Nyheder og servicemeddelelser

28. november 2020

DELTE MENINGER OM KOMMUNENS ARBEJDE

Der er på foreningens Facebookside udtalt delte meninger om komunens udtyndingsarbejde omkring vores område.

Der er åbnet meget op, især om den ene sø, også læ-bæltet er blevet meget udtyndet. Vi har forespurgt og venter svar på næste skridt.

26. november 2020

STØRRE UDTYNDING IGANG

Det er de helt store maskiner der er igang, i frste omgang ved søerne.

Det er et led i en større udtynding i vores område.

Kommunen oplyser, ifølge artikel på vordingborg.in:

"For at sikre en bredere diversitet i naturen, så er det nødvendigt, indimellem at foretage udtyndinger af forskellige områder med bevoksning . Derfor går Vordingborg Kommunes træfolk i gang med, at foretage en udtynding af bevoksningen i Neder-Vindinge, i området omkring Engvej, Thorsvej og Sigynsvej.

Opgaven er en almindel del af kommunens bevoksningsdrift, som har til formål at sikre og skabe et varieret skovbillede i flere etager, primært med hjemmehørende arter.


Når vi fjerner nogle af de eksisterende træer, så giver vi de tilbageværende arter mulighed for, at øge deres generelle tilvækst, og dermed få en mere hensigtsmæssig kroneudvikling. Udtyndingen medfører også, at skovbunden vil få mere luft og lys, som skaber et bedre lag i skovbunden for vegetationen af buske og andre planter, siger Michael Kornbech, Driftsleder i Trafik og ejendomme.


De forskellige tiltag i området vil øge mangfoldigheden af arter, og skabe øget biodiversitet i området til gavn for planter- og dyrearter."

15. oktober 2020 (ARKIVFOTO)

AFTALE MED MUNCK

Efter 1 års forhandling, flere møder, billeder og mange mails frem og tilbage, er det lykkedes at lande en aftale med MUNCK om kompensation for ujævne vejområder efter fjernvarmegravningen i 2016/17. Bestyrelsen har forhandlet en sekscifret erstatning i hus til foreningen. Pengene fra MUNCK vil indgå i foreningens egne belægningsopretninger de kommende år. Vi kan med andre ord nu selv planlægge af hvem, hvor og hvornår, der skal oprettes noget.

14. oktober 2020

HALVVEJS

Brolæggerne er nu halvvejs med fortovsudskiftningen 2020.

Odinsvej (9-13) er tæt på færdiglagt. I morgen starter arbejdet med at fjerne de gamle sten fra Ydunsvej.

Hvis vejret er med os de kommende dage, så kan vi se frem til at de bliver færdige med det hele, midt i næste uge.

27. september 2020

HUSSALG I VALHAL

Freiasvej 10 er solgt, i privat handel.

Midt i november flytter de nye beboere ind. De har netop solgt hus på Engvej. Det er en familie med 2 drenge og en lille hund, en hund der tit luftes i vores område, som de længe har haft et godt øje til.

Tillykke med salget og velkommen til de nye medlemmer af VALHAL.

23. september 2020

OPMÆRKNING TIL STENLEVERING

Der er d.d. opmærket, hvor IBF skal levere de nye fortovssten til Odinsvej 9-13 og hele Ydunsvej.

Der bliver stendepot på fortovet ud for Baldersvej 3 (haven), Odinsvej 16 og Odinsvej 10. Der kommer også et læs grus, som lægges på vendepladsen mellem Odinsvej 11 og 13.

Når arbejdet går igang, vil der også komme 2 containere.

2. september 2020

VEJBRØNDE RENSET

Svego's slamsuger har været forbi Baldersvej, så nu skulle vejbrøndene gerne kunne tage de store vandmængder igen.

29. august 2020 (FOTO: Heidi Jensen via VALHAL's Facebookside)

LOKALT SKYBRUD

Vordingborg blev lørdag morgen ramt af skybrud.

Der kom mere vand end kloakken på Baldersvej kunne dræne væk.

Årsagen skyldes formentlig sidste års fortovsomlægnings- overskudssand.

