Nyheder og servicemeddelelser

21. december 2019

GENERALFORSAMLING 2020

Foreningens generalforsamling, 2020, afholdes:

TORSDAG DEN 26. MARTS 2020 kl. 19:00

i Kastruphallens cafeteria.

Har I ønsker/forslag m.v. der skal med på dagsorden, så skal det være indsendt til bestyrelsen senest 1. februar 2020 på mail:

2020@valhal-gf.dk

19. december 2019

HJERTESTARTERTASKE UDSKIFTET

Vores hjertestartertaske var blevet godt "mør" af at have siddet i hjertestarterskabet. Vi har derfor indkøbt en ny og udskiftet den d.d.

Vi har styr på serviceringen...

I udsendelsen Kontant på DR1 i går, blev der vist flere eksempler på hjertestartere der ikke virkede og som ikke blev serviceret som aftalt.

VALHAL Grundejerforening samarbejder ikke med nogle af de nævnte firmaer, da vi har en serviceaftale med firmaet vi købte hjertestarteren af, en aftale der omfatter batteriskift og elektrodeskift hvert 2. år. Servicen bliver udført på adressen og af en tekniker fra firmaet.

19. december 2019

GADELAMPE TILBAGE

SEAS-NVE har fået byttet vores defekte gadelampe til en ny, der nu er monteret. Så nu er alle vores gadelamper igen ens og med LED.

Hvis I oplever fejl/mangler på vores vejbelysning, så kan det altid fejlmeldes under punktet med VEJBELYSNING  

18. december 2019

SVAR PÅ BOREPRØVER

MUNCK har analyseret på de vejprøver der blev taget i november, på baggrund at vores henvendelse omkring de mange revner.

Herunder kan deres svar læses:

"Alle kerner med revner viser samme skadesbillede med en nedadtil kraftig revne, som gradvist aftager mod toppen, hvor den slår igennem det nyudlagte slidlag.

Der er ingen tegn på skader, der alene stammer fra slidlaget og der er således ingen grund til at antage, at der er mangler ved selve asfaltmaterialet.

Den samlede asfaltopbygning udgøres for hovedparten af kernerne af ca. 70-80mm gammel asfalt og 20-25mm nyt slidlag.

Vejreglen for dimensionering af befæstelser angiver for trafikklasse T2, svarende til 1-65 lastbiler pr. døgn, en opbygning med 70mm GAB bærelag og 20-25mm AB slidlag alternativt 80mm GAB bærelag og 20mm PA slidlag. Begge opbygninger forudsætter et underlag af bundsikringsgrus og stabilgrus 270-255mm hhv. 140-150mm og korrekt indbygning/komprimering. Umiddelbart må det konkluderes, at vejene, da de blev anlagt,  som udgangspunkt har været dimensioneret i underkanten og at der i den nuværende situation med gennemgående revner vil forekomme store spændinger i undersiden af det nyudlagte slidlag, når trafikken passerer, hvorved de nye revenr opstår.

Som nyt slidlag er valgt en elastomérmodificeret asfalt (med TAS). Elastomérmodificering giver alt andet lige et asfaltlag større fleksibilitet og modstand mod revnedannelse og er således et relevant valg på den konkrete entreprise, men selv med elastomérmodificering har asfaltslidlaget ikke kunnet modstå spændingerne hen over revnerne."


Prøverne er foretaget følgende steder på Thorsvej:

Kerne 1: Ved Baldersvej 1 i bunden af Thorsvej Taget i revne.

Kerne 2: Ved Baldersvej 1 i bunden af Thorsvej Taget i revne.

Kerne 3: Ved Nornevænget Taget i revne.

Kerne 4: Ved Lokesvej Taget i revne.

Kerne 5: Ved Lokesvej Taget i revne.

På Odinsvej:

Kerne 6: Ved hus nr. 9 i bunden af Odinsvej.

Kerne 7: Ved Ydunsvej ved rustfri tank.

Kerne 8: Ved Freiasvej ved brønddæksel afmærket med blå spray. Revne.

Kerne 9: Ved Freiasvej i vejkant ingen revner.


