2016

Så der lys...

Montering og tilslutning af de sidste gadelamper blev færdig her til formiddag. Nu er der lys i foreningens 39 LED-lamper.

Skulle det ske, at der ryger en "pære", eller at lampen af den ene eller anden grund ikke lyser, så kan det nu fejlmeldes direkte her på hjemmesiden, se under punktet: VEJBELYSNING

16. november 2016

Lamperne er monteret

Så er de 4 ekstra lamper monteret.

2 af dem på Odinsvej mangler stadig at blive tilsluttet vores el-net, dette skulle efter planen ske i morgen, den 17. november.

14. november 2016

Slut med lysreguleringen

Så er arbejdet på Gammelsøvej, med tildækning af graverende nået så langt, at lysreguleringen er væk fra Odinsvej.

De kommende dage arbejdes der færdig med rør-samlinger på Gammelsøvej, ud for Odinsvej, så der igen kan være 2 kørebaner.

Der vil fortsat arbejdes på Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej de kommende uger.

13. november 2016

De hvide sten er tilbage på deres pladser

Så er de hvide "stop-sten" tilbage for enden af Odinsvej, og kan igen forhindre den ødelæggende kørsel på græsareal og fortov til/fra Odinsvej.

11. november 2016

Uheldig selvtægt

Vi har som beskrevet i rundsendt mail, konstateret at de 2 store hvide sten er fjernet fra stien ved Odinsvej, utålmodige bilister, der ikke vil holde for rødt ved Gammelsøvej, er begyndt at bruge græsset ved søerne, fortovet og foreningens græsareal som kørebane, til/fra Odinsvej.

Dette er naturlig uacceptabelt, især når vi påpeger sådan en ødelæggende kørsel over for posten, entreprenører og andre i området.

11. november 2016

Lys på vej

Vi er i dag blevet kontaktet af SEAS-NVE, der kunne fortælle, at de har planlagt monteringen af de sidste 4 gadelamper i vores område, til onsdag den 16. november 2016.

Det er de 4 lamper vi har tilkøbt til Odinsvej og Lokesvej.

10. november 2016

Fjernvarmen udsat til 2017

Forsinkelserne er nu så store, at Vordingborg Forsyning har meddelt os, at Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej ikke kommer på fjernvarmen før i 2017. Alt efter hvor slem en vinter der kommer, så kan vi godt regne med, at skulle nogle måneder ind i det nye år, før der graves i denne del af grundejerforeningen.

Læs mere om forsinkelserne her: FJERNVARME

7. november 2016

Facebookgruppen gav hurtigt svaret

Mandag eftermiddag fik fjernvarmeentreprenøren gravet et af STOFA's hovedkabler over ved Odinsvej.

VALHAL's Facebookgruppe kunne hurtigt informere om afbrydelsen.

Hvis ikke I allerede har tilsluttet jer gruppen, så opfordres I hermed til at gøre det, da Facebook i mange situationer vil være det hurtigste medie, og et medie hvor alle medlemmerne kan skrive opslag/beskeder til hinanden.

Du finder VALHAL's lukkede gruppe her: VALHAL PÅ FACEBOOK

6. november 2016

Længere til bussen

DOT (Din Offentlige Transport) meddeler at bus-rute 662, fra mandag den 7. november 2016 og frem til jul, ikke kører ad Granvej/Gammelsøvej.

Dette skyldes det store vejarbejde, i forbindelse med nedgravning af fjernvarmerør. Se den aktuelle køreplan her: DOT

Denne ændring har især betydning for de skolebørn, der normalt tager med bussen fra stoppestedet på Granvej, Gammelsøvej eller det ved Odinsvej.

3. november 2016 (billedet er en grafisk animation)

Regulering øger transporttiden

Der er i dag opsat lysregulering af trafikken ud fra Odinsvej.

Den er tilpasset de øvrige 2 reguleringer, der er opsat på Gammelsøvej.

Lysreguleringen vil betyde længere transporttid, da der vil være ca. 3 minutter mellem hvert grønt lys.

2. november 2016

Regulering på vej til Odinsvej

Det er blevet meget besværligt at komme sikkert ud fra Odinsvej til Gammelsøvej, hvor gravearbejdet blokerer det ene spor.

På Gammelsøvej er der lavet lysregulering af trafikken, men det er umuligt at orientere sig om signalerne fra Odinsvej. Dette er d.d. videregivet til Munck, der vil finde en løsning hurtigst muligt. Enten en 3. lysregulering af trafikken ud af vores område eller at lave venstresvingsforbud fra Odinsvej til Gammelsøvej.

29. oktober 2016

Tid til aflæsning

Så er det tid til vandaflæsning.

Vi har alle modtaget aflæsningskort fra vandværket.

Aflæsningen kan både udfyldes på aflæsningskortet, der efterfølgende skal afleveres til vandværket eller det kan gøres online her: DKVAND.DK

Online hjælp. Gå til dkvand.dk - klik på landkortet i venstre side - klik på Vordingborg kommune - klik på pilen ud for vandværket (nr. 21) - indtast dine oplysninger - tryk på GEM - tryk på SEND. Senest 1. november 2016

25. oktober 2016

Så er der mærket op

MUNCK har i dag opmærket de steder der skal graves fjernvarmerør ned på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej.