Vi bestiller en slamsuger til at tømme vejbrønden, så det ikke sker igen.

15. august 2020 (ARKIVFOTO)

FORTOVE I UGE 38

Vores brolægger er nu kommet med en leveringsuge på de nye fortovssten til Odinsvej (9-13) og Ydunsvej.

Corona, travlhed og sommervarmen har udsat vores fortovsarbejde til september.

Vi vil snarest afmærke, hvor de leverede sten og grus skal placeres.

Vi melder ud, når vi hører nærmere.

pix_news_200620_ukrudt_i_fortov_1
pix_news_200620_ukrudt_i_fortov_2
pix_news_200620_ukrudt_i_fortov_3
pix_news_200620_ukrudt_i_fortov_4

20. juni 2020

FÆLLES ANSVAR

Der er for tiden mange steder hvor fortovene er under "pres" fra ukrudt.

Alle opfordres hermed til at kigge på vejens fortov og få bekæmpet det ukrudt, der kommer mellem fliserne og få nye "skud" bekæmpet.

1. juni 2020 (ARKIVFOTO)

ETAPE 2 LIDT FORSINKET

Udskiftningen af fortovene på Odinsvej (9-13) og Ydunsvej er lidt forsinket. Vi har spurgt brolæggeren om hvad deres kalender siger, her er svaret : "Jeg kan ikke sige noget bestemt tidspunkt lige nu. Vi er i gang på Goldschmidtsvej lige nu og derefter er der 2 private sager og så er det Jer bagefter." De berørte veje/grundejere vil få besked, så snart vi hører nærmere.

6. maj 2020

HUSSALG I VALHAL

Efter blot et par måneder på boligmarkedet, er Freiasvej 14 nu solgt.

Et yngre par overtager huset efter sommerferien.

Flyttebilen skal i øvrigt ikke køre så langt, de bor nemlig p.t. kun 652 meter fra deres kommende adresse.

Tillykke med salget til sælger - Tillykke med huset til køber.

3. maj 2020

NY SMS-LEVERANDØR

Vores tidligere sms-hjemmeside-udbyder har lukket ned for den del af siden, så vi har skiftet frisms ud med firmaet CPSMS og har derfor tilpasset firmanavnet i vores GDPR

26. april 2020

GENERALFORSAMLING UDSKUDT TIL 2021

Bestyrelsen i dag udsendt mail til alle medlemmer, hvor vi ønsker årets generalforsamling udskudt til næste ordinære generalforsamling.

En mere detaljeret beskrivelse er afsendt d.d. til jeres mailadresse.

1. april 2020

FORENINGEN KØRER STADIG

Bestyrelsen har besluttet at udsende kontingentopkrævning som normalt her i april. Det betyder at I i denne måned, som "normalt" vil møde et girokort eller en opkrævning via betalingsservice.

Vi havde et budgetforslag til 2020, indeholdende et kontingent på 2.150 kr. - men da dette, på grund af udskudt generalforsamling, ikke har været til afstemning, så kører vi igen i år med beløbet, som det var i 2019, på 2.120 kr.

22. marts 2020

FLERE NYE FORTOVE PÅ VEJ

Bestyrelsen har godkendt 2020-tilbudet, på små 130.000 kr. fra Dansk Kvalitetsbrolægning, så vi kan få sat gang i 2. etape.

I år er det fortovet på Ydunsvej og fortovet på Odinsvej (ud for nr. 9-13) der skal oprettes og udskiftes.

Vi forventer først at arbejdet vil kunne gå igang om ca. 4-6 uger, på grund af leveringstid på de sorte kantsten.

19. marts 2020

NEJ TAK

Som vi skrev i februar, her på siden, så har vi været i dialog med Vordingborg Forsyning og MUNCK omkring de mange sætninger i SF-belægningen efter fjernvarmegravningen.

MUNCK er nu vendt tilbage med et engangsbeløb til endelig afslutning.

Beløbet var dog ikke nok til at vi selv ville kunne få arbejdet udført, så vi har meddelt, at vi ønsker at de selv kommer og opretter graverenderne. Vi afventer yderligere fra deres side.