På baggrund af ovenstående, er der aftalt endnu et møde med MUNCK, det bliver tirsdag den 7. januar 2020, hvor vi skal finde frem til en løsning, så ikke der sker yderligere skader på vores veje.

pix_news_191130_vandveark01
pix_news_191130_vandveark03
pix_news_191130_vandveark02
pix_news_191130_vandveark05
pix_news_191130_vandveark04

30. november 2019

OMBYGNING SKYLD I LAVT VANDTRYK

Vandværket er igang med en større ombygning. Værkets 3 boringer, med tilhørende filtre skal fremover kunne bruges i begge af vandværkets vanddepoter (tanke).

Før ombygningen kunne vandværket ses som 2 separate anlæg, nu er der lavet rørforbindelser mellem tanke, pumper og boringer, så det kan blive mere effektivt og nemmere at servicere på i fremtiden, da man nemt vil kunne koble hele værket (ind og ud) på samme tank. Under ombygningen bliver vandværkets ca. 500 vandmodtagere forsynet med vandhanevand fra Vordingborg Forsyning. 2 steder i vores område kan Kastrup og Neder Vindinge vandværks ledningsnet kobles sammen med Vordingborg Forsynings vandnet. Det skulle oprindeligt kun have været i 2 dage, Vordingborg Forsyning skulle levere vand til vores område, men lidt uforudsete hændelser har betydet at vi skal ind i næste uge, før vi igen bliver forsynet fra eget værk. I denne weekend er vandværket igang med at skylle hele anlægget igennem, hvilket er helt normal procedure når det har været lukket ned, og hvis mandagens vandprøver viser positive tal, så er de tilbage i "normal" drift i starten af næste uge.

Trykket i hanerne er lavt, da Vordingborg Forsynings ledningsnet ikke er helt dimensioneret til i længere tid at skulle forsyne hele vores område også.

29. november 2019

OPDATERING

Siden om  nabohjælp  er blevet opdateret.

Vores nabohjælp-system er nu overgået 100% til at køre på app.

Der er naturligvis både en app til Android og til IOS.

Vi nærmer os den tid på året, hvor flest huse er "alene hjemme", så det er vigtigt at alle er opdateret.

Find hjælp på siden her, på www.nabohjælp.dk eller i den oprettede tråd på vores facebookside.

27. november 2019

VEJPRØVER

MUNCK kører i dag på Thorsvej og Odinsvej og laver prøveboringer af vores asfalt.

Vi har en masse revner i det nye slidlag.

MUNCK tager asfaltprøverne med hjem og analyserer på dem.

Der bores 6-8 steder, på hver vej.


27. november 2019

UDTYNDING

Skovarbejdere fra kommunens Vej & Park afdeling er i disse dage igang med lidt udtynding i bæltet mellem Ydunsvej og sø-området.

Her fjerner de en del af træerne, så de store egetrær får bedre levebetingelser. Der bliver også fjernet lidt af nøddebuske og tjørn.

Når dette arbejde er færdigt, så kommer der til sidst en maskine og "baner" en vej på 1,5 meter mellem hækken og bæltet.

Efter nytår kommer holdet tilbage, så skal der igen tyndes ud i læ-bæltet langs Thorsvej og ikke mindst ind mod haven til Thorsvej 3. Vi vil derfor i den kommende tid, kunne høre lyden af motorsav i området.

27. november 2019

OPRENSNING

Afregningen fra Svego er kommet. De oprensede 4.000 kg slam/grus fra vores 42 vejbrønde. Det er helt sikkert, det meget vejarbejde på vores veje siden sidste oprensning, der er årsagen til den store mængde. Der er "normalt" ca. 50 kg pr. brønd.

8. november 2019

BESKÆRINGSDAGEN ER AFLYST

DMI varsler vedvarende regn hele formiddagen og der var iøvrigt ingen tilmeldte ud over bestyrelsen.

Vi håber at have mere held med vejr og tilmeldinger i foråret.


7. november 2019

OPRENSNING

Svego's slamsuger er her til formiddag igang med oprensning af foreningens 43 vejbrønde.

Arbejdet udføres i tidsrummet 08:30-12:00

Vi oprenser foreningens vejriste hvert 3. år.

3. november 2019

BESKÆRING LANGS THORSVEJ

Skovstykket/Læ-bæltet langs Thorsvej trænger til den årlige beskæring.