Det er planen at der bliver skåret riller i både asfalt og fliser onsdag og torsdag. Entreprenørens plan er at gravearbejdet på Odinsvej gøres færdig først og derefter går de igang med sidevejene. Dette skulle give færrest gener for trafikken. Enkelte steder skal der i graveperioden køres på fortovet, her vil der blive lagt køreplader for at beskytte belægningen.

25. oktober 2016

SMS-Strømservice fra SEAS-NVE

SEAS-NVE Net har netop introduceret en gratis SMS-tjeneste for alle andelshavere i netselskabets område.

Med den nye tjeneste får SEAS-NVE’s kunder mulighed for at få en SMS-besked, hvis der opstår en strømafbrydelse eller ved planlagte afbrydelser.

Læs mere og tilmeld dig på SEAS-NVE

14. oktober 2016

Nu er de klar

Efter massive forsinkelser på små 2 måneder, i forhold til deres første udmelding, har Vordingborg Forsyning nu meddelt VALHAL Grundejerforening, at gravearbejdet i forbindelse med det store fjernvarme-projekt i Neder Vindinge, opstartes på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej i ugerne 42 og 43. Vi er i tæt dialog med Forsyningen og vil løbende opdatere hjemmesiden med de informationer der tilgår os, samt være behjælpelig med at udsende mail/SMS beskeder til de berørte grundejere/medlemmer.

2. oktober 2016

Fælles indsats nødvendig

Det varme og fugtige efterårsvejr giver meget ukrudt og græs mellem områdets SF-belægninger. Både på fortov og vejbane.

Det er meget ødelæggende for fugerne mellem fliserne og vil gøre belægningen ujævn. Det skal derfor fjernes/bekæmpes.

Alle opfordres til at give en hånd med, til dette arbejde på fortove og veje omkring jeres grund.

29. september 2016

Jordprøver

Vordingborg Forsyning og MUNCK, står bag de mange nye "huller" på Odinsvej.

Der er taget jordprøver, for at sikre sig, at jorden ikke er forurenet og dermed nemt kan køres ud andre steder.

Hullerne afslører også, hvor der skal graves, da de ligger midt i graverenden til de kommende fjernvarmerør.

29. september 2016

VALHAL indkøber flere lamper

På tirsdagens bestyrelsesmøde blev det, på baggrund af tilbagemeldinger og egne observationer, besluttet, at foreningen indkøber lamper, til montering på 4 af de 7 steder, hvor kommunen har valgt ikke at udskifte til LED.

De berørte naboer har den 28.09.2016 modtaget mail, hvori bestyrelsen beder om tilbagemeldinger, b.la. omkring natsænkning eller ej.

En mere detaljeret beskrivelse kan findes på siden om VEJBELYSNING

19. september 2016

Fjernvarmerørarbejdet starter i næste uge

Vordingborg Forsyning har d.d. udsendt en ny tidsplan for fjernvarmearbejdet, så gravearbejdet på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej starter mandag den 26. september 2016. Fjernvarmesiden her på valhal-gf.dk er opdateret med grave- og tidsplan for vores 3 veje.

16. september 2016

19 besvarelser

Bestyrelsen har modtaget 19 svar/kommentarer på spørgsmålet vi stillede i den rundsendte mail, fra 1. september, hvor vi spurgte "...hvad der skal ske med de master, hvor der ikke længere er monteret lampe på, om de kan fjernes eller om foreningen skal indkøbe nye lamper til dem".

Bestyrelsen vil nu gennemlæse alle svar og arbejde videre ud fra dem.

9. september 2016

Satser på at nå det lovede, i 2017

Fjernvarmerørene nærmer sig Odinsvej, men ikke i det tempo der var lagt op til fra starten.

Arbejdet er voldsomt forsinket, primært af 2 årsager, stærkt forurenet jord der, hvor der er gravet og manglende rør fra leverandøren.

I næste uge vil forsyningen melde en ny tidsplan ud på deres hjemmeside, da sættes måske flere gravehold igang, så dem der er lovet fjernvarme i år også får det, her tænkes mest på dem der skal forsynes fra Thorsvej-siden.

1. september 2016

Hvad skal der ske

Bestyrelsen har d.d. udsendt mail til alle medlemmer, hvori vi beder om jeres kommentarer, observationer, ønsker m.m. i forhold til til sløjfede gadelamper. Kommunen sløjfede i alt 7 lamper i vores område, da de monterede LED-belysning. Bestyrelsen ønskede masterne stående, indtil vi havde set lysspredningen fra de nye lamper, og nu er det snart tid til at give kommunen svar på, hvad der skal ske med de 7 master og vi spørger derfor, i mailen, til jeres synspunkter.

30. august 2016

Sidste "sommertømning"

Fra i dag er de fleste i VALHAL, igen, tilbage til 14 dages tømning af skraldespandene.

Der er mere info om tømninger, SMS advisering m.v. på siden om

RENOVATION

28. august 2016

Udgifterne til vejbelysning

På siden om VEJBELYSNING har vi samlet alle de priser vi har fået oplyst, på etablering og kommende drift.