14. marts 2020

UDSAT PÅ UBESTEMT TID

Bestyrelsen har valgt at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid.

Så snart det bliver muligt at gennemføre GF2020, udsendes ny indkaldelse.

2. marts 2020

INDKALDELSE UDSENDT

Der er d.d. udsendt indkaldelse til generalforsamlingen, torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00.

Har du/I ikke modtaget indkaldelsen i jeres mail? Så har vi ikke jeres nuværende mail-adresse og I bedes derfor tage kontakt til formanden. Løbende info på siden om  GENERALFORSAMLING 

29. februar 2020

HUS TIL SALG I VALHAL

Freiasvej 1 er netop solgt og nr. 14 kommer på markedet.

Vi ønsker held og lykke med salget og gælder os til at byde de nye ejere velkommen i foreningen.

9. februar 2020

I DIALOG MED FORSYNINGEN

Vi har netop afsluttet en større fotografering af SF-vejene, efter fjernvarmegravning.

Det er helt normalt, når der har været gravet, at entreprenør og dem med vedligeholdelsespligten gennemgår de strækninger, hvor der har været gravet.

Der er normalt et gennemsyn efter 1 år og et igen 5 år efter gravning. Vi har fundet nedsynkninger på alle de veje der er gravet i. De billeder vi har taget, har Vordingborg Forsyning sendt videre til MUNCK, der stod for udførslen. Vi håber at kunne fortælle mere om dette på årets generalforsamling. Billedet her er fra indkørslen til Odinsvej 2-8.

8. februar 2020

ET SOLGT - NYT TIL SALG

Freiasvej 1 er solgt, tillykke med salget.

Vi har endnu ikke hørt fra mægler, hvem de nye ejere og dermed medlemmer af foreningen er, men så snart vi ved dette, modtager de vores velkomstbrev.

Straks er det ene hus på Freiasvej solgt, så kommer der et nyt til salg, Freiasvej 14 kommer nemlig på boligmarkedet i løbet af kort tid. Her ønsker vi så held og lykke med salget.

12. januar 2020

ÆNDRINGER I BESTYRELSEN

Foreningens kasserer Michelle Saby er på grund af sygdom udtrådt af bestyrelsen. Opgaverne med økonomi og regnskab for 2019, vil blive udført af foreningens formand og revisor.

1. suppleant, Karianne Gammelby, Lokesvej 4, indtræder som bestyrelsesmedlem indtil forårets generalforsamling 26. marts 2020.

Vi takker Michelle for indsatsen i VALHAL Grundejerforening.

11. januar 2020

REVISOR TAKKER AF

Foreningens revisor, siden valget på generalforsamlingen i 2011, har meddelt bestyrelsen at 2019-regnskabet bliver det sidste han sætter underskrift på.

Vi skal derfor på udkig efter Jesper Adlers afløser, der skal vælges af generalforsamlingen på mødet i marts.

Er det dig?

Har du tid og lyst til at være foreningens frivillige revisor, så hører bestyrelsen meget gerne fra dig. Du finder kontaktoplysinger m.v. under punktet BESTYRELSEN. Stor tak for hjælpen til Jesper Adler. 

3. januar 2020

MEST LÆST/SET I 2019 PÅ VALHAL-GF.DK

Vores hjemmeside var igen i 2019 godt besøgt, både af medlemmer af foreningen og andre der søgte viden og inspiration. TOP 5:

1. Startsiden / nyheder

2. Hussalg

3. Generalforsamling

4. Bestyrelsen

5. Fortovsudskiftning (temaside)

31. december 2019

NYT ÅR FORUDE

I ønskes alle et godt og lykkebringende 2020

Vi læses ved, her på siden og vi ses til generalforsamlingen i marts.

Godt Nytår

BESTYRELSEN

21. december 2019

GENERALFORSAMLING 2020

Foreningens generalforsamling, 2020, afholdes:

TORSDAG DEN 26. MARTS 2020 kl. 19:00

i Kastruphallens cafeteria.