Alle der har tid/lyst til at give en hånd med, dukker bare op på

lørdag d. 9. november 2019 fra kl. 09:00

Medbring gerne egne haveredskaber til opgaven.

Beskæringsdagen er også oprettet som en begivenhed på foreningens Facebookside, her kan I tilmelde jer. Vel mødt. MVH Bestyrelsen.

27. oktober 2019

HUSK AFLÆSNING AF VAND

Vandværket har netop udsendt måleraflæsningskort.

Aflæsningen skal foretages SENEST 1. november 2019.

Aflæsningen kan indsendes via vandværkets hjemmeside.

Alle de ting der skal udfyldes on-line står på måleraflæsningskortet fra vandværket. Link til digital indrapportering:  KNVV 

17. oktober 2019

VEJBRØND TILSTOPPET

Vejbrønden på Freiasvej, mellem nr. 8-10 kan ikke lede vandet væk fra vejen. Vi bestiller derfor oprensning af områdets vejbrønde hurtigst muligt, så de alle er klar til det sene efterår samt vinteren.

Desværre er skaden ikke tidligere blevet anmeldt til bestyrelsen, så vi ved ikke hvor længe der har været vandproblemer på vejen.

Oplever I fejl, mangler eller andet, så kan vi altid kontaktes  HER    

10. oktober 2019

DE SMÅ BLÅ STREGER PÅ ODINSVEJ?

Vi havde i går et vejmøde med MUNCK-Asfalt angående de mange revner i den nye vejbelægning på Thorsvej.

MUNCK-Asfalt vil analysere på de prøver der blev udtaget under produktionen af asfalten, for at se om de kan finde en forklaring der.

Antallet af revner på Thorsvej er så stort, at vi i værste fald skal have fræset halvdelen af asfalten væk igen og udlagt nyt slidlag.


Vi har også kigget kritisk på Odinsvej, den er ikke ramt i samme grad, dog er der her til morgen, hvor der stadig var lidt fugt i fugerne, fundet 4 korte og 5 længere revner, der er opmærket med små blå streger.

Vi arbejder i første omgang på at få lukket dem, inden der kommer frost, som vil kunne give frostsprængninger og dermed endnu større revner.

7. oktober 2019

MIDLERTIDIG LAMPE MONTERET

SEAS-NVE har demonteret den defekte lampe og opsat en midlertidig indtil der kommer en ny LED-lampe fra producenten.

Udskiftningen og montering af den midlertidige lampe er en del af vores service/forsikrings-kontrakt med SEAS-NVE og koster derfor ikke foreningen ekstra.

6. oktober 2019

DEFEKT GADELAMPE

Vi har fået melding om en enkelt gadelampe, på Thorsvej, der kun lyser ganske svagt.

Vi har fejlmeldt det hos SEAS-NVE, så vi hurtigst muligt kan få 100% lys i den igen.

Fejl og mangler på vores eget vejbelysningsanlæg kan fejlmeldes til grundejerforeningen >HER<

17. september 2019

VASK SPARET VÆK

Vi får ikke vasket skraldespande længere.

De tidligere år er plastikskraldespandene til husholdningsaffald blevet vasket 1-2 gange årligt, den service er ikke længere en del af udbudsmaterialet. URBASER A/S der udfører renovationsarbejdet for Kommunen svarer således på spørgsmålet, om de kommer og vasker spandene: "Nej vi vasker ikke beholderne, da det ikke står i udbuddet. Det er en beslutning jeres byråd har taget." Så når spanden bliver for ulækker, må vi altså selv igang med vand og sæbe.

6. september 2019

NYE ELEKTRODER TIL HJERTESTARTEREN

Vi har d.d. modtaget nye elektroder til foreningens hjertestarter.

Det har vi gjort fordi producenten af elektroderne har opdaget en fejl på nogle typer elektroder, der i værste fald kunne betyde at hjertestarteren ikke ville kunne støde, skriver de i  følgebrevet. 

Elektroderne er udskiftet.

6. september 2019

UTÆT DIESELSLANGE

I forbindelse med dagens levering af briketter til VALHAL-medlemmer, sprang der en dieselslange på trucken, mens den kørte på Thorsvej.

Der er derfor strøet fint sand ud på dieselpletterne, så de værste afsmitninger på asfalten forhåbentlig kan undgåes.