Vi skal overtage anlægget fra kommunen og stå for den årlige drift, senest 1. marts 2017.

27. august 2016

Ikke plads til fjernvarmen

Vordingborg Forsyning og Munck, har undersøgt om der, udover gas og vandledninger, kunne være plads til fjernvarmerørene i græsfortovet på Odinsvej. Prøvehullet afslørede, desværre, at det ikke var muligt, respekt- og sikkerhedsafstandene var for små, så fjernvarmen skal graves i vejbanen. Det bliver en trafikal udfordring, da det med stor sandsynlighed bliver nødt til at være midt i vejen. Gravearbejdet skulle have været opstartet i denne uge, med de er p.t. 14 dage bagud i forhold til deres tidsplaner.

26. august 2016

Afgørelsen på vej til jeres e-boks

Vordingborg Kommune vil i næste uge, udsende deres afgørelse, i forbindelse med vores overtagelse af vejbelysningen i området. Bestyrelsen har haft en tæt dialog med forvaltningen og undersøgt de muligheder der var, for evt. billigere overtagelse. Brevet I vil modtage er magen til det brev I modtog før sommerferien, hvori der er beskrevet det videre forløb.

Som medlem af VALHAL Grundejerforening, skal I stadig ikke forholde jer til brevet, da foreningen ordner det for hele vores område.

21. august 2016

Tyveri fra biler

Op til weekenden har der været flere tyverier fra parkerede biler på vejene omkring os.

Husk at låse bilerne, også i indkørslerne.

Efterlad ikke synlige værdier i bilen.

Kontakt 1-1-4, hvis nogle lusker rundt om natten. En hætteklædt mand er set på videoovervågning på Bøgevej, natten til fredag.

17. august 2016

Hjertestarter serviceret

Vores hjertestarter har i dag fået lavet sit 4 års servicetjek.

Der er efter planen udskiftet batteri og elektroder. Derudover er software blevet opdateret, software som bruges, hvis den har været i brug og data om hjerterytme m.v. skal udlæses i ambulancen eller på sygehuset.

Næste service er om 2 år.

Hjertestarteren hænger igen på sin plads.

12. august 2016

Standby

Dyre tilbud på strømetablering til 2 grundejerforeninger i Ørslev, sætter kommunens overdragelse af vejbelysningen på standby.

Det er kommet bag på politikerne, at regningen til SEAS-NVE i deres tilfælde løber op i over 250.000 kr., for at adskilde deres strømkabler fra kommunens. Teknik og miljøudvalget vil nu se, om der kan laves andre løsninger, som f.eks. at lade belysningen fortsætte uændret og så kun opkræve strømforbruget. Politikerne, forvaltningen og Vejdirektoratet skal sammen se på dette. Så lige for nu er overtagelsesarbejdet sat lidt på standby, da ændringer i den oprindelige ordning, vil kunne komme til at berøre alle grundejere på private fællesveje i kommunen. Se TV indslag fra Ørslev på TV ØST  og læs om udviklingen her: tveast.dk

12. august 2016

Prøvehul

Munck forsyning, der graver for Vordingborg Forsyning i forbindelse med fjernvarmen, vil i uge 34 lave en prøvegravning på Odinsvej, de skal i jorden for at se, om det er muligt at lægge fjernvarmen i græsset. Ifølge tegningerne for området, ligger gas og vand i den side af vejen, så prøvehullet skal afsløre om der også er plads til fjernvarmen. Hullet bliver ca. 1,5 x 1,5 meter.

5. august 2016

Byggemøde

Vi afholdt "byggemøde" med repræsentanter fra kommune, forsyning og entreprenør, torsdag den 4. august.

På mødet drøftede vi placeringer af de kommende fjernvarmerør og kom med vores ønsker til placeringer. Det var et positivt møde og Vordingborg Forsyning er meget samarbejdsvillige.

Der er oprettet en under-side her på hjemmesiden, hvor vi løbende skriver hvad vi ved om det kommende fjernvarmearbejde

31. juli 2016

Drone-optagelser af vejene

Vi har i dag lavet 4K drone-videooptagelser af Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej.

Billederne skal vi bruge, hvis det bliver nødvendigt at dokumentere vores vejes stand, før der blev gravet fjernvarme. Et gravearbejde der, efter planen, opstartes i august.

De øvrige veje fotograferes, før arbejdet starter på de veje.

27. juli 2016

Snart bær-tid

Som de tidligere år er de vilde brombærbuske ved søen bag Nornevænget/Lokesvej fyldt med bær.

De første bær er allerede modnet og der er mange flere på vej.

Buskene står for enden af Lokesvej og på den vestlige side af søen (mod Granvej).

Velbekomme.

26. juli 2016

Flertal for lys, efter 1. marts

På dagens ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget, at overføre penge fra asfaltopsparingen til vejlys, dermed kan vi overtage gadelamperne, driften og vedligehold af områdets belysning.

17 af foreningens medlemmer stemte ligeledes enstemmigt JA til at bestyrelsen kan indgå en forsikringsaftale på anlægget.

SEAS-NVE skal adskille "vores" anlæg fra kommunens og vi skal have etableret egen måler og styring. Udgiften til strøm kommer først i 2017.