Har I ønsker/forslag m.v. der skal med på dagsorden, så skal det være indsendt til bestyrelsen senest 1. februar 2020 på mail:

2020@valhal-gf.dk

19. december 2019

HJERTESTARTERTASKE UDSKIFTET

Vores hjertestartertaske var blevet godt "mør" af at have siddet i hjertestarterskabet. Vi har derfor indkøbt en ny og udskiftet den d.d.

Vi har styr på serviceringen...

I udsendelsen Kontant på DR1 i går, blev der vist flere eksempler på hjertestartere der ikke virkede og som ikke blev serviceret som aftalt.

VALHAL Grundejerforening samarbejder ikke med nogle af de nævnte firmaer, da vi har en serviceaftale med firmaet vi købte hjertestarteren af, en aftale der omfatter batteriskift og elektrodeskift hvert 2. år. Servicen bliver udført på adressen og af en tekniker fra firmaet.

19. december 2019

GADELAMPE TILBAGE

SEAS-NVE har fået byttet vores defekte gadelampe til en ny, der nu er monteret. Så nu er alle vores gadelamper igen ens og med LED.

Hvis I oplever fejl/mangler på vores vejbelysning, så kan det altid fejlmeldes under punktet med VEJBELYSNING  

18. december 2019

SVAR PÅ BOREPRØVER

MUNCK har analyseret på de vejprøver der blev taget i november, på baggrund at vores henvendelse omkring de mange revner.

Herunder kan deres svar læses:

"Alle kerner med revner viser samme skadesbillede med en nedadtil kraftig revne, som gradvist aftager mod toppen, hvor den slår igennem det nyudlagte slidlag.

Der er ingen tegn på skader, der alene stammer fra slidlaget og der er således ingen grund til at antage, at der er mangler ved selve asfaltmaterialet.

Den samlede asfaltopbygning udgøres for hovedparten af kernerne af ca. 70-80mm gammel asfalt og 20-25mm nyt slidlag.

Vejreglen for dimensionering af befæstelser angiver for trafikklasse T2, svarende til 1-65 lastbiler pr. døgn, en opbygning med 70mm GAB bærelag og 20-25mm AB slidlag alternativt 80mm GAB bærelag og 20mm PA slidlag. Begge opbygninger forudsætter et underlag af bundsikringsgrus og stabilgrus 270-255mm hhv. 140-150mm og korrekt indbygning/komprimering. Umiddelbart må det konkluderes, at vejene, da de blev anlagt,  som udgangspunkt har været dimensioneret i underkanten og at der i den nuværende situation med gennemgående revner vil forekomme store spændinger i undersiden af det nyudlagte slidlag, når trafikken passerer, hvorved de nye revenr opstår.

Som nyt slidlag er valgt en elastomérmodificeret asfalt (med TAS). Elastomérmodificering giver alt andet lige et asfaltlag større fleksibilitet og modstand mod revnedannelse og er således et relevant valg på den konkrete entreprise, men selv med elastomérmodificering har asfaltslidlaget ikke kunnet modstå spændingerne hen over revnerne."


Prøverne er foretaget følgende steder på Thorsvej:

Kerne 1: Ved Baldersvej 1 i bunden af Thorsvej Taget i revne.

Kerne 2: Ved Baldersvej 1 i bunden af Thorsvej Taget i revne.

Kerne 3: Ved Nornevænget Taget i revne.

Kerne 4: Ved Lokesvej Taget i revne.

Kerne 5: Ved Lokesvej Taget i revne.

På Odinsvej:

Kerne 6: Ved hus nr. 9 i bunden af Odinsvej.

Kerne 7: Ved Ydunsvej ved rustfri tank.

Kerne 8: Ved Freiasvej ved brønddæksel afmærket med blå spray. Revne.

Kerne 9: Ved Freiasvej i vejkant ingen revner.


På baggrund af ovenstående, er der aftalt endnu et møde med MUNCK, det bliver tirsdag den 7. januar 2020, hvor vi skal finde frem til en løsning, så ikke der sker yderligere skader på vores veje.

ARKIV - Tidligere nyheds og serviceopslag...

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013