5. september 2019

REVNER I DEN NYE ASFALT

Vi har observeret både små og store revner i det nye asfalt-slidlag, der blev udlagt sidste år. Vi har rettet henvendelse til leverandøren og spurgt ind til disse revner. De svarer i mail til os at:

"Der kan godt opstå små revner i asfalten, men jeg ville gerne have lov og se dem. Det er rigtigt I tilkøbte TAS som skulle kunne optage revnerne bedre. Jeg vil gerne komme forbi og se det, så jeg kan tage det op med vores laboratorium."

5. september 2019

STOR FORSKEL PÅ "VORES" 2 SØER

Der er meget stor forskel på udseendet af de 2 søer, der støder op til vores område. Søen bag Freiasvej har meget klart vand, mens søen bag Nornevænget/Lokesvej har mange bundplanter. Vi har spurgt kommunen om der skulle gøres noget ved bundplanterne, så fugle, fisk og frøer får nemmere ved at "komme rundt" i vandet.

Det skal der umiddelbart ikke, her er et uddrag af svaret fra vandløbsmedarbejder Jimmi Spur Olsen:

"Den megen undervandsvegetation er normalt et sundhedstegn og vandet er også helt klart hvilket også indikerer at søen er i en god tilstand. Så der er ikke tale om dårligt vandmiljø."

"Vi gør ikke noget ved søen her og nu men må se til søen næste sommer hvor vandet formentlig er kommet op i normalt niveau igen. Så vurderer vi til den tid om det kan komme på tale at fiske lidt af planterne op. Kun lidt af planterne fordi planterne sikrer at søen ikke bliver usund og grøn af alger. Planter og alger er nemlig altid i en indbyrdes kamp om de næringsstoffer som er til rådighed i søen."

26. august 2019

SNART MULIGT AF FÅ FLERE POSER

Mange har snart opbrugt de grønne poser til bio-affald, som vi fik udleveret sidste år, sammen med de nye skraldespande.

I næste måned er kommunen klar til at udleverer nye/flere poser, de melder ud når de er klar og hvordan det skal foregå.

Indtil da, kan alm. plastikposer benyttes til madaffaldet.

Læs mere  HER 

25. august 2019

USTABILT INTERNET

På de sociale medier skriver flere STOFA-kunder i vores nærområde om, at der den seneste måned har været meget ustabilt internet fra vores lokale antenneforening. Det har fået antenneforeningens formand til at lave dette opslag "Jeg læser desværre i en anden FB gruppe, at der er flere medlemmer der har problemer med dårligt internet, jeg vil gerne bede jer om at sende en mail til mig, så vi kan få kigget på om det er udstyr i vores net der er problemet.

Skriv til: lki@knv-al.dk Med venlig hilsen Formand Lars Kofod Ibsen"

Opfordringen er hermed givet videre.

25. august 2019

HUSSALG I VALHAL

Efter 6 måneder på boligmarkedet er Baldersvej 3 solgt.

De nye ejere kommer fra Falster og flytter ind i oktober måned.

Så snart de er flyttet ind, vil vi tage kontakt til dem for en snak om fortsat samarbejde i forbindelse med foreningens hjertestarter, der jo som bekendt er placeret på deres kommende hus.

19. august 2019

ANTENNEFORENINGEN GRAVER

Der skal etableres el-måler-skabe til en del af antenneskabene i og omkring vores område.

Billedet er fra Nornevænget, hvor der i dag er opsat nyt skab, så den strøm, som antenneforstærkerne bruger kan blive målt.

Der er også gravet og opsat el-måler-skab på Odinsvej i dag.

Det er besluttet fra Statens side, at strømmen fremover skal afregnes pr. måler.

I Kastrup og Neder Vindinges antennelaugs område skal der opsættes ca. 15 el-målere.

16. august 2019

RAMT AF INDBRUD

Der har været en del indbrud i vores nærområde den seneste uge, Freiasvej er blandt de ramte veje. (Detaljer I Facebook-gruppen)

Politiet har optaget rapport og søgt efter spor de 2 steder.

Alle opfordres til at være ekstra opmærksomme på hvem/hvad der færdes i vores område. Opdager I personer der ikke normalt færdes på vores veje, så spørg evt. om der er noget de søger?

Indbrudstyve bryder sig ikke om kontakt med naboer.