25. juli 2016

HUSK

Husk, det er i morgen, vi afholder den ekstraordinære generalforsamling om gade/vej-belysning.

19. juli 2016

Fuldmagtsmulighed

Husk, det er på næste tirsdag (26. juli 2016), der afholdes ekstraordinær generalforsamling, i forbindelse med overtagelse af vejbelysning.

Har I/du ikke mulighed for selv at møde op, kan jeres stemmer afgives via fuldmagt til en nabo der skal med.

Fuldmagtssedlen der skal benyttes, kan printes fra GENERALFORSAMLING's siden.

15. juli 2016

Byggemøde om fjernvarmegravning

Lige før opstarten på gravearbejdet i vores område, uge 33, afholder Kommunen, Forsyningen, entreprenøren og Valhal's bestyrelse et byggemøde, hvor vi vil blive præsenteret for planerne på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej.

Her vil vi sørge for, at der laves mindst mulig "skade" på de veje vi efterfølgende skal vedligeholde, og sørge for at det bliver muligt at komme ind/ud fra husene i graveperioden.

Har I spørgsmål/kommentarer, som I ønsker vi tager med på mødet, så send dem til os via KONTAKT.

Vi vil løbende informere på web, Facebook og mail.

6. juli 2016

Udskudt til 2017

Vordingborg Forsynings udmeldinger om, at de graver fjernvarme helt frem til slutningen af december i vores område, udskyder vores egen udskiftning af regnbrønde til foråret 2017.

Vi har stadig 17 gamle regnvandsriste, der skal udskiftes og oprettes i forbindelse med forberedelserne til det nye asfaltlag. Vi havde planer om at lave dette vejarbejde i år, men vælger nu at udsætte det til efter forsyningens gravearbejde er overstået.

5. juli 2016

4 måneder med gravearbejde i vores område

Vordingborg Forsyning har lavet tidsplan for gravearbejdet på vores veje, de første får lagt fjernvarme ind i september, de sidste i december. Arbejdet udføres i følgende tidsrum:

Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej - her opstartes i uge 34 og arbejdet pågår fra 26. august til 7. oktober 2016.

Nornevænget og Baldersvej - her opstartes i uge 45 og arbejdet pågår fra 7. november til 23. december 2016.

På tidsplanen står der ikke noget om arbejdet på Thorsvej, men det må antages, at det er i samme periode som Nornevænget og Baldersvej. Lokesvej er ikke nævnt, men der er heller ingen tilslutninger.

26. juni 2016

Massivt modangreb sat ind

Vores kantstene og græsarealer er under store myreangreb. De sidste dages kraftige regn har fået myrerne til at være særdeles aktive, med store undermineringer til følge. Her til aften er der bekæmpet på alle veje, der er udspredt 1,6 kg myregranulat i håbet om at minimere skaderne. Det er især græsfortovet og kantstenen på Thorsvej, der er hårdt ramt. Vi holder løbende øje med området, men overser vi noget, så giv os venligst besked via KONTAKT

26. juni 2016

Indkaldelse på vej

Vordingborg Kommune har vurderet vejlys-anlægget i vores område til at have en markedspris i alt på 56.875,-, med 35 lamper giver det en stykpris på 1.625,- pr. armatur

Foruden anlægsprisen til kommunen, kommer der en en udgift til SEAS-NVE på 20.331,- for etablering og montering af nyt el-målerskab og styreskab.

Vi flyttede hensatte midler fra lampeopsparing til asfaltopsparing i 2015, da vi dér havde det indtryk, at vi skulle overtage anlægget kvit og frit. Det har kommunens jurister ikke godkendt, så for at kunne købe anlægget, bliver vi nødt til at flytte nogle af pengene tilbage. Dette kræver en generalforsamlings godkendelse og da overtagelsen af anlægget finder sted før næste ordinære, er det nødvendigt med en ekstraordinær. Den afholdes tirsdag den 26. juli 2016. Indkaldelsen udsendes i løbet af de kommende dage. Læs mere på siderne: GENERALFORSAMLING OG VEJBELYSNING

20. juni 2016

Sommertømning de næste 10 uger

Vores beholdere til dagrenovation bliver nu tømt hver uge, frem til og med uge 34. Dette gælder uanset, hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.

I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer og kører frem til kl. 19:00.

Beholderen kan derfor tømmes senere på dagen end resten af året.

18. juni 2016

Rift om husene

Endnu et hus er solgt på Baldersvej, for 14 dage siden blev nr. 1 solgt, nu står der også solgt ved nr. 4.

Tillykke med salget.

Til september kan vi byde de nye naboer velkommen i grundejerforeningen.

17. juni 2016

Varsling om overdragelse

Vordingborg Kommune er i disse dage i gang med at udsende varslingsbreve til grundejere på private fællesveje. Vi bliver hver især varslet, selv om der i vores område er en grundejerforening til at varetage overdragelsen. I skal som tidligere meddelt IKKE foretage jer noget i forhold til brevet fra Vordingborg Kommune, grundejerforeningens bestyrelse vil gå i dialog om priser og vilkår. Har I endnu ikke modtaget brevet i jeres e-boks, kan det læses her: varslingsbrev

17. juni 2016

Forsyningsbeskeder

Vordingborg Forsyning sender SMS'er, når/hvis deres arbejde berører dig.

De skriver således: "Vordingborg Forsyning har indført sms-tjeneste, således at vi kan sende information ud via mobil-telefoner til kunder om fx forvarsel om lukning for vand eller varme, ledningsbrud og lignende situationer."

Det kræver at I tilmelder jeres mobil/mail til deres system, dette gøres på deres hjemmeside. Benyt evt. dette link: Vordingborg Forsyning

16. juni 2016

Overtagelsesdato

Kommunen har nu fastsat datoen for overtagelse af vejbelysningen i vores område. Vi skal overtage udgifterne til drift og vedligeholdelse den 1. marts 2017.

Der er stadig ikke nogle udmeldinger om priser og vilkår, det må vi forvente står beskrevet i de breve vi snart vil modtage.

Læs mere her: vordingborg.dk

8. juni 2016

Nye naboer på vej

Baldersvej 1 er netop solgt. Huset overtages til august af et yngre par med et barn, de bor nu i selve Vordingborg, men flytter altså snart til vores område.

Tillykke med salget og velkommen til de nye medlemmer.

1. juni 2016

Fjernvarme i 2 etaper

Vordingborg Forsyning har udsendt mail/brev til kommende fjernvarmekunder. De skriver bla.: "Vores projekt vedrørende fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge er nu nået så langt, at vores entreprenør

Munck Forsyningsledninger A/S i løbet af få uger starter på gravearbejdet ude i selve området... Det betyder at vi kommer til at genere ikke mindst færdslen og trafikken i området... Gravearbejdet er inddelt i etaper, så vi ikke generer jer alle sammen på en gang. Den endelige tidsplan er ikke aftalt med entreprenøren endnu, så vi kan ikke sige noget om hvornår vi starter på de enkelte etaper – og dermed heller ikke, hvornår vi forventer at lægge stik ind til de tilmeldte ejendomme."

Læs hele brevet og se kortet med etaperne HER

29. maj 2016

Dårligt udsyn

Kommunen er 2 gange i denne uge, gjort opmærksom på det dårlige udsyn der er, når der skal køres ud på Næstvedvej fra Granvej.

Det er manglende græsslåning af vejrabatten, der er årsagen til de farlige situationer. Husk at hjælpe med at indberette, enten direkte til kommunen via deres hjemmeside eller via deres "tip" app.

28. maj 2016

Loppehandler

Nornevænget er i dag gået sammen om et "vej-loppe-marked" det giver livlig trafik og mange nye vordingborgere i området, måske nogle falder så meget for det, at de køber et af husene der er til salg?.

Loppesalget fortsætter til kl. 16.

28. maj 2016

Natlys mangler 2 steder

I forbindelse med monteringen af de nye LED-lamper, er der 2 steder hvor der mangler nat-lys på vejen.

Lamperne ud for Odinsvej 8 og 16 er på "dagsstrøm" og slukker derfor kl 23.

Dette efterlader de 2 stikveje helt mørke, så det vil vi forsøge at få ændret hurtigst muligt.

27. maj 2016

Dejligt

Så er alle vores vejlamper udskiftet.

SEAS-NVE afsluttede i dag monteringerne på Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej. Tilbage står 7 master uden lamper, det er de 7 der ifølge kommunens plan kan undværes. I første omgang vil bestyrelsen tage et kik på de berørte veje, før der senere tages stilling til, om masterne kan permanent fjernes.

20. maj 2016

Alle får brev

Når kommunen, inden for kort tid, udsender brev ang. overtagelse af vejbelysningsanlæg, til grundejere på private fællesveje, vil alle grundejere modtage brevet, også selv om der er en grundejerforening der skal stå for driften, det har kommunens jurister fundet nødvendigt.

Når brevet kommer, vil bestyrelsen løbende informere om processen, både på mail og hjemmeside.

Som udgangspunkt behøver I ikke foretage jer noget.

13. maj 2016

Til kamp mod myrerne

De sidste dages sol og varme har fået myrerne til at kigge frem fra undergrunden. Der er derfor, i dag, opstartet bekæmpelse på fortove, stier og langs asfaltvejene med myregranulat. I vil derfor kunne se de små lyserøde "sukkerperler" i hele området.

Ser I steder med stor myreaktivitet, så giv venligst besked med det samme, så de kan blive bekæmpet. KONTAKT

6. maj 2016

Hjælp fodboldklubben

Hjælp Kastrup fodbold med at få områdets største Skt. Hans bål.

Har du beskåret dit træ i haven eller har du gamle brædder eller lægter liggende (dog ikke trykimprægneret træ), så kør det over til deres bål på Kastrup stadion.

Du kan komme til bålet med trailer via "markvejen" op langs hækken på ydersiden. Læs om arrangementet på deres hjemmeside

29. april 2016

Lys forude

Vi har i dag spurgt til den manglende montering af de sidste lamper og forlængerrør på Freiasvej, Ydunsvej og Odinsvej.

SEAS-NVE oplyser, at forlængerrørene står til levering hos dem i næste uge, så hvis vi er heldige, så er alle lamper udskiftet i uge 19.

Når alle lamper er udskiftet, vil vi kigge på vejlyset de steder, hvor lamper er sløjfet, inden vi accepterer at masterne fjernes.