28. juli 2019

MEDLEMSFORDEL

Igen i år bliver der arrangeret fællesindkøb af briketter og træpiller fra A-bio i Ørslev, så vi også kan holde varmen til efterår/vinter.

Alle medlemmer har d.d. modtaget beskrivende mail, og der er også lavet et opslag i foreningens Facebook-gruppe.

23. juli 2019

TJEK FOR ROTTER

I går var denne store rotteunge kommet ind i et af de huse på Odinsvej, der støder op imod læ-bæltet.

Rotten var tilsyneladende kommet ind af et vindue i soveværelset og havde været flere steder i huset. Der var spist af brød i køkkenet.

Senere på aftenen kunne rotten lokaliseres og efter en længere jagt blev den indfanget og slået ihjel.

Da der er tale om en unge, kan der være flere i området. Så alle opfordres til at se efter rotte-lort og rotte-huller m.v.

Rotter skal anmeldes til kommunen, dette link kan benyttes:

http://vordingborg.rotteweb.dk/NewCase.aspx

30. juni 2019

SKADER REPARERET

Der er i dag fyldt lidt flydende asfalt i de små revner, der var kommet i asfalten under arbejdet med nye fortove.

Det flydende asfalt blandes med sand og skal tørre før der køres ind over det. Der vil derfor stå lidt kegler på Thorsvej, i første omgang på siden imod skov-stykket.

Pas på ved udkørsel fra stikveje, da alt trafik nu midlertidigt er i samme side.

7. juni 2019

MYRER BEKÆMPET

I går blev der udlagt myregift på vores fælles arealer.

Enkelte steder på de nylagte fortove var der også myreaktivitet, de skal i særdeleshed bekæmpes, så hvis I oplever stor aktivitet, så benyt endelig linket i højre side, hvor disse kan anmeldes.

29. maj 2019

VI ER IKKE GLEMT

Udtyndningen i skovstykket langs Thorsvej og husene med lige husnumre på Odinsvej, har nu stået stille i en længere periode, men vi er ikke glemt svarer kommunens driftleder på området, i mail til VALHAL: "Vi er løbet ind i andre opgaver. Hvornår vi er tilbage, har jeg ikke et svar på nu. Jeg har møde med mine folk i denne uge, så vender jeg tilbage med svar". Vi har ligeledes rykket for græsslåning langs læ-bæltet, her kan den manglende græsslåning måske skyldes vores vejarbejde og alle de paller med sten og containere, der står på vejen.

29. maj 2019

FORAN TIDSPLAN

Brolæggerne kom en halv dag tidligere i denne uge og arbejdet skrider hurtigt frem. Der er gravet, tæt på en hel containerfuld, af på Baldersvejs fortov, og den første 1/3 del nye sten er allerede lagt.

Til på fredag er der bestilt flere sorte og grå kantsten. Hvis de ankommer som planlagt, så er der meget der tyder på, at fortovet nok bliver færdigt, og kan benyttes allerede mandag til fyraften.

26. maj 2019

ARBEJDET I GANG PÅ BALDERSVEJ

Brolæggerne blev fredag lidt hurtigere færdige på Nornevænget end forudsat, så optagningen på Baldersvej er godt i gang.

Brolæggerne har ladet "indkørsels-fortovet" ligge som det eneste.

Arbejdet på Baldersvej genoptages onsdag 29. maj 2019.

Der er også udsendt  mail  til medlemmerne på Baldersvej ifm. arbejdet, der på denne vej strækker sig over 2 uger.

24. maj 2019

NORNEVÆNGET AFSLUTTES I DAG

Brolæggerne bliver færdige i dag på Nornevænget.
Når der er gruset, må der køres ind/ud af indkørsler igen.

Alle på vejen må meget gerne hjælpe gruset ned mellem filserne, ved at gå frem og tilbage md kosten, så "låser" fliserne endnu bedre.

Brolæggerne regner med, sidst på dagen, at begynder optagning af fortovet på Baldersvej, sandsynligvis "kun" stykket mellem nr. 7 & 8.

20. maj 2019

LOKESVEJ FÆRDIG

Brolæggerne er færdige på Lokesvej, fortovet er stampet og gruset af.