25. april 2016

Død svane i sø

Kommunen er d.d. gjort opmærksom på den døde svane i søen bag Ydunsvej.

Vi håber at den kan blive fjernet, så den ikke til-lokker rotter og andre skadedyr.

Den har efter sigende ligget i søen i længere tid.

15. april 2016

Opkrævning på vej

Den årlige kontingentopkrævning til grundejerforeningen udsendes i slutningen af denne måned. Der er betalingsfrist den 9. maj 2016.

Der er desværre stadig 13 medlemmer der ikke har tilmeldt girokortet til betalingsservice, det betyder lidt højere omkostninger for foreningen til NETS. Vi opfordrer derfor til at tilmelde indbetalingen til betalingsservice.

9. april 2016

Venter på forlængerrør

Arbejdet med udskiftning af de sidste lamper på Odinsvej, Ydunsvej og Feriasvej trækker ud. SEAS-NVE er løbet tør for de forlængerrør, som masterne skal forhøjes med. Beskeden fra SEAS-NVE er, at vi skal forvente 3 uger endnu med de gamle lamper. SEAS-NVE er af kommunen blevet bedt om at se på muligheden for at skaffe lys på de veje, hvor de gamle lamper allerede er demonteret.

8. april 2016

Overdragelse af vejbelysning

Et enigt Teknik & Miljø-udvalg vedtog onsdag den 6. april 2016, at vej og gadebelysning på private fællesveje, i Vordingborg Kommune, ikke længere skal drives og betales af kommunen. Grundejerne vil blive varslet om ophør og overdragelse af anlægget. Kastrup, Neder Vindinge og Ørslev bliver de første steder til at skulle overtage. Vi vil modtage brev om dette inden sommerferien, hvorefter der er 4 ugers svarmulighed og yderligere 7-8 måneder inden strømmen fysisk skal flyttes til nyt målerskab.

5. april 2016

Fælles indkøb

Grundejerforeningen vil igen i år stå for bekæmpelse af myrer på vores fællesarealer. I den forbindelse har vi igen i år indhentet tilbud på myregranulat og fået en rigtig god pris. Medlemmer af VALHAL tilbydes produktet til samme fordelagtige pris, til bekæmpelse på egen grund.

Der er udsendt mail omkring dette. Læs mere om produktet HER

5. april 2016

Så er fjernvarmen på vej

I går startede gravearbejdet på den nordlige side af Næstvedvej (bag ved Franks Auto). Der er stadig et stykke tid/vej til maskinerne rammer vores område, efter planen graves der rør ned i VALHAL-området i juli og august.

Bestyrelsen indkaldes til møde inden det kommende gravearbejde, med Vordingborg Forsyning, og vi vil løbende lave opslag på hjemmesiden.

3. april 2016

Overtagelse af vejbelysningen nærmer sig

Teknik og Miljø udvalget har vejbelysningen på kommunens private fællesveje på deres mødedagsorden, onsdag den 6. april 2016.

Overtag anlægget, driften og vedligehold, ellers fjernes lamperne. Så hårdt kan det trækkes op. Grundejere og grundejerforeninger, i første omgang i Kastrup og Neder Vindinge, vil modtage varslingsbrev. 8 måneder herefter skal vi betale, såfremt vi ønsker at overtage. Link til: beslutningspunkt.

23. marts 2016

Vejbelysning efter kl. 23:00

I forbindelse med opsætning af de nye gadelamper, hvor 7 lamper efter planen skal sløjfes, har vi bedt om at få ændret lidt på, hvilke lamper der skal være på "nat-strøm" Klik på kortet og se hvilke lamper, der fremover vil lyse om natten på din vej.

Thorsvej: Ingen ændringer i forhold til tidligere.

Lokesvej: Her er sidste lampe (tidligere natlys) demonteret, så her skal natlyset flyttes til første og eneste lampe på vejen.

Nornevænget: Her er sidste lampe (tidligere natlys) demonteret. Der er stadig natlys i første lampe på vejen, det skal vurderes om dette er nok.

Baldersvej: Ingen ændringer i forhold til tidligere.

Ydunsvej: Her er sidste lampe (tidligere natlys) demonteret. Der er stadig natlys i første lampe på vejen, det skal vurderes om dette er nok, når de nye lamper er monteret.

Freiasvej: Her er det miderste lampe (ved sti til grønt område) der demonteres, dette får ingen betydning for vejbelysningen, når de nye lamper er monteret.

Odinsvej (asfaltvejen): Ingen ændringer i forhold til tidligere.

Odinsvej (2-8 & 10-16): Her er sidste lampe (tidligere natlys) demonteret, så her skal natlyset flyttes til første og eneste lampe på vejen.

Odinsvej (9-13): Her sløjfes første lampe på vejen, der sammen med sidste lampe var tidligere natlys. Natlyset flyttes til lampen ud for nr. 11.

Vi venter stadig på monteringen af de nye lamper på Ydunsvej, Freiasvej og dele af Odinsvej. SEAS-NVE har forlængerrørene i restordre, de vil blive monteret hurtigst muligt.

18. marts 2016

Forbedret service

Vores fællesantenne STOFA har nu gjort det muligt at se web-tv på mobil, tablet og computer uden at skulle have STOFA som internetudbyder. Opret et log-in på stofa.dk, hent app og software, og du har dine TV kanaler og TV-arkivet med dig f.eks. i sommerhuset.

16. marts 2016

Status på vejbelysningen

SEAS-NVE blev i dag færdig på Nornevænget og Lokesvej med udskiftning til LED, så nu er halvdelen af lamperne på vores små veje udskiftet.

Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej bliver forhøjet og udskiftet i april, som det ser ud lige p.t.

Det er nu også endeligt besluttet hvilke lamper der sløjfes, det er/bliver de blå prikker på kortet (klik på kort for stort format). Lyset spredes ca. 25 meter til hver side med de nye armaturer, hvilket godt kan betyde, at det er unødvendigt med de sidste lamper imod sø-området og at lyset vil være til gene i haverne især på Odinsvej.

Når SEAS-NVE er helt færdige med udskiftningerne vil bestyrelsen tage et kik på de veje,

hvor lamper er sløjfet og tage stilling til, om de kan undværes permanent,

indtil videre lader SEAS-NVE masten stå. VEJBELYSNING

15. marts 2016

En verden til forskel

SEAS-NVE blev kun færdige med Baldersvej, men sikke en forandring.

Super jævnt og lækkert lys på fortov og kørebane.

Se forskellen på de nye og de gamle lamper på siden om

  VEJBELYSNING

14. marts 2016

De lave lamper udskiftes

SEAS-NVE er i dag startet på udskiftningen af de lave master og lamper. Masterne førhøjes med 1,5 meter og lampen udskiftes til LED, magen til dem på Thorsvej og Odinsvej. Her i første omgang udskiftes de 7 lamper på Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej.

Arbejdet forventes afsluttet i dag.

12. marts 2016

Referat af generalforsamling 2016

Referatet fra årets generalforsamling er godkendt og ligger nu på hjemmesiden under menupunktet

  GENERALFORSAMLING

12. marts 2016

Nu udtyndes læ-bæltet

Omkring påske, sådan lyder udmeldingen fra naturforvalteren i kommunens Vej, Park og Havneservice.

Læ-bæltet der adskiller grundejerforeningen og kommunens sø-område vil blive udtyndet og enkelte buske og træer helt fjernet, dette skulle gerne give lys og luft til til grundejernes hæk og have. Arbejdet vil strække sig over et par dage.

11. marts 2016

Beretning

Bestyrelsens beretning for 2015, fra årets generalforsamling, kan læses her på hjemmesiden under punktet

  GENERALFORSAMLING

10. marts 2016

Nyvalg til bestyrelsen

På aftenens generalforsamling, blev Søren Jensen fra Baldersvej valgt ind i bestyrelsen. Søren overtager pladsen efter Jens-Ole Christensen fra Odinsvej, der ikke ønskede genvalg. Søren er i forvejen et kendt ansigt i foreningens bestyrelse, da han det sidste år har siddet som suppleant.

Suppleantposten er overtaget af Jan Pedersen fra Lokesvej.

Se bestyrelsens sammensætning her: BESTYRELSEN

8. marts 2016

Generalforsamling

Husk at det er på torsdag, den 10. marts kl 19:00,

at vi afholder vores generalforsamling.

1. marts 2016

Det betyder tapen på lamperne

SEAS-NVE har nu udskiftet sikringselementerne i alle de lave lamper, de lamper der har fået sat tape på, skal efter planen sløjfes.

Bestyrelsen har bedt SEAS-NVE om at lade masterne stå, med henblik på evt. overtagelse.

De lamper der i kommunens udskiftningsplan skal væk er:

Sidste lampe på Lokesvej, Nornevænget, Odinsvej og Ydunsvej. Lampen ml. nr. 8-10 på Freiasvej samt lamperne på hjørnet af Odinsvej ved nr. 8 og 16.

De nye lamper vil blive monteret i nærmeste fremtid, i den forbindelse vil de samtidig blive forhøjet med ca. 1,5 meter og dermed blive magen til de lamper der allerede er monteret på Thorsvej og Odinsvej.

29. februar 2016

Helt sort...

Store dele af Neder Vindinges gadebelysning er slukket her til aften, det skyldes formentlig en fejl i forbindelse med det ledningsarbejde der er i gang i øjeblikket på vores master.

Net-Vagten hos SEAS-NVE er orienteret om problemet og håber at kunne få teknikere ud i aften og tænde på kontakten, men der er travlt med andre akutte opgaver, så meldingen lyder, at det godt kan være det først bliver lavet i morgen. Det er sandsynligvis en menneskelig fejl der ligger bag og ikke nogen større fejl.

29. februar 2016

Generalforsamling i antenneforeningen

Kastrup - Neder Vindinge antenneforening afholder deres generalforsamling TORSDAG DEN 17. MARTS 2016.

Se tid, sted og dagsorden på deres hjemmeside: knv-al.dk

26. februar 2016

SEAS har slukket for noget af gadelyset

SEAS-NVE har i dag påbegyndt udskiftning af sikringselementerne i de lave gadelamper. Foreløbig kun på Lokesvej og Nornevænget.