De kommende dage må beboerne på Lokesvej gerne hjælpe gruset ned mellem stenene, så de kan "låse" rigtig godt.

I morgen startes der op på Nornevænget og der er i den forbindelse udsendt  mail  til grundejerne på Nornevænget. 

Det er planen at Nornevænget afsluttes i denne uge, og da brolæggerne har anden opgave man-tirs i uge 22 og der er også er en helligdag, vil opstarten på Baldersvej formentlig blive rykket til uge 23. Det vil vi informere om, så snart vi ved noget.

16. maj 2019

FLISEARBEJDET SKRIDER FREM

Brolæggerne holder næsten tidsplanen.

Afretningen til de nye fortovsfliser viste sig lidt mere besværlig end først antaget, hældningen på fortovet kunne ikke "kun" rettes i afretter-laget, så vi har været nødt til at grave lidt ekstra af inde langs grundene så vi kom fri at stabilgrus-laget.

Vi skal påregne at dette skal gøres på de øvrige veje også.

Der bliver en mindre mer-pris for dette, men vi kan holde os inden for årsbudgettet. Siden  NYE-FORTOVE  er også opdateret med flere praktiske og opklarende oplysninger.

15. maj 2019

BROLÆGGERNE IGANG MED UDSKIFTNING

Så er brolæggerne for alvor igang med fortovsudskiftning/opretning.

De er startet på Lokesvej i dag og forventer at gå igang på Nornevænget tirsdag i næste uge.

Som det ses på billedet, så tages hele stykket op, inden der rettes af, så grundejere på fortovssiden kan ikke komme ind med bilen i nogle dage. Opstart på Baldersvej forventes i uge 22.

10. maj 2019

BROLÆGGERNE KOMMER I NÆSTE UGE

I en mail til grundejerforeningens vejudvalg, skriver vores brolægger at vi er skrevet i deres kalender fra på onsdag den 15. maj 2019.

Vi kan således forvente at arbejdet med de 3 nye fortove starter i næste uge. Arbejdet vil stå på over 3-4 uger.

6. maj 2019

SÅ ER LYGTEPÆLENE FJERNET

Fra morgenstunden var SEAS og mini-graveren i dag på Freiasvej, Ydunsvej og Nornevænget.

De 3 overskydende lygtepæle, fra kommunens LED-lampe-montering blev fjernet, så ikke der skal en gravemaskine op på de kommende nye fortove.

3. maj 2019

SEAS PÅ KORT VISIT

I næste uge, mandag eller torsdag, som planen ser ud lige p.t., kommer SEAS og graver lidt i vores område.

Det er de 3 master uden lamper på, vi nu har bedt om at få fjernet. Arbejdet med at lægge nye fortove starter om ganske kort tid, så for at sikre os at opgravningen ikke skal "ødelægge" den nye belægning, får vi de 3 tomme master fjernet nu. Det drejer sig om masten for enden af Nornevænget, masten for enden af Ydunsvej og masten mellem Freiasvej 8 - 10.

30. april 2019

NYE FORTOVE ANKOMMET

Så er de første nye SF-sten ankommet til VALHAL.

De står i "depot" på Thorsvej, langs læ-bæltet bag afspærringen.

Vi venter stadig på en nøjagtig opstartsdato fra brolæggeren.

Arbejdet med fortovsudskiftning kan følges på siden:  NYE-FORTOVE 

26. april 2019

NYT PRODUKT TIL MYREBEKÆMPELSE

Myregranulatproduktet som vi de tidligere år har benyttet til myrebekæmpelse på vores fælles arealer, sælges desværre ikke længere. Vores leverandør har i stedet lavet et godt tilbud på et alternativt  produkt  fra samme producent. Det nye produkt kan både strøes, sprøjtes og vandes ud, og skulle have samme gode effekt.

I lighed med tidligere år, så tilbyder grundejerforeningen medlemmer at købe til vores tilbudspris, ved fællesindkøb.

Der er udsendt mail- og Facebookbesked med bestillingsvejledning.

20. april 2019

SNART TIL SALG

Ejerne af Lokesvej 1 går med planer om at købe større hus og vil derfor, om ganske kort tid sætte TIL SALG-skilt op.

Huset er 121 kvm med 54 kvm garage og værksted.