I den forbindelse FRAKOBLES de lamper som SEAS og kommunen mener kan undværes. På Nornevænget og Lokesvej er det den sidste lampe på vejen. Masterne bliver stående og grundejerforeningens bestyrelse vil, når udskiftningen af lamper er helt færdig, tage stilling til om vi kan "leve" uden disse lamper og lyset på bla. stien. Det er med andre ord ikke en fejl, at de pt ikke lyser.

18. februar 2016

Dagsorden til GF 2016

Indkaldelse med dagsorden er netop udsendt på mail til alle medlemmer.

Indkaldelsen omdeles også til jeres "analoge" postkasse.

Dagsorden kan også ses på siden:    GENERALFORSAMLING

7. februar 2016

Økonomi

Regnskabet for 2015 og bestyrelsens budgetforslag, ligger nu klar til gennemsyn på siden  GENERALFORSAMLING

Regnskabet er revideret og skal godkendes endeligt på årets generalforsamling.

Bestyrelsens budgetforslag, med uændret kontingent, skal ligeledes godkendes på generalforsamlingen den 10. marts 2016

6. februar 2016

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling afholdes

TORSDAG DEN 10. MARTS 2016 KL. 19:00

Generalforsamlingen foregår igen i år, i KGIF's klubhus ved boldbanerne.

Der udsendes dagsorden i slutningen af februar måned.

Der vil løbende blive opdateret med relevant information på siden

GENERALFORSAMLING

3. februar2016

Nyt menu-punkt

På hjemmesiden har vi nu lavet et punkt, som primært ejendomsmæglere kan benytte sig af, i forbindelse med hussalg i VALHAL Grundejerforening.

Punktet er oprettet for at minimere foreningens arbejde i forbindelse med de dokumenter, der skal udfyldes til/af ejendomsmælgerne.

31. januar 2016

Dialogmøde

KNVL, afholder det årlige dialogmøde mellem borgere, lokalråd og politikkere TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016

Der kan findes dagsorden og mere information på lokalrådets hjemmeside:

knvl.dk

31. januar 2016

Ny "skolebus"-tid

Den nye køreplan for bus 662 træder i kraft i morgen.

De skolebørn, der benytter bussen skal 6 minutter tidligere op, for at nå bussen, i forhold til tidligere.

Med den nye morgentid er det Movias mål, at Iselinge-eleverne kan nå klassen inden det ringer ind.

25. januar 2016

Ny hjemmeside

KNVL, det er navnet på vores lokalråds nye hjemmeside.

Lokalrådet er, som de selv skriver "et sted, hvor du som borger har mulighed for at præge udviklingen i dit lokalområde" og formålet er "at sikre et nært samarbejde mellem politikerne, forvaltningerne og beboerne gennem et samarbejde, som bygger på gensidig respekt og dialog"

Den nye side kan findes her: knvl.dk

21. januar 2016

Nye morgentider for bus 662

Movia har haft problemer med at kunne overholde køreplanen for morgenturen på den nye buslinje 662, som forbinder Kastrup og Neder Vindinge med Iselingeskolen og Vordingborg Gymnasium & HF. Dette har betydet at bussen har været forsinket, således at eleverne er kommet for sent. Årsage er den tætte morgentrafik, som ikke i tilstrækkelig grad var indbygget i køreplanen.

Movia har nu besluttet at ændre i køreplanen for morgenturen fra mandag den 1. februar 2016. Ændringen vil snarest komme på Movias hjemmeside.

9. januar 2016

Skål... og godt nytår

Her til eftermiddag var lidt over 30 af foreningens medlemmer samlet til årets nytårskur. Bobler, hjemmelavet kransekage, chips og sodavand.

Formandens tale handlede om et roligt 2015 og om, at der er store opgaver i vente i 2016.

Bestyrelsen takker for fremmødet, lån af Baldersvej 4 og ønsker godt nytår.

9. januar 2016

Total go' stil

En venlig nabo har ryddet en sti ved sø-området, mellem Baldersvej og Odinsvej, samt en sti i græsset fra Odinsvej til Sigynsvej, inden sneen blev til hård is og svær at gå i.

Det fortjener en "thumbs up" og en plads her på forsiden.

9. januar 2016

Hold afstand

Pas på farten og afstanden til fortovet når I kommer kørende på Odinsvej og Thorsvej.

Den høje hastighed får is, sne og smat til at lande på fortovene, der efterfølgende bliver meget farlige/glatte at gå på.

8. januar 2016

Nytårskur

Husk det er i morgen LØRDAG DEN 9. JANUAR 2016 kl. 15:00, at vi skåler godt nytår på Baldersvej 4. Vi ses.


Mvh Bestyrelsen

3. januar 2016

Noget til dagsorden?

Årets generalforsamling skal planlægges på bestyrelsens møde i februar. Har I punkter der ønskes til debat, dagsorden eller vedtagelse, så skal disse være sendt eller afleveret til bestyrelsen SENEST 1. februar 2016.

Denne mailadresse kan benyttes: gf16@valhal-gf.dk

Efter bestyrelsens møde i februar, vil vi melde datoen for årets generalforsamling ud på web, mail og Facebook.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2017 2016 2015 2014 2013