Huset rummer 4 gode værelser, stue, badeværelse, køkken og en stor stue. Huset bliver snart udbudt til salg for 1.495.000,- hos Danbolig.

18. april 2019

MYREGRANULAT BESTILLING PÅ VEJ

Vi har allerede konstateret myrer langs bla. Thorsvej. Vi er gået igang med at indhente tilbud på det myregranulat-produkt vi plejer, og har gode erfaringer med at bruge.

Vi vil som tidligere år give medlemmer af VALHAL Grundejerforening mulighed for at få samme pris, ved at lave en stor fælles bestilling.

Så snart vi har modtaget nogle priser, fra de 2 leverandører vi har udvalgt, vil der blive udsendt bestillings-besked på mail og Facebook.

17. april 2019

KONTINGENTBETALING PÅ VEJ

Foreningens girokort er på vej ud, med betalingsfrist 2. maj 2019.

Der er stadig 16 medlemmer der ikke benytter Betalingsservice til vores girokort.Vi betaler mere i administration af alm. girokort end betalingsservice, så vi opfordrer alle til at tilmelde til Betalingsservice.

14. april 2019

FORBEREDELSERNE ER IGANG

Baldersvej, Nornevænget og Lokesvej kan se frem til nye og oprettede fortove inden sommerferien, det er ihvertfald planen, der er lavet med brolæggeren.

De nye SF kant- og belægningssten er bestilt og bliver leveret på Thorsvej sidst i april. Der er i alt bestilt små 400 m2.

Der er i forbindelse med det kommende fortovsudskiftningsarbejde lavet en ny side, her på vores hjemmeside  FORTOVSUDSKIFTNING  Her vil der løbende blive informeret om arbejdet samt være en del praktisk information, f.eks. om hækken, sten, flis og indkørsler der støder op til de nye fortove. Vi anbefaler at alle kigger med på siden løbende.

På siden er der også kontaktoplysninger på foreningens vejudvalg, der kan svare på relevante spørgsmål.

7. april 2019

ENDNU ET "VALHAL" HUS-SALG

Nornevænget 1 blev også solgt på rekordtid.

Det er lokale fra Vordingborg, der overtager huset pr. 1. juli 2019.


Vi ønsker tillykke med salget - og ser frem til at byde de nye ejere velkommen i grundejerforeningen.

7. marts 2019

REFERAT FRA GF2019 ONLINE

Referatet fra årets generalforsamling kan findes under punktet  GENERALFORSAMLING. Fremmødet til årets generalforsamling var ikke overvældende, blot 14 medlemmer var mødt op.

Budget med kontingent på 2.120,- og fortovs-udskiftningsplan til 744.000 nutidskroner var blandt andet noget af det der blev vedtaget.

7. marts 2019

JAN PEDERSEN VALGT TIL BESTYRELSEN

På den netop afholdte generalforsamling blev nuværende suppleant, Jan Pedersen valgt ind i bestyrelsen.

Jan overtager pladsen efter Kim Jørgensen, der med hus til salg, snart fraflytter foreningen.

Jan Pedersen er valgt for en 2 årig periode.

Claus Busch, der netop har købt Freiasvej 3, blev valgt ind som 2. suppleant og overtager dermed den tomme plads efter Jan. Vi ønsker begge tillykke med valget.

7. marts 2019

ENDNU ET HUS TIL SALG I VALHAL

Ejerne af Nornevænget 1, har netop sat deres hus til salg hos EDC.

De ønsker at finde noget mindre at bo i.

Vi ønsker også dem, held og lykke med salget og ser frem ti at byde nye ejere velkommen i grundejerforeningen.

19. februar 2019

INDKALDELSE UDSENDT

Vi har her til aften udsendt indkaldelsen til årets generalforsamling, på jeres mail.

Mvh

Bestyrelsen

11. februar 2019

HUS TIL SALG PÅ BALDERSVEJ

Baldersvej 3 kommer meget snart på nettet og i vinduerne hos Danbolig i Vordingborg. Ejeren har netop underskrevet salgsaftalen, og første fremvisning sker allerede i denne uge.

Kender I nogle der ønsker at bo i vores område, så kan de allerede nu, inden det kommer på diverse boligsider, kontakte Danbolig for yderligere. Vi ønsker held og lykke med salget.

2. februar 2019

PAS PÅ FORTOVENE

Vi har nu ad 2 omgange skrevet til kommunens nye renovationsfirma, uden at de har vendt tilbage på vores henvendelse.

Vi har gjort opmærksomme på, at de både kører og holder på fortovene, hvilket fortovene selvsagt ikke har godt af. Vi har derfor spurgt firmaet, om de ikke kan bede chaufførerne om ikke at køre og holde på vores fortove, men altså uden held.

Så hvis I ser skraldebilen køre eller holde på vores fortove, som vi jo bekendt selv skal vedligeholde, så må I meget gerne, på en pæn måde, bede dem om at undgå det i fremtiden.

1. februar 2019

DATO VEDTAGET

Bestyrelsen har på deres møde, torsdag den 31. januar 2019, besluttet at årets generalforsamling afholdes i Kastruphallens Cafeteria TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 19:00.

Dagsorden opdateres løbende på siden om GENERALFORSAMLING og den endelige version vil blive udsendt på mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.

23. januar 2019

EL-BOKS HAR FÅET MONTERET NY TOP

SEAS-NVE's El-netselskab, Cerius, har i dag udskiftet toppen på det ødelagte EL-skab på Baldersvej, så nu er der igen sikkerhed for at der ikke kan komme en finger/hånd ind til ledningerne.

Skabet er forsyningsskab til flere husstande på Baldersvej og har ikke noget med foreningens vejbelysnings-anlæg at gøre.

22. januar 2019

LANGT FRA SIKKER

Områdets 2 søer har fået et fint "lag" is på toppen, MEN de er langt fra en mulig skøjtetur.

Vi skal huske områdets mindste medborgere på, at isen ikke er sikker og at søerne er dybe.

17. januar 2019

SOLGT PÅ REKORDTID

Freiasvej 3 er netop solgt.

Vi ønsker tillykke med salget og glæder os til at byde de nye ejere velkommen i VALHAL Grundejerforening.

14. januar 2019

GENERALFORSAMLING FORUDE

Vi skal igen i år, afholde generalforsamling i marts måned.

Er der nogle medlemmer som har forslag, ideer eller andet I gerne vil have med på årets dagsorden, så skal det/de indsendes SENEST den 1. februar 2019 til denne mail:  GF19@valhal-gf.dk

Dagsorden og bilag udsendes, senest 14 dage før generalforsamlingen til jeres mail.

Siden GENERALFORSAMLING vil ligeledes blive løbende opdateret.

13. januar 2019

DIALOGMØDE 2019

Områdets Lokalråd, har i dag inviteret til det årlige dialogmøde, de skriver sådan på deres Facebookside : "Lokalrådet inviterer til  Dialogmøde med politikerne i kommunen mandag den, 25. Februar kl. 19:00 i cafeteriet i Kastrup Hallen. Mød op og hør om udviklingen af vores område, eller kom med jeres eget bud på udvikling af vores fælles område."

12. januar 2019

RESTAFFALDET ER HALVERET

De første resultater viser, at kommunernes nye affaldsordninger

virker efter hensigten, skriver AffaldPlus på deres hjemmeside.

Restaffaldsmængden falder, og genbruget stiger, uddyber de.

Hvor hver husstand tidligere fik afhentet ca. 20 kg restaffald hver måned, er kiloene raslet ned til nu "kun" 10-13 kg.

I kan læse mere om den gode nyhed, på AffaldPlus's

hjemmeside KLIK HER

3. januar 2019

BESØG PÅ HJEMMESIDEN I 2018

2.634 besøg havde valhal-gf.dk i 2018. Der blev klikket på vores sider ialt 2.934 gange, ifølge statistikken fra Google Analytics.

Sidste års top 5:

1: Forsiden/nyheder  -  2: Bestyrelsen  -  3: Generalforsamling  -

4: Om Valhal  -  5: Spørgeskemaundersøgelsen 2014

2. januar 2019

EL-FORBRUG SOM FORVENTET

2.164 KWt blev årsforbruget på vores vejbelysning.

Det ligger helt inden for det forventede. Vi afventer stadig den endelige årsafregning, med afgifter, moms m.v., som vi forventer ender på ca. 6.000,- til strøm-delen.

Dertil kommer vedligehold og forsikringen af anlægget.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2018 2017 2016 2015 2014 2013